Notifications
Clear all

Shareer sukh

(@downloads)
Member Admin

Kahi mahila sex sahvaas chya bhitimule purush paasun laamb rahne avashyak samajtat. Tya mahila che aakarshan kendra dusri mahila aste. Kahi mahila che aakarshan divorce kiva vidhwa zalyavar badalte.<br/>Pahilya patni madhe dosh aslyamule navra dusra vivah karto. Navra tyachya pahilya patni tevdhach maan samman deta jevdha dusrya patnila deto.<br/>Lagnachya pahilya ratri toh dusrya patni la kachakach zhavun seal todun takto<br/>Dusri baayko : Aaaahh. aaiga. halu halu zavazavi kara.. oohhhhh. aahhhhh. sahan nahi karta yet.<br/>Pati : Tula lavkar garbhwati karaycha aahe mala<br/>Dusri Patni : Vishwas theva.. mi hoil garbhwati. Thoda vel dya mala.<br/>Pahili patni bandh darwaza baher tyanche samabhashan aikte aani manatlya manat radu lagte.<br/>Bedroom madhe gelyavar swatachya puchi var chapat marte. bot ghalte<br/>oohhhhh. ahhhhhh.. mi kaa nahi garbhwati hou shakle.. chhi.. Vaatle navhte asle divas baghave laagtil..<br/>Pahilya patni la private company madhe job lagto. Navra MNC company madhe aslya mule tyala videsh jaave laagte. Pahilya aani dusrya patni madhe changli maitri hou laagte. Gharche kama madhe ek dusryala madad kartat.<br/>Pahili patni tichya savat garbhwati rahavi mhanun deva samor prarthana karte<br/>Dusri Patni : Pahilya raatri bharpur bikat avastha keli majhi<br/>Pahili patni : Majhi pan tich avastha keli hoti. Navryala sharir sukh dene aaplya ayushacha bhagach aahe.<br/>Dusri Patni : Mazhe gharat yene tula aavadle nasel na?<br/>Pahili patni : Tu majhi sakhi aani bahini sarkhi aahes. Tuzha raag nahi yet mala.<br/>3 mahinya nantar<br/>Navra : Mala 1 varsh qatar la jaave laagel<br/>. ATM aani password diary madhe aahe<br/>Pahili patni : Vivaah houn 3 mahine nahi zale lagech videsh yatra<br/>Navra : Adjust karun ghya doghe pan<br/>Dusri patni : Tumchya shivay mala nahi karamnar<br/>Navra : 3 mahinyacha aat tula divas gele aste tar kaaran sangitle aste company la<br/>Dusri Patni : Majhi kay chuk<br/>Dusrya divshi navra flight ne qatar la nighun jaato.<br/>Pahili patni office madhe ghari yete aani tichya savatcha radnyacha aavaz yeto.<br/>Pahili patni : Tujhe ashru kaa vahu laagle<br/>Dusri patni savatchya khandyavar doke thevun radte<br/>Pahili patni : Shaant ho kiti radtes. stree che mann kathor thevave laagte<br/>Dusri patni : Majhyat kaay kami aahe<br/>Pahili Patni : Navryache tombne kuthe manavar ghete. chal swayampaak karuya<br/>Dusri Patni : Theek aahe. Tuzhe aabhar kase vyakt karu samjat nahi.<br/>Pahili patni : Maasik paali miss zali?<br/>Dusri patni : Nahi miss zali ajun paryant. Tula ashaktpana yet asel maasik paali madhe<br/>Pahili patni : Bharpur yeto. sahan karave laagte.<br/>Roz madhyaraatri dusri patni thand paani gheun snaan karayla laagli<br/>Pahili patni la savat cha traas samju laagla.<br/>Dusri patni : Majhyasathi pan job asel tar bagh. Gharat rahun kantala yeu laagla<br/>Pahili patni : Pati la mahit padle tar ugach tujhyavar ragavtil. Majhya room madhe bharpur kadamabri aahet. Kadhi divas sampel samajnaar nahi<br/>Dusri patni kadambari vachnyat swatahla busy thevte aani gharche kaam pan velevar atopte.<br/>Sunday la pahili aani dusri patni shopping karayla jaatat. Trial room madhe jevha dusri patni tichya savat la bra madhe baghte tevha tiche aakarshan vadhat jaate.<br/>Ghari pochlyavar<br/>Pahili Patni : Tujha paarshv bhaag cha aakar mast aahe.<br/>Dusri patni : Kaay ha chavatpana. chi<br/>Pahili patni : Trial room majhe stan (uroj) takmak baghat hotis..<br/>Dusri Patni : Mi navhti baghat.<br/>Pahili Patni : Majhi shapath ghe<br/>Dusri patni : Isshhh. striya madhe he sagle chalte<br/>Pahili patni : Madhyaraatri snaan kartes. eketepana sahan karta nasel yet<br/>Dusri patni : Aapan doghe ek room madhe zopuya. ligh bill pan kami yeil<br/>Jevlyanantar<br/>Pahili patni : Kaay faayda majhya maadak roopa cha. Aai nahi hou shakle<br/>Dusri patni : Manaat kashala khant thevte. Aaple ayushya aaplyala sundar banvayche.<br/>Pahili Patni : Tujhya kanatle ring mast aahe<br/>Dusri Patni : Tujha. waist bracelet pan sundar aahe. Sparsh karun baghu<br/>Pahili patni : Kar sparsh. vicharte kashala. Office la jatana ghalat nahi. ghari astana waist bracelet ghalte<br/>Kahi mahila sex sahvaas chya bhitimule purush paasun laamb rahne avashyak samajtat. Tya mahila che aakarshan kendra dusri mahila aste. Kahi mahila che aakarshan divorce kiva vidhwa zalyavar badalte.<br/>Pahilya patni madhe dosh aslyamule navra dusra vivah karto. Navra tyachya pahilya patni tevdhach maan samman deta jevdha dusrya patnila deto.<br/>Lagnachya pahilya ratri toh dusrya patni la kachakach zhavun seal todun takto<br/>Dusri baayko : Aaaahh. aaiga. halu halu zavazavi kara.. oohhhhh. aahhhhh. sahan nahi karta yet.<br/>Pati : Tula lavkar garbhwati karaycha aahe mala<br/>Dusri Patni : Vishwas theva.. mi hoil garbhwati. Thoda vel dya mala.<br/>Pahili patni bandh darwaza baher tyanche samabhashan aikte aani manatlya manat radu lagte.<br/>Bedroom madhe gelyavar swatachya puchi var chapat marte. bot ghalte<br/>oohhhhh. ahhhhhh.. mi kaa nahi garbhwati hou shakle.. chhi.. Vaatle navhte asle divas baghave laagtil..<br/>Pahilya patni la private company madhe job lagto. Navra MNC company madhe aslya mule tyala videsh jaave laagte. Pahilya aani dusrya patni madhe changli maitri hou laagte. Gharche kama madhe ek dusryala madad kartat.<br/>Pahili patni tichya savat garbhwati rahavi mhanun deva samor prarthana karte<br/>Dusri Patni : Pahilya raatri bharpur bikat avastha keli majhi<br/>Pahili patni : Majhi pan tich avastha keli hoti. Navryala sharir sukh dene aaplya ayushacha bhagach aahe.<br/>Dusri Patni : Mazhe gharat yene tula aavadle nasel na?<br/>Pahili patni : Tu majhi sakhi aani bahini sarkhi aahes. Tuzha raag nahi yet mala.<br/>3 mahinya nantar<br/>Navra : Mala 1 varsh qatar la jaave laagel<br/>. ATM aani password diary madhe aahe<br/>Pahili patni : Vivaah houn 3 mahine nahi zale lagech videsh yatra<br/>Navra : Adjust karun ghya doghe pan<br/>Dusri patni : Tumchya shivay mala nahi karamnar<br/>Navra : 3 mahinyacha aat tula divas gele aste tar kaaran sangitle aste company la<br/>Dusri Patni : Majhi kay chuk<br/>Dusrya divshi navra flight ne qatar la nighun jaato.<br/>Pahili patni office madhe ghari yete aani tichya savatcha radnyacha aavaz yeto.<br/>Pahili patni : Tujhe ashru kaa vahu laagle<br/>Dusri patni savatchya khandyavar doke thevun radte<br/>Pahili patni : Shaant ho kiti radtes. stree che mann kathor thevave laagte<br/>Dusri patni : Majhyat kaay kami aahe<br/>Pahili Patni : Navryache tombne kuthe manavar ghete. chal swayampaak karuya<br/>Dusri Patni : Theek aahe. Tuzhe aabhar kase vyakt karu samjat nahi.<br/>Pahili patni : Maasik paali miss zali?<br/>Dusri patni : Nahi miss zali ajun paryant. Tula ashaktpana yet asel maasik paali madhe<br/>Pahili patni : Bharpur yeto. sahan karave laagte.<br/>Roz madhyaraatri dusri patni thand paani gheun snaan karayla laagli<br/>Pahili patni la savat cha traas samju laagla.<br/>Dusri patni : Majhyasathi pan job asel tar bagh. Gharat rahun kantala yeu laagla<br/>Pahili patni : Pati la mahit padle tar ugach tujhyavar ragavtil. Majhya room madhe bharpur kadamabri aahet. Kadhi divas sampel samajnaar nahi<br/>Dusri patni kadambari vachnyat swatahla busy thevte aani gharche kaam pan velevar atopte.<br/>Sunday la pahili aani dusri patni shopping karayla jaatat. Trial room madhe jevha dusri patni tichya savat la bra madhe baghte tevha tiche aakarshan vadhat jaate.<br/>Ghari pochlyavar<br/>Pahili Patni : Tujha paarshv bhaag cha aakar mast aahe.<br/>Dusri patni : Kaay ha chavatpana. chi<br/>Pahili patni : Trial room majhe stan (uroj) takmak baghat hotis..<br/>Dusri Patni : Mi navhti baghat.<br/>Pahili Patni : Majhi shapath ghe<br/>Dusri patni : Isshhh. striya madhe he sagle chalte<br/>Pahili patni : Madhyaraatri snaan kartes. eketepana sahan karta nasel yet<br/>Dusri patni : Aapan doghe ek room madhe zopuya. ligh bill pan kami yeil<br/>Jevlyanantar<br/>Pahili patni : Kaay faayda majhya maadak roopa cha. Aai nahi hou shakle<br/>Dusri patni : Manaat kashala khant thevte. Aaple ayushya aaplyala sundar banvayche.<br/>Pahili patni : Jawal ye<br/>Dusri patni : Gudguli karaychi aahe ka mala?<br/>Pahili patni : Tula kase samajle<br/>Dusri patni : Mala tu bharpur aavadtes<br/>Pahili patni : Tu pan mala aavadtes. pan bhiti vaatte<br/>Dusri patni : kasli bhiti?<br/>Pahili patni :<br/>Majhya manatle saanhitle tar aapli maitri madhe durava yeil<br/>Dusri patni : Tujhya mana madhe kaay aahe mala pan mahit aahe<br/>Pahili patni : Tujhya angakhali ghe mala<br/>Dusri patni : Nirvastra houya<br/>Nirvastra zalyavar<br/>Pahili patni : aahh.. majhe stan haluvar daab. isshhhh... hmmmmm. uhhhh. aahhhh...<br/>Dusri patni : Mummummm... mwahhh.. kadak nipple aahee. chewwchew..<br/>Pahili patni : dukhel. chavu nakos. aaiga... Ulti zop potavar<br/>Dusri Patni : zopli<br/>Pahili patni : Fugya madhe hawa bharlya sarkha bocha aahe tujha<br/>Dusri patni : vyayam karte tu office la gelyavar<br/>Pahili patni : thapp. thapp. chapat. thap..<br/>Dusri patni : chapat naku maarua.. aahh.. aaiga.. dukhel<br/>Pahili patni : Tujhi pathan mou aahe.. mwahhhhhh.. Ummmuahhh. kitkit..<br/>Dusri patni : Haluvar chav. ahhhhh.. Ummmmm.. ishhh..<br/>Pahili patni : majhi puchi chaat<br/>Dusri patni : Mwahh. lickkkk... muahhh.. lick. tu majhi puchi chaat<br/>Pahili patni : muahhhh... lickkin... mwahhhhh..<br/>Dusri patni : scissoring karuya..?<br/>Pahili Patni : mala mithi maar<br/>Dusri patni : maarli mithi<br/>Pahili patni : Puchi che gharsha<br/>n hou de<br/>Dusri patni : aaaahhhh.. ummmm. Aaiga<br/>Pahili patni : Hmmm.. uffff.. zorzoraat ghaaste

Quote
Topic starter Posted : 11/11/2021 9:29 am
Topic Tags