Old-aged Lust - ओह,...
 
Notifications
Clear all

Old-aged Lust - ओह, पप्पा - Marathi Sex Story

(@downloads)
Member Admin

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे.... कारण काहिही असो पण मला मुली पटकन पटायच्या. कॉलेजमध्ये जायला लागल्यावर तर मला वयस्कर बायका पटायला लागल्या. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे जेव्हापासून मला सेक्सविषयी कळायला लागले तेव्हापासून मला मुलीं आणि बायका झवायला मिळायला लागल्या.

मला झवाझवीचे सुख पहिल्यापासून मिळू लागले म्हणून कदाचित माझी सेक्स पॉवरही जास्त होती. एखादी सेक्सी फिगरची मुलगी किंवा बाई दिसली की मी उत्तेजीत व्हायचो. यदाकदाचित मी त्यांच्या संपर्कात आलो तर मीही त्यांच्याकडे लैंगीक दृष्टया आकर्षित व्हायचो. मग एकमेकांविषयीच्या लैंगीक आकर्षणापोटी आमच्यात लैंगीक संबंध घडून यायचे. मी असे म्हणू शकत नाही की माझ्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक मुली वा बाई बरोबर माझे लैंगीक संबंध घडून आले पण जवळ जवळ ६०/७० टक्के स्त्रीयांशी माझे संबंध घडून आले.

माझे शिक्षण पुर्ण झाले मी नोकरीला लागलो. वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी माझे लग्न जानवीशी झाले. जानवी दिसायला सुंदर आणि फिगरने एकदम सेक्सी होती (आणि अजून आहे). तेव्हा तिच्याबरोबर माझे लैंगीक जीवन अगदी आनंददायक आणि समाधानी होते. नशीबाने जानवीची सेक्स पॉवर माझ्यासारखीच पॉवरफूल होती तेव्हा आम्ही तासनतास झवाझवी करत रहायचो. जेव्हा जसा आम्हाला वेळ मिळेल तसे आम्ही झावाझवीची मजा लुटत असू. जानवी लवकरच गरोदर राहिली आणि 'नयन' चा जन्म झाला. नयन नंतर दोन वर्षाने 'निला' चा जन्म झाला आणि आम्ही मुलांच्या बाबतीत 'फूलस्टॉप' लावायचा निर्णय घेतला.

दोन मुले झाली तरी आमचे सेक्स्युअल लाईफ एकदम ॲक्टीव होते. अजूनही जानवी आणि मी तासभर झुंजत राहून एकमेकांना 'तृप्त' करत असतो. अशीच वर्षामागून वर्षे गेली आणि मुलें मोठी होत गेली. नोकरीत मला बढती मिळून मी मॅनेजर झालो होतो. ऑफीसमध्ये माझ्यासाठी अद्यावत वेगळी केबीन होती. त्याचा फायदा मला माझ्या एक्स्ट्रा-मॅरीटल अफेअरसाठी व्हायचा. ऑफीसमधील, कंपनीच्या कॉन्टॅक्टमधील कितीतरी बायका आणि मुलींना मी अंगाखाली घेतले होते. एकूणच माझे सेक्स लाईफ एंजॉयेबल होते.

यथावकाश मुलें मोठी झाली आणि आम्ही म्हातारपणाकडे झुकलो. मी पन्नाशी उलटली तरी माझ्यात अजून तिशीतला 'स्टॅमीना' शाबूत आहे. कित्येकदा मला माझ्या मुलीच्या वयाच्या मुलींना झवायला चान्स मिळायचा. त्या तरुण मुलीं माझ्याबद्दल काय विचार करत असतील कोण जाणे पण मी त्यांना सेक्सच्या बाबतीत पुर्ण 'तृप्त' करू शकत असे. झवण्यातला माझा इंटरेस्ट आणि स्टॅमीना बघून त्या कदाचित म्हणत असाव्यात की ह्याला 'म्हातारचळ' लागला आहे पण माझे मलाच माहित होते की सेक्स म्हटले की मी कसा 'चीरतरूण' होत असे ते....

नयनने बिझिनेस मॅनेजमेंटमध्ये डिग्री घेतली आणि तो एका मल्टीनॅशनल कंपनीत काम करू लागला. निलाने इंटिरीयर डिझाईनरचा डिप्लोमा केला आणि एका आर्कीटेक्ट मुलाबरोबर प्रेमसंबंध करून त्याच्याबरोबर लग्न केले. लग्नानंतर ती आपल्या नवऱ्याच्या घरी गेली. नयनने पंचविशी उलटली आणि त्यानेही लग्नाचा घाट घातला. त्याचेही एका मुलीबरोबर प्रेमप्रकरण होते तेव्हा आम्ही त्याला लग्नाला परवानगी दिली. योग्य मुहूर्त पाहून आम्ही त्याचेही लग्न लावून दिले आणि 'नीना' सून म्हणून आमच्या घरात आली.

नीनाला जेव्हा मी प्रथम पाहिली तेव्हाच माझ्या लक्षात आले की ती एक्स्ट्रीमली सेक्सी मुलगी आहे. मनात विचार आला की 'बेट्या नयनची मजा आहे!.... एकदम नंबरी माल झवायला मिळालाय लेकाला!' जरी ती माझी सून होती आणि मी तिच्याबद्दल 'सेक्सुअली' विचार नाही करायला हवा तरी माझ्या म्हातारचळीच्या 'लंपट' सवयीनुसार मी तिचे 'तसे' निरीक्षण केले. तो माझा स्वभाव होता.... माझ्या ह्या म्हातारचळीतून माझी मुलगी 'निला' ही सुटली नाही.

कित्येकदा मी तिच्याबद्दलही सेक्स्युअल विचार केला पण अर्थात विचारा पलीकडे मी काही केले नाही कारण ती माझी मुलगी होती. पण नीनाला पाहून माझ्या मनात विचार आला की 'चान्स मिळाला तर हिला सोडायचे नाही'. हळु हळू नीना आमच्या घरात रुळत गेली आणि तिचा स्वभाव मला कळत गेला. जरी आमच्यात सासरा-सून नाते होते तरी मी तिला माझ्या मुली सारखीच वागवत होतो (ॲटलिस्ट! मी तसे दाखवत होतो, भासवत होतो... माझ्या मनात तिच्या विषयी लैंगीक भावना आहेत हे माझ्या वागण्यातून दिसत नव्हते).

जसे मी म्हटले तसे बायका, मुलीं माझ्याकडे आपसूक आकर्षित होतात त्याप्रमाणे नीना ही माझ्याकडे आकर्षित झाली. कमीत कमी तिच्या वागण्या-बोलण्यातून तसे स्पष्ट होवू लागले. आता नीना माझ्याकडे आकर्षित झाली की तिला माझे लक्ष वेधून घ्यायचे होते ते मी सांगू शकत नाही. हे मला प्रकर्षाने केव्हा जाणवले जेव्हा नयन आणि नीना वेगळ्या फ्लॅटमध्ये रहायला गेले....

त्याचे काय झाले की नयनला त्याच्या कंपनीत प्रमोशन मिळाले आणि त्याबदल्यात त्याला कंपनीकडून फ्लॅट मिळाला. तेव्हा ते दोघे त्या फ्लॅटमध्ये वेगळे राहू लागले. सुरुवातीला त्याचे वेगळे रहाणे आम्हाला जड गेले कारण आम्हाला नीनाचा 'लळा' लागला होता आणि तो तर आमचा सख्खा मुलगा होता. पण हळु हळू आम्ही ते ॲडजस्ट केले. शेवटी त्यांनाही आपला स्वत:चा वेगळा संसार थाटण्याचा हक्क होता आणि एकमेकांच्या खास प्रायव्हसीमध्ये आयुष्याची 'खरी मजा' लुटण्याचा हक्क होता.

जरी नयन आणि नीना वेगळे रहात होते तरी ते फारसे लांब नव्हते, फक्त ४/५ स्टेशन दूर.... कधीही गरज पडली तर आम्ही एकमेकांकडे त्वरीत जावू-येवू शकत होतो. कित्येकदा ते दोघे किंवा एकटे आमच्याकडे येत असत आणि आम्ही दोघे त्यांच्याकडे जात असू. नयनला प्रमोशन मिळाले त्या नंतर त्याच्या बिझिनेस टूर वाढत गेल्या व तो वरचेवर बाहेरगावी जावू लागला.... त्याच्या गैरहजेरीत नीना त्यांच्या फ्लॅटमध्ये एकटी रहात असे. एकदा-दोनदा जानवीने तिला सुचवले की नयन बाहेरगावी गेल्यावर आमच्याकडे रहायला येत जा पण तिने कामाचे निमित्त सांगून आमच्याकडे रहायला येण्याचे टाळले.

कदाचित तिला स्वत:ची 'प्रायव्हसी' डिस्टर्ब करायची नव्हती. अर्थात! तिचे एकटे रहाण्यात घाबरण्यासारखे काही नव्हते. नीना आजच्या मॉडर्न जगातील मुलगी आहे व आजच्या मॉडर्न जनरेशनला स्वत:ची काळजी स्वत:च घेणे चांगले कळते. तेव्हा ती नयनच्या गैरहजेरीत एकटी रहात होती ह्याचे आम्हाला काही वाटत नव्हते. अर्थात! तिला कधी कसली गरज पडली तर ती आम्हाला जरूर विचारायची. आम्हीही शक्य असेल ती सगळी मदत तिला करायचो.

खास करून ऑफीसच्या कामासाठी नयन वरचेवर बाहेरगावी जावू लागला त्यानंतर हळु हळू माझ्या लक्षात यायला लागले की नीनाचे वागणे माझ्याशी जरा जास्त मोकळे होत चालले होते, काहीशा फ्लर्टीश अंदाजाने.... कारण जेव्हा आम्ही एकटेच घरात असायचो तेव्हा ती माझ्याशी वेगळे वागायची आणि जेव्हा घरात कोणी असेल तेव्हा ती माझ्याशी वेगळे वागायची. ही गोष्ट माझ्यासारख्या 'अनुभवी' माणसाच्या लगेच लक्षात आली. त्याचे कारणही काय असेल ह्याचा मी अंदाज बांधू शकत होतो.....

नयन/नीनाच्या लग्नानंतर साधारण ७-८ महिन्यानंतर ते त्या फ्लॅटमध्ये वेगळे राहू लागले होते. दोघे एकटेच असल्यामुळे ते झवाझवीचा भरपूर आणि पुरेपूर आनंद लुटत असावेत. आणि मग नंतर ऑफिसच्या कामानिमित्त नयन आठ-दहा दिवस बाहेरगावी जावू लागला. त्याच्या गैरहजेरीत नीना इतर गोष्टी व्यवस्थित मॅनेज करत असावी पण रात्रीचे काय? झवाझवीच्या सुखाचे काय?? नवीन लग्न झालेल्या जोडप्याच्या लैंगीक भावना किती अनावर असतात याचा अनुभव आम्हाला चांगलाच होता (आम्हाला म्हणजे मला आणि जानवीला).

नयन काय बाहेरगावी गेला की हॉटेलमध्ये रहायचा तेव्हा तेथे त्याला लंडाची भूक भागवायला रांडा झवायला नक्कीच मिळत असाव्यात. माझ्या पर्सनल अनुभवावरून मी हे सांगतोय कारण शेवटी तो माझाच मुलगा होता. पण नीनाच काय? ती थोडीच नयनसारखी बाहेरून कोणाकडून लैंगीक सुख घेवू शकत होती? (घेत असेलही... कोणास ठाऊक?) पण असल्या गोष्टी लपून रहात नाहीत... अनैतीक लैंगीक संबंधाची कुणकूण सगळ्यांना लागते... पण नीनाच्या बाबतीत तसे काही ऐकू आले नाही त्यामुळे असे गृहीत धरूया की तिचे बाहेर कोणाबरोबर अनैतीक संबंध नसावेत....

माझ्या मुलानंतर तिच्या संपर्कातला पुरुष म्हणजे मीच होतो त्यामुळेच कदाचित ती माझ्याशी 'मोकळेपणे' वागू लागली होती. जरी नीनाचे माझ्याशी वागणे दिवसेन दिवस बिनधास्त होत चालले होते तरी मी माझ्या मर्यादा ओलांडल्या नव्हत्या. मी एका 'आदर्श सासऱ्या' सारखा तिच्याशी वागत होतो. नीनाच्या जागी कोणी दुसरीच मुलगी असली असती तर एव्हाना मी तिला झवून मोकळा झालो असतो पण ती माझी सून असल्याने मला माझ्या भावनांना आवर घालावा लागत असे आणि माझ्या लंडाला 'गोंजारून' शांत करावे लागत असे.... एवढे बाकी नक्की की नीनाच्या मनात काहितरी होते आणि त्याप्रमाणे ती वागत होती.....

एकदा नयन असाच बिझीनेस टूरवर गेलेला होता व रात्री नीनाचा फोन आला. फोन जानवीने घेतला आणि तिच्याशी बोलली. बोलणे झाल्यावर तिने फोन ठेवला व मला म्हणाली की नयनच्या फ्लॅटमधील वॉटर टँकमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला आहे आणि टँक ओव्हर फ्लो होत आहे. जानवीने मला म्हटले की नीना विचारत होती की पप्पांना येवून जरा चेक करायला जमेल का म्हणून. मी म्हटले आत्ता? या वेळेला? तर जानवी मला म्हटली 'मग काय झाले? आपल्या मुलांना आपण नको का मदत करायला? तेव्हा तुम्ही आत्ता जा!

मी उगाचच असे दाखवले की मी आत्ता जाण्यास राजीखुशीने तयार नाही व ती म्हणत होती म्हणून जायला तयार होतोय पण मनातल्या मनात मला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या की नीनाला मला एकटेच भेटायला मिळणार होते. हल्ली ती माझ्याशी ज्या तऱ्हेने वागत होती त्याने मलाही तिचा सहवास हवाहवासा वाटू लागला होता. खास करून आम्ही एकटे असलो की ती जसे बोलत, वागत होती त्याने मला तिचे आकर्षण वाटू लागले होते. तेव्हा मी तयार झालो आणि नीनाकडे जायला निघालो.

माझ्या कारने मी पंधरा मिनीटात नयनच्या बिल्डींग खाली पोहचलो. ४थ्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटची मी बेल वाजवली आणि नीनाने दरवाजा उघडून हंसतमुखाने माझे स्वागत केले. मी घरात शिरल्यावर ती पाठमोरी होवून माझ्या पुढे चालू लागली व मी तिच्या मागे चालून झरकन तिचे मागून निरीक्षण केले. नीनाने गुलाबी रंगाची तलम नाईटी घातली होती. आतमध्ये एक शॉर्ट लेंग्थ स्लीप आणि वर लॉंग गाऊन अशी तिची नाईटी होती. नाईटीचे मटेरीयल किंचीतसे पारदर्शक होते व त्यामधून तिची फिगर अगदी उठून दिसत होती. तिने आत अंर्तवस्त्र घातली नव्हती हेही त्या नाईटीवरून स्पष्ट कळत होते.

मला बाथरूमच्या दिशेने नेत ती सांगू लागली की कसे अचानक त्यांची ओव्हरहेड वॉटर टँक ओव्हर फ्लो होवू लागली ते. माझे कान तिच्या बोलण्याकडे होते पण लक्ष तिच्या मादक फिगरवर होते. जेव्हा आम्ही बाथरूमसमोर थांबलो तेव्हा तिने मला बाथरूमवरील टँक आणि बाथरूमच्या आत वाहत चाललेला ओव्हर फ्लो आऊटलेट दाखवला. मला बाथरूमच्या वर जावून टँक चेक करावी लागणार होती. मी नीनाला विचारले की वर चढायला एखादा स्टूल किंवा लॅडर आहे का? तिने म्हटले की त्यांच्या बेडरूमच्या बाल्कनीत एक फोल्डींग लॅडर आहे.

लॅडर आणण्यासाठी मी त्यांच्या बेडरूममध्ये आलो. बाल्कनीत जाताना मला दिसले की त्यांच्या डबलबेडवर एक गुलाबी रंगाची ब्रेसीयर आणि पँटीज पडली होती. नक्कीच ती अंर्तवस्त्र नीनाची होती कारण तिने अंगात ती घातली नव्हती व येथे काढून टाकली होती. पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पँटीजखाली काहितरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी लॅडर आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली नीनाची अंर्तवस्त्र पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पँटीज उचलली. पँटीजमधून एक गाजर खाली पडले.

गाजर बऱ्यापैकी गुळगुळीत वाटत होते व ओलसर भासत होते. मी पटकन ते नाकाजवळ नेवून त्याचा वास घेतला. त्याला येत असलेल्या स्त्रीच्या कामरसाच्या वासाशी मी चांगलाच परिचीत होतो. मी नीनाची पँटीज माझ्या नाकाजवळ आणली आणि त्याचा वास घेतला. त्यालाही गाजरावरील वासासारखाच वास येत होता अच्छा! म्हणजे नीना ते गाजर आपल्या पुच्चीत घालून आपल्या पुच्चीची खाज भागवत होती. नयनच्या गैरहजेरीत नीना 'गाजराने' स्वत:चे 'समाधान' करून घेत होती. पण मग तिने आपली अंर्तवस्त्र अशी बेडवर सहज दिसतील अशी का टाकली होती? बरे टाकली तर टाकली वर त्याखाली स्वत:च्या कामतृप्तीचे 'साधन' म्हणजे ते गाजर का बरे ठेवले?

तिला कल्पना असणार की वॉटर टँकचा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी लॅडर लागणार. आणि मग लॅडर आणण्यासाठी मी त्यांच्या बेडरूममध्ये येणार आणि मला बेडवर हे सगळे दिसणार. म्हणजे मला दिसावे वा मला कळावे म्हणून तर नीनाने ते सगळे असे बेडवर ठेवले की काय? क्षणार्धात माझ्या मनात हे सगळे विचार आले. विचार करायला माझ्याकडे जास्त वेळ नव्हता म्हणून मी चटकन ते गाजर आणि पँटीज बेडवर पहिल्यासारखी ठेवली. मग मी बाल्कनीमध्ये गेलो आणि लॅडर घेवून बाहेर आलो. लॅडर घेवून मी जेव्हा बाथरूमजवळ आलो तेव्हा मला असे भासले की नीनाच्या चेहऱ्यावर सुचक असे स्मित हास्य होते.

"लॅडर सापडायला काही त्रास झाला का, पप्पा?" नीनाने गुढपणे हसत मला विचारले.

"नं... नाही.... काही विशेष नाही....." मी अडखळत उत्तर दिले.

"नाही तुम्हाला यायला थोडा वेळ लागला म्हणून मला तसे वाटले..." तिने मिश्कीलपणे हसत म्हटले.

माझा चेहरा गोरामोरा झाला पण मी काही झाले नाही असे भासवले व पुढे झालो. मग मी बाथरूमच्या पुढे लॅडर ओपन केली आणि त्यावर चढलो. नीना बाजूला उभी राहून मी काय करतोय ते बघत होती. मी लॅडरवर चढलो आणि वॉटर टँकच्यावर चेक केले. प्रथम मी टँकला सप्लाय देणाऱ्या पाईपचा कॉक बंद केला ज्याने टँक ओव्हर फ्लो व्हायची थांबली. मग मी टँकच्या आत चेक केले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की टँकच्या वॉटर सप्लाय मेकॅनीझमच्या स्टॉपरचा बॉल निघाला होता ज्याने टँक भरली तरी सप्लाय थांबत नव्हता. आणि म्हणून टँक ओव्हर फ्लो होवून वहात होती.

मी वरतून खाली पहात नीनाला सांगू लागलो की नक्की काय प्रॉब्लेम झाला आहे ते. सांगता सांगता माझे लक्ष वरच्या ॲंगलने दिसणाऱ्या तिच्या भरगच्च छातीच्या उभारांवर गेले. पटकन माझ्या लक्षात आले की तिच्या नाईटीच्या गाऊनचे वरचे एक दोन हूक उघडे होते व तिच्या आतील स्लीपच्या रूंद गळ्यातून तिच्या पुष्ट उभारांचा बराचसा भाग आणि उभारांमधली खोल घळी मला स्पष्ट दिसत होती. माझ्या लक्षात आले की तिच्या गाऊनचे ते हूक आधी उघडे नव्हते कारण आधी जेव्हा ती माझ्या समोर होती तेव्हा तिच्या नकळत माझे लक्ष तिच्या छातीकडे एक दोनदा गेले होते व तिच्या नाईटीचे हूक व्यवस्थित बंद होते.

कारण ते हूक आधी उघडे असले असते तर माझी नजर आधी तेथे नक्कीच गेली असती (अश्या पुष्ट छातीच्या नजाऱ्याचे दर्शन मी सहसा चुकवत नाही). म्हणजे मी वर टँक चेक करत असताना तिने आपल्या गाऊनचे वरचे एक दोन हूक उघडले होते जेणेकरून मला वरतून तिच्या छातीचे उभार व्यवस्थित दिसावेत.... आणि तिचा उद्देश सफल झाला होता कारण बोलताना वरतून माझी नजर सारखी तिच्या छातीच्या गोळ्याकडे जात होती. जेव्हा तिच्या लक्षात आले (म्हणजे तिने असे दाखवले की तिच्या लक्षात आले) की माझी नजर वरतून दिसणाऱ्या तिच्या छातीच्या उभारांवर जातेय तेव्हा तिने मान खाली करून आपल्या छातीकडे पाहिले....

"ओह!.... सॉरी हं!..." असे म्हणत तिने उगाचच वर माझ्याकडे पहात ओशाळल्यासारखा चेहरा केला आणि आपल्या नाईटीचे ते उघडे हूक लावून घेतले.

मग तिने मला विचारले की मला तो प्रॉब्लेम रिपेअर करता येईल का? मी तिला म्हटले की येईल पण मला काही टूल्स वगैरे हवीत. तिने म्हटले की त्यांच्याकडे एक टूल बॉक्स आहे व ती स्वत: जावून टूल बॉक्स घेवून आली. मी तिला म्हटले की वॉटर टँक पुर्ण भरलेली असताना मला रिपेअरींग जमणार नाही तेव्हा टँक अर्धी अधिक खाली करायला हवी तेव्हा तिने बाथरूम, वॉश बेसीन वगैरेचे कॉक ओपन करून टँक खाली करायला सुरुवात केली.

टँक जोपर्यंत खाली होत होती तोपर्यंत नीनाने मला चहा किंवा सरबत वगैरे घेणार का म्हणून विचारले. मी तिला सरबत बनवायला सांगितले. तिने मला किचनमध्ये कॉफी टेबलच्या चेअरवर बसायला सांगितले आणि ती फ्रिजमधून कोल्ड वॉटर, सरबतची बाटली वगैरे काढून सरबत बनवू लागली. मी गुपचूपपणे तिचे निरीक्षण करत होतो. फ्रिज उघडून थोडे खाली वाकून ती आतले काही काढत होती तेव्हा मला असे वाटले की तिचे नितंब मागच्या बाजूने थोडे जास्तच उठले गेले होते. लगबगीने इकडे तिकडे चालताना तिच्या बिना ब्रेसीयरच्या छातीचे उभार मुक्तपणे डुचमुळत होते. तिचे निप्पल ताठर झाले होते व नाईटीच्या तलम मटेरीयलमधून स्पष्ट उठून दिसत होते....

सरबत बनवून झाल्यावर नीनाने मला एक ग्लास दिला आणि दुसरा ग्लास घेवून ती माझ्या समोरच्या चेअरवर बसली. काही क्षण आम्ही गुपचूपपणे सरबत पित राहिलो पण नंतर नीनाने बोलायला सुरुवात केली. तिने जानवी व घरची वगैरे चौकशी केली. मी नयनचा विषय काढत तिला विचारले,

"असे दिसतेय की नयनच्या ऑफीस टूर दिवसेन दिवस वाढत चालल्या आहेत...."

"हो ना!.... आणि त्याच्या जाण्याने आता मलाही फरक पडायला लागला आहे.... आत्ताही तो जावून चारच दिवस झालेत पण मला ॲडजस्ट करायला भारी पडत आहे... म्हणजे 'एकटेपणा'...." तिने सुचकपणे पॉज घेत म्हटले.

"वेल!... जर तुला एकटेपणा वाटत असेल तर तू काही दिवस आमच्याकडे येवून राहू शकतेस..." मी तिला सुचवले.

"ते तर आहेच माझ्या मनात.... पण मी किती दिवस आणि किती वेळा तुमच्याकडे येवून राहू? नयनचे टूरवर जाणे नेहमीचेच झाले आहे, पप्पा..." तिने थोड्या तक्रारीच्या स्वरात म्हटले.

"तू तसा विचार का करतेस? तेही तुझे हक्काचे घर आहे... तुला पाहिजे तितके दिवस आणि पाहिजे तितक्या वेळा तू तेथे राहू शकतेस...."

"ते तर आहेच म्हणा..... तुमच्याबरोबर रहायला मला आवडेल.... खास करून तुमच्या कंपनीत, पप्पा.... पण प्रॉब्लेम एकटे 'रहाण्याचा' नाही.... नवऱ्याचा 'सहवास' मिळणे महत्वाचे आहे...."

सहवास शब्दावर विशेष जोर देत नीनाने म्हटले. नवऱ्याचा 'सहवास' म्हणजे नक्की काय ते माझ्या बरोबर लक्षात आले पण मी काही बोललो नाही. काही क्षणानंतर नीनाने म्हटले,

"आलेच हं मी टॉयलेटला जावून.... तुमचा सरबत पिऊन झाला की तुम्ही टँक चेक करा हं...."

असे बोलून नीना उठून निघून गेली. एक दोन मिनीटात मी माझा सरबत संपवला आणि उठलो बाहेर आलो. बाथरूमचा दरवाजा बंद होता म्हणजे नीना आत गेलेली होती. कमोड आणि शॉवर एकत्र असलेले ते कॉमन बाथरूम होते. बाथरूमच्या समोर उभे राहून मी वर टँककडे पाहिले आणि पाण्याच्या लेवलची शॅडो चेक केली. मग मी टूल बॉक्स मधून मला हवे ती टूल्स घेवून लॅडरवर चढलो व वर टँक लेवलला आलो.

बाथरूममधून काही अस्पष्ट आवाज मला ऐकू आले. मी स्तब्ध राहून कानोसा घेतला. आतून हलकेच हुंकार आणि सुस्कारे टाकल्याचा आवाज ऐकू येत होता. वॉटर टँकच्या साईडला भिंतीला लागून मला प्रकाशाचा एक कवडसा दिसला. नीट पाहिले तर माझ्या लक्षात आले की बाथरूम लॉफ्ट स्लॅबला पाण्याचे पाईप खाली जाण्यासाठी होल होते. जुन्या बांधकामाची बिल्डींग असल्यामुळे पाईप लाईन कंसील नव्हती म्हणून लॉफ्ट स्लॅबला होल करून पाईप लाईन आत बाथरूममध्ये नेली होती.

मी लॅडरच्या अजून एक वरच्या स्टेपवर चढलो आणि पुढे झुकलो. माझा उजवा डोळा जेमतेम होलच्या बरोबर वर पोहचला आणि मला आतले थोडे दिसू लागले.... मला कमोडचा थोडा भाग दिसत होता आणि त्यावर बसलेल्या नीनाचा थोडा भाग दिसत होता. नीनाने नाईटी जांघेपर्यंत वर केलेला होता व तिची एक दुधाळ मांडी मला दिसत होती. तिचे अंग तालबद्धपणे थोडेसे हलत होते आणि तिच्या तोंडातून हलकेच उसासे आणि हुंकार बाहेर पडत होते. तिच्या मांडीच्या आतल्या बाजूला मला थोडी हालचाल दिसली त्यावरून मी लगेच ओळखले की नीना कमोडवर बसून हस्तमैथून करत होती...

कदाचित ती आपल्या पुच्चीचा दाणा घासत होती व स्वत:ची कामतृप्ती करून घेत होती.... एका हाताने ती दाणा घासत होती कारण तिचा दुसरा हात तिच्या एका छातीच्या उभारावर होता व ती आपला उभार कुस्करत होती.... काही क्षण तिचे अंग हलत होते आणि तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडत राहिले... मग एका क्षणी तिच्या अंगाला एक झटका बसला आणि तिच्या तोंडातून एक हलकासा चित्कार बाहेर पडला. मग ती स्तब्ध झाली....

नीनाची कामतृप्ती झाली हे माझ्या लक्षात आले. मी पटकन मागे झालो आणि एक स्टेप खाली उतरून उभा राहिलो व माझे रिपेअरींगचे काम मी चालू केले. त्या होलमधून मला आतले स्पष्ट काही दिसले नाही पण जे काही दिसले त्याने मी उत्तेजीत झालो होतो व माझा लंड कडक झाला होता. आत ती काय व कसे करत होती ह्याची कल्पना करत मी माझे काम चालू ठेवले. कमोड फ्लश केल्याचा आवाज आतून आला आणि नंतर वॉश बेसीनच्या पाण्याचा.... मग काही क्षणानंतर नीना बाथरूमचा दरवाजा उघडून बाहेर आली. तिचे केस विस्कटले होते आणि नाईटी चुरगळल्यासारखी वाटत होती.

"ओह! तुम्ही काम चालू पण केले!.... मला वाटले तुम्ही अजून किचनमध्येच असाल...." नीनाने मला लॅडरवर पाहून आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले.

तिला खरोखर आश्चर्य वाटले होते की ती ॲक्टींग करत होती ते देव जाणे.... माझ्याकडे वर बघताना नीनाने एक चोरटा कटाक्ष माझ्या पँटवरील फुगीरपणावर टाकला. ते माझ्या लक्षात आल्यावर मी वळलो आणि माझे काम करू लागलो. मी जरी लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी तिच्या नक्कीच लक्षात आले असणार की माझा लंड थोडा कडक झाला होता. पण आता मीही त्याची काही फिकीर करणार नव्हतो. ती जर बऱ्याच गोष्टी सुचकपणे करत होती तर मीही माझा इंटरेस्ट का लपवू? असा मी विचार केला. माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली....

लॅडरवरून मी खाली आलो व नीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पुर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते. टँक भरत होती तोपर्यंत नीना हॉलमध्ये काही वाचत बसली. तेवढ्या वेळेत मी बाथरूममध्ये लघवीसाठी आलो. बाथरूमचा दरवाजा मी आतून लॉक केला आणि माझी पँट खोलून मी माझा लंड बाहेर काढला. कमोडच्या पुढे उभा राहून मी माझा कडक होणारा लंड हलवू लागलो....

मी कल्पना करू लागलो की थोड्या वेळापुर्वी नीना कसे ह्या कमोडवर बसून आपला दाणा घासत असावी आणि तिने आपली कामतृप्ती करून घेतली असावी..... तिची पुच्ची कशी दिसत असावी? तिचा दाणा केवढा असावा?.... माझ्या सुनेबद्दल असे लैंगीक विचार करत मी माझा लंड हलवून मूठ मारू लागलो. लवकरच माझा लंड उत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचला आणि माझ्या लंडातून विर्य गळू लागले....

खरे तर गेल्या कित्येक वर्षात माझ्यावर कधी मूठ मारायची वेळ आली नव्हती कारण मला ज्या स्त्रीला झवावेसे वाटले ती स्त्री मला नेहमी झवायला मिळाली. पण नीना माझी सून होती व तिला मला झवायला मिळेल की नाही ह्याची मला काही खात्री नव्हती तेव्हा तिला मी झवतोय अशी कल्पना करत मी मूठ मारली व माझ्या लैंगीक भावनांचे समाधान केले.... नंतर मी बाहेर आलो व टँक चेक केली. टँक भरली होती व ओव्हर फ्लो मधून पाणी येत नव्हते म्हणजे स्टॉपर बॉल व्यवस्थित काम करत होता. मी नीनाला बोलावून तसे सांगितले.

"थँक्स हं, पप्पा.... तुम्ही अवेळी आलात व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलात...." नीनाने खूष होत म्हटले.

"अरे त्यात थँक्स कसले?.... आम्ही नाही तुमच्या मदतीला येणार तर कोण येणार?" मीही आनंदाने तिला म्हटले.

"हो ना.... तोच विचार करून मी तुम्हाला खास बोलावले.... मला माहीत होते की तुमच्याकडे सगळ्या प्रॉब्लेमचे सोल्युशन असते...." मिश्कीलपणे हसत ती म्हणाली.

"कसले काय.... ते आपले.... लकिली सॉल्व्ह होतात प्रॉब्लेम माझ्याकडून.... एनी वे! कधीही कसलीही गरज पडली तर निसंकोचपणे बोलाव मला केव्हाही....."

"हो!.... नक्कीच, पप्पा.... अगदी कोठलाही प्रॉब्लेम असला तर मी तुम्हालाच बोलावेल.... अगदी निसंकोचपणे...."

असे बोलून नीनाने चक्क मला डोळा मारला! माझा चेहरा गोरामोरा झाला. मी घाईघाईत तिच्याकडून निघालो. घरी येईपर्यंत माझ्या मनात फक्त नीना, तिचे मादक अंग, तिची ब्रेसीयर-पँटीज, तिचे दाणा घासणे हेच विचार होते. तिची चावटपणे डोळा मारण्याची छबी माझ्या डोळ्यासमोरून हलत नव्हती. माझा लंड तिच्या विचाराने उत्तेजीत होत राहिला. घरी आल्यावर जानवीने मला टँकच्या प्रॉब्लेमबद्दल विचारले आणि मी तिला थोडक्यात सगळे सांगितले.

Quote
Topic starter Posted : 18/07/2019 3:38 am
(@downloads)
Member Admin

बेडरूममध्ये बेडवर पडलो तरी माझ्या डोक्यातून नीना काही जात नव्हती. कामोत्तेजनेने मी जानवीला चोंबाळायला सुरुवात केली. तिच्याशी चावटपणे बोलून, तिच्या गाऊनमध्ये हात घालून तिचा दाणा घासत मी तिला हळु हळू उत्तेजीत केले. मग गुलूगुलू बोलून मी तिला गुलाबी रंगाची ब्रेसीयर, पँटीज घालायला लावली. मग तिला तशीच बेडवर पाडून मी तिची पँटीज पुच्चीवरून बाजूला करून तिच्या पुच्चीत माझा कडक लंड घातला आणि तिला झवू लागलो....

तिला झवताना मी कल्पना करू लागलो की माझ्या अंगाखाली गुलाबी ब्रेसीयर, पँटीज घालून माझी सून, नीना पडली आहे आणि मी तिची पुच्ची झवत आहे.....

झवता झवता जानवी मला विचारत होती की "आज अशी अंर्तवस्त्र का घालायला लावलीत?"

तर तिला मी म्हटले की "आज फार इच्छा झाली की जुन्या दिवसांप्रमाणे तुला असे अंर्तवस्त्र घालून झवावे...."

तिने हसत हसत मला टोमणा मारला.... "म्हातारचळ लागलाय तुम्हाला!"

तिच्या बोलण्याने आगीत तेल ओतल्याचे काम केले! मी मनात म्हणू लागलो 'हो! लागलाय मला म्हातारचळ.... माझी सून मला चाळवायला लागली मग काय मी गप्प बसणार? तिने मला कदाचित झवायला दिले तर मला तिच्या पुच्चीची खाज भागवता आली पाहिजे ना.... तिने मला झवायला दिले तर मी तिच्या पुच्चीत अस्सा लंड घालेल... तिला मी अस्से झवेल...'

मनात असा विचार करून मी त्वेशाने जानवीला झवू लागलो.... नीनाला मी तसा झवत आहे ह्या कल्पनेने मी जास्त वेळ तग धरू शकलो नाही आणि लवकरच जानवीच्या पुच्चीत गळू लागलो....

नंतर मग नीनाने दोन तीन वेळा असेच काही छोटे-मोठे प्रॉब्लेम झाल्यावर मला बोलावले आणि मी जावून तिला मदत केली. आम्ही दोघे तिच्या घरात एकटे असलो की ती माझ्याशी अगदी मोकळेपणे वागायची. प्रत्येक वेळी ती तिच्या मादक अंगाचे प्रदर्शन होईल असे कपडे घालायची व मला तिच्या पुष्ट अवयवांचे भरपूर नेत्रसुख द्यायची. मी तिचा सासरा आहे व ती माझी सून ह्या आमच्या नात्याची जाणीव तिच्या वागण्यात जराही नसायची. जणू मी तिचा एखादा कॉलेज फ्रेंड आहे अश्या तऱ्हेने ती माझ्याशी वागायची. आताशा येता-जाता ती मला तिच्या पुष्ट छातीचे आणि मांसल नितंबाचे कळत-नकळत स्पर्शसुखही देवू लागली....

जरी दिवसेन दिवस आमच्यातील शरिरीक जवळीक कमी कमी होत होती तरी आम्ही आमच्या मर्यादा अजून सोडल्या नव्हत्या. अजुनही ती सुचकपणे तिच्या हालचाली करत होती आणि मी आपला जसे मांजर डोळे मिटून दुध पिते तसे गुपचूपपणे ती देत असलेल्या नेत्रसुखाचा आणि स्पर्शसुखाचा आस्वाद घेत होतो.... पण मला कल्पना होती की हे असे खेळ फार काळ चालणार नव्हते.... लवकरच एकतर आम्हाला आमच्या नात्याची मर्यादा झुगारून देवून लैंगीक संबंध ठेवायला सुरुवात करावी लागणार होती नाहीतर चालला होता तो खेळ थांबवून आमचे 'सासरा-सून' हे नाते स्ट्रिक्टली पाळावे लागणार होते....

आणि मग एका संध्याकाळी एका प्रॉब्लेमबद्दल असाच नीनाचा फोन आला. नयन नेहमीप्रमाणे ऑफीस टूरवर गेलेला होता. यावेळी त्यांच्या टिव्ही युनीटच्या कनेक्शनमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला होता. मला जेव्हा जानवीने सांगितले तेव्हा मी तिला वर वर नाखुशी दाखवली आणि म्हटले की एखाद्या इलेक्ट्रिशीयनला तिला बोलवायला सांग. पण जानवी म्हणाली की तुम्ही जावून बघा आणि तुम्हाला नाही जमले तर तुम्हीच इलेक्ट्रिशीयनला बोलवा. पुन्हा मी असे दाखवले की ती म्हणत होती म्हणून मी नीनाकडे जात आहे...

लगबगीने मी नीनाच्या फ्लॅटच्या दारात उभा राहून बेल वाजवली. काही क्षणात नीनाने दरवाजा उघडला आणि मादकपणे हसत तिने मला घरात घेतले. आज तिने लाल रंगाचा बेबी डॉलसारखा शॉर्ट लेंग्थचा नाईट गाऊन घातला होता. या गाऊनचे मटेरीयलही किंचीत पारदर्शक होते आणि त्यातून तिने आत घातलेली सिल्कची ब्रेसीयर, पँटीज दिसत होती. तिचा हा पेहराव एखादी साधी गृहणी घरात घालते तसा नव्हता तर एखादी स्त्री आपला नवरा किंवा यार याला कामवासनेने उत्तेजीत करण्यासाठी घालते तसा होता. अर्थात! मी तिचा नवरा नव्हतो म्हणजे ती मला आपला 'यार' समजत असावी म्हणूनच मी तिचा सासरा असतानाही ती माझ्यासमोर असले कपडे घालण्याची डेअरींग करत होती... आत आल्यावर तिने मला म्हटले,

"सॉरी हं, पप्पा.... तुम्हाला मी सारखे बोलावून त्रास देत असते...."

"अग, त्यात सॉरी काय म्हणायचे?.... मला बोलावून तू माझ्यासमोर असले कपडे घालून वावरणार असशील तर मी नेहमी यायला तयार आहे...."

मी बिनधास्तपणे तिला 'टोमणा' मारत उत्तर दिले आणि निव्वळ उत्तर देवून न थांबता माझी वासनामय नजर तिच्या मादक अंगावर वर-खाली फिरवून मी तिचे निरीक्षण केले...

"ओह! ह्या कपड्याबद्दल म्हणताय....," नीनाने जराही न संकोचता निर्लज्जपणे म्हटले, "ते मला वेळच मिळाला नाही बदलायला.... आणि मी विचार केला की कोण तुम्हीच येणार आहात ना? मग तुम्हाला काय लाजायचे? शेवटी तुम्ही माझे लाडके सासरे आहात ना? मग काय तर......"

"हो तर!.... शेवटी तूही माझी लाडकी सून आहेस.... म्हणूनच मी इतका धावत पळत येत असतो.... तुझ्या मदतीला.... काय प्रॉब्लेम आहे यावेळी?"

"अरे हो!.... ह्या टिव्हीवर केबलचे चॅनलच दिसत नाहीत.... नयन सगळ्या इक्युपमेंट्सच्या कनेक्शनचा काय घोळ करून ठेवतो ते त्यालाच माहित.... केबल कनेक्शन, व्हिसीडी प्लेअर, व्हिडीओ कॅमेरा, डिजीटल कॅमेरा.... झालेच तर व्हिसीडी रेकॉर्डर.... असे काय काय त्या टिव्हीला जोडत असतो. टिव्हीला इनपुट दोनच असल्याने कधी ही केबल काढत असतो तर कधी ती जोडत असतो.... त्यामुळे सॅटेलाइट कनेक्शन केबल कोठली आणि ती जोडली आहे की नाही तेच कळत नाही.... तुम्ही जरा चेक करता का, पप्पा?" नीनाने डोळ्याची नाटकी उघडझाप करत मला म्हटले.

"करतो ना...." असे म्हणत मी पुढे झालो. मला वॉल युनीटमधील टिव्ही फिरवून मागील कनेक्शन चेक करावे लागणार होते पण टिव्ही फिरवायला युनीटवर जास्त जागा नव्हती तेव्हा टिव्ही अर्धा फिरवून पुढून पकडून रहावा लागणार होता व मगच मागील केबल कनेक्शन चेक करता येणार होते. म्हणून मी नीनाला म्हटले,

"नीना, जरा मला मदत करशील का हा टिव्ही पकडायला?"

"करते ना!.... नयनही कधी कधी मला असा पकडायला सांगतो.... टिव्ही हो...." चावटपणे हसत नीना म्हणाली.

"अच्छा! म्हणजे तुला प्रॅक्टीस आहे पकडायची.... टिव्ही ग...." मीही तिच्याच टोनने मिश्कीलपणे बोललो.

त्यावर नीना खळखळून हसली आणि तिच्या हास्यात मीही सामील झालो. मग ती माझ्या जवळ आली. तिला मी टिव्ही समोर उभे केले आणि मग मी टिव्ही पकडून फिरवला आणि तिला म्हटले आता तू टिव्ही पकड. तिने माझ्या बगलेतून आत घालून एका बाजूने टिव्ही पकडला. त्याने काय झाले की ती माझ्या अंगाला चिकटली आणि तिच्या उजव्या छातीचा उभार माझ्या हातावर दबला गेला.

ती ऑलमोस्ट मला चिटकून उभी होती आणि तिच्या मादक अंगाची जवळीक मला उत्तेजीत करत होती. तिने मारलेल्या परफ्युमचा मंद सुवास तिच्या स्त्रीगंधात मिसळून मला धुंद करत होता.... तिला अंगाला तसेच चिटकून उभे रहावे असे मला वाटत होते पण ती जास्त वेळ टिव्ही तसा पकडून उभी राहू शकत नव्हती आणि तेवढ्या वेळेत मला केबल कनेक्शनचे काम करायचे होते तेव्हा नाईलाजाने मी तिच्यापासून दूर झालो....

पटकन खाली बसत मी वॉल युनीटमधील खालच्या शेल्फ मधील व्हिसीडी प्लेअर, व्हिडीओ रेकॉर्डर, व्हिडीओ कॅमेरा वगैरेच्या केबल चेक केल्या आणि मग उठून मी टिव्हीच्या मागे कनेक्ट असलेल्या केबल चेक केल्या. एक एक केबल ओढून मी कोठली केबल कसली आहे याची खात्री केली आणि मग सॅटेलाइट कनेक्शनची केबल शोधून टिव्हीला जोडली. मग मी नीनाला विचारले की सॅटेलाइट कनेक्शन बरोबर दुसरे कोठले इक्युपमेंट टिव्हीला कनेक्ट करू तर तिने म्हटले की व्हिसीडी प्लेअर. तेव्हा मी व्हिसीडी प्लेअरची नेमकी केबल टिव्हीला कनेक्ट केली.

आणि मग मी नीनाच्या बगलेत हात घालून टिव्ही पकडला. त्याने आता माझा हात तिच्या छातीच्या उभारावर दाबला गेला. आधी तिने आपला उभार माझ्या हातावर दाबला होता आता मी तिच्या उभारावर माझा हात दाबला. पण त्याचे तिला काही वाटले नाही. वास्तविक आता मी टिव्ही पकडल्यावर नीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टिव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली... मी टिव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टिव्ही चालू करायला सांगितले.

ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने रिमोट उचलून टिव्ही चालू केला. स्टॅन्डबाय मोडची रेड लाईट जावून टिव्ही चालू झाला आणि केबलचा चॅनल त्यावर दिसू लागला. नीनाने एक दोन चॅनल चेंज करून चेक केले की चॅनल नीट दिसत आहेत आणि ते पाहून ती खूष झाली. मी तिला व्हिसीडी प्लेअर चालू करून तोही टिव्हीवर दिसतोय का ते चेक करायला सांगितले. तिने मला म्हटले की व्हिसीडीचा रिमोट वॉल युनीटवर आहे. मग मी तेथला रिमोट घेतला आणि व्हिसीडी प्लेअर चालू केला.

प्लेअरमध्ये एक सिडी ऑलरेडी होती तेव्हा ती सिडी प्लेअरने रीड केली. मी प्ले बटन दाबले तर आधी जेथे ती सिडी स्टॉप करण्यात आली होती त्या लास्ट पॉईंटवरून सिडी रिज्युम झाली. टिव्हीवर चित्र दिसू लागले आणि एका मुलीचा चेहरा स्क्रिनवर दिसला. एक दोन सेकंद मला कळले नाही टिव्हीवर काय आहे ते पण पुढच्याच क्षणी माझ्या लक्षात आले की त्या मुलीच्या तोंडात एक लंड होता आणि ती लंड चोखत होती... मी नीट निरखून पाहिले तर त्या मुलीचा चेहरा नीनासारखा वाटत होता.....

"ओहहह नोऽऽऽऽऽ!...." माझ्या मागून नीनाचा ओरडण्याचा आवाज आला....

मी मागे वळून तिच्याकडे पाहिले. नीनाचा आवाज आणि ॲक्शन अशी होती की तिला फार मोठे आश्चर्य वाटलेय आणि तिला फर लाज वाटतेय पण तिच्या चेहऱ्यावर तसे काही दिसत नव्हते. मी वळून पुन्हा स्क्रिनवर पाहिले. स्क्रिनवरची मुलगी म्हणजे नीना होती आणि जो लंड ती चोखत होती तो नयनचा होता. त्या हॉलमध्येच ते शूटींग केले गेले होते कारण स्क्रिनवर हॉलचीच बॅक ग्राऊंड होती... व्हिडीओ कॅमेरा ट्रायपॉडवर लावून त्यांनी ते शुटींग केलेले दिसत होते आणि रिमोटने कॅमेरा झूम करून क्लोजप वगैरे शूट केलेले दिसत होते....

कुतुहलाने मी स्क्रिनवरील दृश्य बघत होतो. अचानक नीनाचा चेहरा झूम होवून क्लोजपमध्ये आला. मग तिच्या तोंडातील नयनच्या लंडाला आचके बसायला सुरुवात झाली. नीनाने लंड चोखायचे थांबवले. बहुधा तो तो तिच्या तोंडात गळायला लागला होता.... पुढच्याच क्षणी नीनाच्या ओठांच्या कोपऱ्यातून विर्याचे थेंब बाहेर पडले आणि तिच्या हनुवटीवर ओघळू लागले... ते दृश्य संपेपर्यंत नीनाने काही हालचाल केली नव्हती. जेव्हा ते संपले तेव्हा ती लगबगीने माझ्या जवळ आली आणि तिने माझ्या हातातून रिमोट घेवून पटकन व्हिसीडी प्लेअर स्टॉप केला....

"आय ॲम सॉरी, पप्पा...!" नीना उगाचच स्पष्टीकरण देत म्हणाली, "मला माहीत नव्हते की 'ती' सिडी प्लेअरमध्ये आहे... कदाचित लास्ट टाईम ती काढून ठेवायला विसरलो आम्ही बहुतेक...."

"ईट्स ओके, नीना.... कधी कधी होते अशी चूक माणसाच्या हातून...."

मी जणू काही घडले नाही असे दाखवत शांतपणे म्हटले. पण काही क्षण दिसलेल्या स्क्रिनवरील त्या दृश्याने मी उत्तेजीत झालो होतो. माझा लंड माझ्या पॅन्टमध्ये कडक झाला होता. मुश्किलीने मी माझ्या कामवासनेवर कंट्रोल ठेवत होतो.... काही क्षण आम्ही दोघेही काही न बोलता स्तब्धपणे उभे राहिलो. मग आमच्यातील टेंशन हलके करण्यासाठी मी मिश्किलपणे हसत तिला म्हणालो,

"नीना बेटा.... आज मला सरबत वगैरे काही विचारणार नाहीस का?"

"ओह सॉरी, पप्पा.... गडबडीत मी विचारायचेच विसरले...," नीनाने खजीलपणे म्हटले, "थांबा हं.... मी आत्ता बनवून घेवून येते.... बसा तुम्ही तोपर्यंत...."

असे बोलून ती झरकन किचनमध्ये निघून गेली. जाताना मी तिला पाठमोरी पाहिली. तिच्या पारदर्शक गाऊनमधून तिची वळणदार फिगर घायाळ करत होती. चालताना तिच्या नितंबाची डुचमुळणारी हालचाल पाहून माझ्या ह्दयाचे ठोके वाढत होते. मी सोफ्यावर बसून केबलवरील एक चॅनेल पाहू लागलो. क्षणभर मला वाटले व्हिसीडी चालू करून ती नीनाची सिडी पहावी पण माझे तसे धाडस झाले नाही....

दहा मिनीटानंतर नीना सरबताचे दोन ग्लास घेवून आली. मला एक ग्लास देत ती माझ्या डाव्या बाजूच्या सोफा चेअरवर बसली. आम्ही दोघे सरबत पिऊ लागलो. काही न बोलता शांतपणे आम्ही सरबत संपवले. नंतर नीना बोलायला लागली....

"बरे झाले पप्पा.... तुम्ही व्हिसीडी प्लेअर टिव्हीला कनेक्ट केला.... आता मी ती सिडी पाहू शकते....."

"मला एक सांग!.... लास्ट टाईम कधी बघितली तू ती सिडी?" मी कुतुहलाने तिला विचारले.

"ते... नयन जायच्या दोन दिवस आधी.... आम्ही ते.... शुटींग केले.... आणि नंतर त्याने ही सिडी बनवली..... आणि आम्ही दोघांनी ती पाहिली...." नीनाने थोडेसे लाजत म्हटले.

"अच्छा! म्हणजे तुम्ही असे शुटींग करता आणि एकत्र बघताही...." मी मिश्कीलपणे म्हटले.

"हो! बघतो आम्ही एकत्र.... पण मोस्टली मी एकटी असली की बघते.... नयन बाहेरगावी गेलेला असला.... आणि मी एक्साईटेड असले.... की मी अशी आमची सिडी लावून पहाते.... आणि स्वत:ची कामतृप्ती करून घेते...."

"पण ही कोणाची आयडीया?... असे शुटींग करून ब्लू-फिल्म बनवणे...."

"आमच्या दोघांचीही!" नीनाने उत्साहाने म्हटले, "त्याचे काय की.... नयन कोठून कोठून त्या विदेशी ब्लू-फिल्म आणायचा ज्या आम्ही एकत्र पहायचो.... पण त्यातील ते विदेशी लोक पाहून एवढी मजा येत नाही.... आणि त्याने काही देशी ब्लू-फिल्मही आणल्या... पण त्यातील आपल्या देशी मुलीं सहजपणे वावरत आणि सेक्स करत नाहीत... त्यावरून आम्हाला वाटले की आपण आपला सेक्स शूट करावा.... आणि मग आम्ही आमचे शुटींग करायला लागलो.... आणि मग आमचे ते शुटींग बघायला आम्हाला मजा वाटू लागली...." नीनाने एका दमात मला सगळा खुलासा केला.

"अच्छा!... म्हणजे तुम्हाला आवडते असे ब्लू-फिल्म बघायला...." मी हसत हसत नीनाला विचारले.

"हो!.... आवडते आम्हाला.... आणि खास करून आमची स्वत:ची.... तुम्हाला नाही का आवडत? ब्लू-फिल्म बघायला?...." तिने चावटपणे मला विचारले.

"आवडते ना....," मी लगेच कबूल करत म्हटले, "आम्ही ही तरुणपणात खूप ब्लू-फिल्म पहायचो.... पण आम्ही कधी आमचे स्वत:चे शुटींग केले नाही...."

"मग पप्पा.... तुम्हाला आमचे शुटींग बघायला आवडेल?" नीनाने अचानक मला रोख सवाल केला.

"त.. ते... वेल!... तुमची म्हणजे....." तिच्या तडक सवालाने माझी तारंबळ उडाली.

"का पप्पा?... आमची ब्लू-फिल्म एक्साईटेड नसेल असे तुम्हाला वाटते का?.... मी त्या विदेशी मुलींसारखी 'सेक्सी' वाटत नाही का?" नीनाने एक भुवयी उडवत चावटपणे मला विचारले.

"न... नाही.... तसे काही नाही.... पण ते.... तुम्ही माझे.... आय मीन... नयन माझा मुलगा आहे आणि तू माझी सून आहे.... तेव्हा... ते.. थोडे ऑड... वाटेल.... बघायला...." मी उगाचच काहितरी एक्सप्लेनेशन देत होतो.

"ओह कम ऑन, पप्पा!.... डोन्ट टेल मी दॅट!.... तुम्ही माझ्याकडे कसे पहाता ते मला माहीत नाही का?... आय ॲम श्युअर!... तुम्हाला नक्कीच आवडेल आमची ब्लू-फिल्म बघायला.... मघाशी जे काही तुम्हाला टिव्हीवर दिसले ते तुम्ही आवडीने बघत होता.... इव्हन तुमची अवस्था बघून ते लक्षात येत होते...."

असे बोलून नीनाने बिनधास्तपणे माझ्या पॅन्टीच्या फुगीरपणाकडे बघितले. नीनाबरोबर ब्लू-फिल्मबद्दल असे बिनधास्त संभाषण करताना माझा लंड थोडा कडक झाला होता आणि त्याचा फुगीरपणा माझ्या पॅन्टवरून स्पष्ट दिसत होता तेव्हा नीनाने माझी उत्तेजना बरोबर हेरली.... तेव्हा तिला 'नाही' म्हणण्यात काही पॉईंट नव्हता पण सहजासहजी कसे तयार व्हायचे ह्या विचाराने मी गोंधळलो होतो पण नीनानेच माझी त्या गोंधळातून सुटका केली.

माझ्या होकाराची वाट न पहाता नीना आपल्या जागेवरून उठली आणि टिव्ही युनीटजवळ गेली. तिने व्हिसीडी प्लेअर चालू केला. मग टिव्हीचा चॅनल प्लेअरवर सेट करून तिने सिडी थोडी बॅकवर्ड केली व तिला हवी होती तेथे आणून प्ले बटण प्रेस केले. पुढच्याच क्षणी टिव्हीवर तिची छबी दिसू लागली. ह्या सीनमध्ये ती फक्त अंर्तवस्त्रावर होती म्हणजे तिने लाल रंगाची ब्रेसीयर, पँटीज आणि स्टॉकींग्ज घातली होती.

सिडी प्लेअर चालू केल्यावर नीना परत येवून माझ्या डाव्या बाजूच्या सोफा चेअरवर बसली. यावेळी बसताना तिने आपला डावा पाय सोफ्याच्या डाव्या आर्मरेस्टवर टाकला होता. मी चमकत्या डोळ्याने नीनाच्या सगळ्या हालचाली बघत होतो. ती सोफ्यावर बसल्यानंतर मी माझी नजर पुन्हा टिव्हीवर वळवली. माझ्या लक्षात आले की टिव्हीमधील नीना त्याच सोफा चेअरवर तशीच एक पाय आर्मरेस्टवर टाकून बसली होती व ती आपल्या पारदर्शक पँटीजवरून आपली पुच्ची चोळत होती. तिचा चेहरा कामोत्तेजनेने बहरला होता व नशेत असल्यासारखे डोळे फिरवत ती आपल्या लालचुटूक ओठांवरून जीभ फिरवत होती.....

मी नजर वळवून खऱ्या नीनाकडे पाहिले आणि अवाकच झालो! ती टिव्हीतल्या नीनासारखेच आपली पुच्ची पँटीजवरून चोळत होती. हे बाकी फारच होत होते आणि आमच्या दोघांमध्ये आत्तापर्यंत जे घडत होते त्याचा हा कळस होता.... नीना, माझी सून आता सगळी लाजलज्जा, शरम सोडून निर्लज्जासारखी बेताल वागत होती. आपल्या सासऱ्यासमोर ती बिनधास्तपणे आपली पुच्ची चोळत होती.

तिच्या ह्या वागण्याबद्दल मी तरी काय करणार होतो? कारण ह्याला कारणीभूत आमच्यातील मोकळे वागणे आणि सुप्त लैंगीक आकर्षण हेच होते. अर्थात! माझी तिच्या अश्या वागण्याबद्दल काही तक्रार नव्हती... इन फॅक्ट! तिने आमचे हे संबंध अजून पुढच्या लेवलवर न्यावे अशी माझी इच्छा होती तेव्हा मी निमूटपणे बसून ती काय करत होती ते पहात होतो..... माझा लंड ऑलरेडी माझ्या पॅन्टीत कडक होत चालला होता आणि आता मी त्याचा फुगीरपणा लपवण्याचा प्रयत्न अजिबात करत नव्हतो.....

टिव्हीमधील नीनाने आपला हात आता आपल्या पँटीजच्या आत खुपसला होता आणि ती बहुतेक आपला पुच्चीदाणा जोराने घासत होती... तिची कंबर हाताच्या घासण्याच्या तालावर हलत होती. मी बाजूच्या खऱ्या नीनाकडे पाहिले तर तीही तसेच करत होती. खऱ्या नीनाची नजर एकटकपणे माझ्यावर होती. तिने जेव्हा पाहिले की माझी नजर वारंवार तिच्या छातीपासून मांड्यांपर्यंत वर-खाली फिरत होती तेव्हा तिने ओळखले की मला काय हवे आहे ते....

तिने उठत एका झटक्यात आपला शॉर्ट गाऊन काढून टाकला आणि पुन्हा पहिल्यासारखी पाय फाकवून सोफ्यावर बसली. मग तिने आपल्या ब्रेसीयरचा पुढचा हूक काढून ब्रा कपमधून आपल्या छातीचे उभार मोकळे केले आणि मला आपली छाती ती दाखवू लागली. मग पुन्हा ती आपल्या पँटीजच्या आत हात घालून आपला दाणा घासू लागली. माझ्या सुनेची ती नग्न छाती पाहून मी चांगलाच उत्तेजीत झालो. माझा कडक लंड पॅन्टमध्ये मावेनासा झाला होता.

"पप्पा, तुम्हाला पुच्ची चाटायला आवडते?" नीनाने मादक स्वरात अचानक मला विचारले आणि मी जवळ जवळ दचकलोच.

"हं?... क... हो!..." मी गोंधळत उत्तर दिले.

"गूड!... व्हेरी गूड...."

नीनाने डोळे बंद करत आपला हात पँटीजमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पँटीजमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती. अर्धोन्मिलीत नेत्राने माझ्याकडे पहात तिने आपली बोटे आपल्या तोंडात घातली व ती बोटे चाटू लागली. टिव्हीतून चाटल्याचा आवाज येत होता तेव्हा मी वळून पाहिले तर टिव्हीतली नीनाही तेच करत होती. मी पुन्हा खऱ्या नीनाकडे पाहिले. आपली बोटे चाटत नशिल्या डोळ्याने माझ्याकडे पहात ती पुटपूटली,

"उंम्म्म्म्म्म!.... स्वीट!.... मलाही आवडते पुच्चीचा रस चाटायला....

मी टिव्हीकडे पुन्हा पाहिले. आता टिव्हीतली नीना आपल्या जागेवरून उठली. तिने आपली ब्रेसीयर काढली व नंतर पँटीजही काढली. आणि मग ती पुन्हा पहिल्यासारखी त्या सोफा चेअरवर पाय फाकवून बसली. टिव्हीतली नीना आता पुर्ण नग्न होती व फक्त तिच्या पायात स्टॉकींग्ज होती. पाय फाकवून ती आपली पुच्ची दाखवत होती आणि दोन्ही हाताच्या बोटांनी ती पुच्ची आणि त्यावरील दाणा चोळत होती..... मी वळून खऱ्या नीनाकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून चावटपणे हसत होती. स्क्रिनवर ती पुर्ण नग्न होती पण प्रत्यक्षात समोर असलेल्या नीनाची पुच्ची पँटीजने झाकलेली होती...

टिव्हीमधून एक मादक चित्कार बाहेर आला म्हणून मी पाहिले तर टिव्हीतील नीनाच्या चेहऱ्याजवळ एक ताठ झालेला लंड आला होता. त्या लंडाकडे पाहून तिने एक मादक हुंकार काढला होता. स्क्रिनवर फक्त नीना पुर्ण दिसत होती आणि नयनचा फक्त लंड दिसत होता. वर त्याच्याकडे पहात ती मादकपणे हसली आणि थोडे झुकून तिने त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याचे चुंबन घेतले. मग आपली जीभ बाहेर काढून तिने त्याच्या लंडाचा टपोरा सुपाडा चाटायला सुरुवात केली. नयनने एका हाताने लंड मुळाशी पकडला होता ज्याने तिला सुपाडा चाटायला सोपे जात होते.

सुपाडा व्यवस्थित चाटल्यावर नयनने लंड वरच्या दिशेने उभा पकडला आणि तिची जीभ सुपाडयावरून खाली सरकली. मग ती वरून खाली आणि खालून वर असे जीभेने त्याच्या लंडाची लांबी चाटू लागली.... मग तिने आपल्या ओठांचा चंबू त्याच्या सुपाड्यावर आणला आणि हळु हळू त्याच्या सुपाड्यावर आपल्या ओठांचा दाब देत त्याचा सुपाडा तोंडात घेतला...

मी टिव्हीवर चाललेल्या माझ्या मुलाच्या आणि सुनेच्या कामलीला भान हरपून पहात होतो. जेव्हा तिने त्याचा लंड तोंडात घेतला तेव्हा माझ्या तोंडातून एक उसासा बाहेर पडला. मी वळून नीनाकडे पाहिले तर ती आपल्या छातीचे उभार कुरुवाळत होती. एका उभारावरील निप्पल तिने बोटाच्या चिमटीत पकडला होता व ती आपला डार्क निप्पल दाबत होती... मला रहावले नाही आणि माझा हात आपोआप माझ्या कडक लंडावर गेला.... नीना बहुतेक माझ्या हालचाली पहात होती कारण जेव्हा माझा हात माझ्या लंडावर गेला तेव्हा तिचा आवाज मला ऐकू आला,

"मला तुमचा लंड पहायचाय, पप्पा.... काढा त्याला पॅन्टच्या बाहेर....."

तिच्या आवाजात विनंती कमी आदेश जास्त होता.... तिचा आदेश मानून माझ्याकडून यंत्रवत हालचाली होवू लागल्या. मी माझी पॅन्ट खोलली आणि अंडरवेअरमधून माझा कडक लंड मी बाहेर काढला. आह्ह्ह.... व्हाट रिलीफऽऽऽऽ! माझा लंड पॅन्टमधून मोकळा झाला आणि मी सुखावलो! त्याचवेळी माझा लंड पाहून नीनाच्या तोंडून मादक चित्कार बाहेर पडला....

मी नीनाकडे पाहिले तर ती सोफा चेअरवर अर्धवट झोपल्यासारखी पडली होती. दोन्ही हात सरळ खाली घेवून तिने पँटीजमध्ये घातले होते आणि तिच्या दोन्ही हाताच्या मधून तिच्या छातीच्या पुष्ट उभाराची गोलाई उठून दिसत होती. पाय तिने फाकवून जमीनीवर टेकवले होते आणि फाकलेल्या पायात तिची पँटीज दिसत होती व त्याच्या आत आपले दोन्ही हात घालून ती आपली पुच्ची आणि दाणा एकाचवेळी चोळत होती....

माझी सून एखाद्या रांडेसारखी माझ्यासमोर नग्न पडली होती आणि तिला पाहून माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचत होती. माझा कडक लंड मी मुठीत पकडून हळु हळू हलवू लागलो व माझ्या हाताचा वेग क्षणोक्षणी वाढू लागला...

"बघा तिकडे, पप्पा...." नीनाने असे म्हणत टिव्हीकडे पाहिले....

मी टिव्हीकडे पाहिले तर टिव्हीमधील नीनाच्या तोंडात नयनचा कडक लंड आत-बाहेर होत होता. कॅमेरा झूम होवून फ्रेममध्ये फक्त नीनाचा चेहरा आणि तिच्या तोंडात आत-बाहेर होत असलेला नयनचा लंड फक्त दिसत होता. त्याच्या केसाळलेल्या गोट्या तिच्या हनुवटीवर हलकेच आपटत होत्या. मी भारावलेल्या नजरेने टिव्हीत जे चाललेय ते बघत होतो व जोरजोराने मूठ मारत होतो.....

पुढच्याच क्षणी टिव्हीतून नयनचा चित्कार बाहेर पडला! त्याचवेळी नीनाने त्याचा लंड तोंडातून बाहेर काढला. लंड तोंडातून बाहेर येताचक्षणी त्याच्या सुपाड्यातून विर्याची पिचकारी तिच्या चेहऱ्यावर उडाली. पुढची पिचकारी तिच्या उघड्या तोंडात उडाली. तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते आणि ती त्याचे विर्य आपल्या तोंडात घेत होती..... तिच्या चेहऱ्यावरील एक्स्प्रेशन दाखवत होते की तिची कामतृप्ती होत होती.... कदाचित आपल्या दुसऱ्या हाताच्या बोटाने ती आपला दाणा घासत होती कारण जेव्हा नयनचे विर्य सत्खलन व्हायला लागले तेव्हा तिचीही कामतृप्ती होवू लागली....

"मला आवडते विर्य.... त्याची चव....," माझ्या समोरील खऱ्या नीनाने मादक स्वरात म्हटले, "आणि विर्याची चव मला मिळाली की मी वेडीपिसी होते.... माझी कामोत्तेजना शिखरावर पोहचते.... ओहहहऽऽऽ!.... येस्स्स्स्सऽऽऽऽ..... मी झडतेयऽऽऽऽ आताऽऽऽऽ...."

ReplyQuote
Topic starter Posted : 18/07/2019 3:39 am
(@downloads)
Member Admin

असे बोलून तिने आपल्या पायाला रेटा दिला आणि आपली कंबर वर उचलून धरली.... आपल्या पाठीचा बाक करून ती चित्कारली. ती त्वेशाने पँटीजच्या आत आपल्या पुच्चीत बोटे घालत होती..... काही क्षण ती तशीच पाठीचा बाक करून, कंबर उचलून स्तब्ध राहिली आणि मग खाली कोसळली.... मी भान हरपून तिची होत असलेली कामतृप्ती पहात होतो. माझा हात माझ्या लंडावर जोरजोराने वर-खाली होत होता.... नीनाचा कामतृप्तीचा बहर ओसरल्यावर तिने डोळे उघडून माझ्याकडे पाहिले आणि ती मलूलपणे हसली. मग मला त्वेशाने मूठ मारताना पाहून ती मला प्रोत्साहन देवू लागली....

"येस्स्स्सऽऽऽऽ.... हलवा.... हलवा अजून जोरात, पप्पा....."

नीनाच्या आवाजाने मी अजूनच उत्तेजीत झालो... माझी कामोत्तेजना शिखरावर पोहचली... मला जाणवले की कोठल्याही क्षणी माझे विर्य बाहेर पडायला लागेल... मी डोळे घटट मिटून घेतले आणि आवेशाने मूठ मारू लागलो....

"येस्स, पप्पा.... सोडा तुमचे विर्य बाहेर.... उडवा ते माझ्यासाठी..... माझ्या नावाने....."

आणि माझा बांध फुटला!... मी सोफ्यावर मागे रेललो आणि माझी कंबर वर उचलून मी शेवटची मूठ मारली.... आणि माझ्या लंडाच्या सुपाड्यातून विर्याची पहिली पिचकारी उडाली.... घुसमटल्यासारखा आवाज काढत मी विर्य गाळू लागलो.... प्रत्येक वेळी विर्य बाहेर उडत असताना मी मूठ लंडाच्या मुळाशी आवळून धरत होतो जणू काही प्रत्येक वेळी लंडातील सगळे विर्य मला पिळून बाहेर काढायचे होते.... अगदी शेवटच्या थेंबापर्यंत मूठ मारत मारत मी विर्य सत्खलनाचा आनंद घेत होतो आणि शेवटी मी सोफ्यावर मागे कोसळलो.... धापा टाकत मी माझा वाढलेला श्वास कंट्रोलमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत होतो.

"उंम्म्म्म्मऽऽऽऽ.... तुमच्या विर्याची चव एकदम टेस्टी आहे हं, पप्पा.... एकदम नयनच्या विर्यासारखी....."

मला नीनाचा कुजबुजलेला स्वर अगदी जवळ ऐकू आला.... म्हणून मी डोळे उघडून पाहिले तर नीना माझ्या पायाशी गुढग्यावर बसली होती. तिचा चेहरा आणि छाती माझ्या विर्याने बरबटलेली होती.... म्हणजे मी विर्य गाळत होतो तेव्हा ती माझ्या पायाशी येवून बसली होती तर.... एका बोटावर माझ्या विर्याचा थेंब घेवून तिने आपल्या जीभेवर चोळला आणि तिने तो चाटून मला चावटपणे डोळा मारला. मग तिने आपल्या चेहऱ्यावरील विर्य आपल्या बोटाने गोळा केले आणि आपल्या तोंडात घातले.

मग ती उठली आणि पुढे माझ्या अंगावर झुकली. आपला चेहरा माझ्या चेहऱ्याजवळ आणून तिने आपले ओठ माझ्या ओठांवर टेकवले मग आपले ओठ विलग करत तिने आपली जीभ माझ्या तोंडात सारली आणि माझ्या जीभेला भिडवली. माझ्या स्वत:च्या विर्याची खारट-तुरट चव मला स्पष्टपणे जाणवली.... मी अधाश्यासारखे तिच्या तोंडात माझी जीभ फिरवली आणि तिच्या तोंडात असलेल्या माझ्या विर्याचे अंश चाटण्याचा प्रयत्न केला.... हसत हसत ती मागे झाली आणि म्हणाली,

"उंऽऽहुंऽऽऽ..... मी नाही देणार हं तुमचे मध तुम्हाला.... माझ्यासाठी तुम्ही ते बाहेर काढलेत.... त्याचा आस्वाद मीच

घेणार...."

असे बोलून ती आपल्या चेहऱ्यावरील माझ्या विर्याचा थेंब न थेंब बोटाने पुसून घेवून चाटून लागली. चेहरा झाल्यावर आपल्या छातीवरील विर्य तिने पुसून घेतले आणि चाटून घेतले.... त्याचवेळी फोनची बेल वाजली..... नीना हसत हसत फोनजवळ गेली. तिने फोनवरील नंबर पाहिला आणि ती हसत म्हणाली,

"जानवी मम्मीचा फोन आहे...." असे म्हणत तिने फोनचा रिसीव्हर उचलला....

मी ताडकन आपल्या जागेवरून उठलो! जणू काही जानवीला मी रिसीव्हरमधून दिसणारच होतो अश्या तऱ्हेने घाबरल्याचे भाव माझ्या चेहऱ्यावर होतो. आपले हसू दाबत नीनाने बोलायला सुरुवात केली....

"हॅल्लो!... येस मम्मी.... काय?.... पप्पा ना.... हो! त्यांनी सगळे ठिक केले.... हो!.... ते कधीच गेले येथून.... हो!.... अर्धा तास झाला.... काय? अजून पोहचले नाहीत घरी?.... पोहचतील.... ट्राफीक असेल रस्त्याला..... अच्छा!.... ओके.... बाय, मम्मी....."

असे बोलून तिने हसत हसत फोन ठेवून दिला. मी पॅन्ट तशीच पकडत टॉयलेटला पळालो.... माझा लंड टिश्यु पेपरने व्यवस्थित पुसून घेत मी अंडरवेअरमध्ये घातला आणि पॅन्ट व्यवस्थित घातली. फ्रेश होवून मी बाहेर हॉलमध्ये आलो. नीना अजूनही तशीच नग्न होती. म्हणजे तिने पँटीज घातलेली होती पण ती पारदर्शक असल्याने ती जवळ जवळ नग्नच वाटत होती.... मी चमकत्या डोळ्याने तिच्या मादक अंगाचे वळणदार अवयव पहातोय हे तिच्या लक्षात आले....

"तुम्ही निघा आता, पप्पा.... नाहीतर जानवी मम्मी तुम्हाला शोधत येईल येथे....." नीनाने मिश्कीलपणे हसत म्हटले.

अगदी नाईलाजाने मी वळालो आणि मेन डोअरच्या दिशेने चालू लागलो. आज आमच्यात जे घडले त्यावरून मला असा असे वाटत होते की मला आज नीनाला झवायचा चान्स मिळेल पण आमचा खेळ अर्धवट टाकून मला जावे लागत होते.... एखादे 'क्विक सेशन' ही आम्ही करू शकलो असतो पण ज्या तऱ्हेने नीनाने मला जायला सांगितले होते त्यावरून ती त्यासाठी उत्सुक असलेली दिसत नव्हती. मीही आमचे संबंध तिच्या कलाने घ्यायचे ठरवले आणि गुपचूप बाहेर पडलो....

दरवाज्याच्या बाहेर पडल्यावर मी वळून मागे पाहिले आणि हसून नीनाला टाटा केला... दाराला थोडीशी फट ठेवून ती दरवाज्यामागे उभी होती. माझ्याकडे हसून पहात तिने मला नजरेने जवळ येण्यास खुणवले. कुतुहलाने मी दरवाज्याच्या फटीजवळ गेलो. तिने आपले तोंड माझ्या कानाजवळ आणले आणि ती कुजबूजली,

"पुढच्यावेळी तुम्हाला मी माझी पुच्ची चाटायला देईन हं.... आवडेल ना माझी पुच्ची चाटायला?...."

मी आश्चर्याने नीनाकडे पाहिले. तिने चावटपणे मला डोळा मारला.... मी आनंदाने होकारार्थी मान हलवली... तिने हसत हसत दरवाजा लावून घेतला.... आनंदाने मी लिफ्टने न जाता उड्या मारत मारत जीना उतरून जावू लागलो. आज मला मी चीरतरूण असल्यासारखे वाटू लागले.... नीना आणि नीनाचे नग्न शरीर माझ्या नजरेसमोरून हलायला तयार नव्हते.... आज मी पाहिलेली नीना आणि मला कळलेली नीना एकदम वेगळी होती... सर्वस्वी वेगळी अशी... जी नयनला, म्हणजे तिच्या नवऱ्यालाही माहीत नसेल...

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि नीना लंचसाठी आमच्याकडे आले. नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला आणि नीनालाही तिच्या ऑफीसमधून लंचसाठी बोलावले. नयनने फोन करून आधी सांगितले होते तेव्हा जानवीने आधीच जेवण तयार करून ठेवले होते. ते आल्यावर जानवी आणि नीनाने जेवण डायनींग टेबलवर घेतले आणि आम्ही हसत, गप्पा मारत जेवण करू लागलो....

नीनाने अंगात बिझिनेस सूट म्हणजे मिडी स्कर्ट आणि सिल्कचा टॉप घातला होता. तिचा मिडी स्कर्ट जेमतेम गुढग्यापर्यंत होता आणि तिच्या नितंबावर टाईट बसला होता. त्या स्कर्टवरून तिच्या भरीव नितंबाचा आकार खुलून दिसत होता. घरात आल्यावर तिने आपला कोट काढून ठेवला होता त्यामुळे तिच्या सिल्कच्या तलम टॉपमधून तिची आतली सफेद ब्रेसीयर डिझाईनसकट दिसत होती. इकडे-तिकडे जाताना, हसताना तिच्या छातीचे उभार डुचमुळायचे आणि माझी नजर आपोआप त्यावर जायची.....

मी नीनाच्या वळणदार अवयवांकडे चोरून बघतोय हे जानवी आणि नयनच्या लक्षात येवू नये याची मला फार काळजी घ्यावी लागत होती. नीनाला कळत होते की मी कोठे बघतोय तेव्हा ती जानवी आणि नयनच्या नकळत आपल्या नाजूक अवयवांची हालचाल अजून मोहक होईल याची पुरेपूर काळजी घेत होती..... अर्थात! नयन आणि जानवी समोर नीना एका आदर्श सुनेसारखी वागत होती आणि तिच्या वागण्यात आमच्यात जे काही घडले त्याचा मागमूसही नव्हता. जेवण झाल्यावर आम्ही सगळे हॉलमध्ये बसून गप्पा मारत होतो.... नयन आपली कंपनी, बिझिनेस आणि ऑफीस टूरबद्दल बोलत होता आणि जानवी उत्साहाने त्याचे बोलणे ऐकत होती. मध्ये मध्ये नीनाही काही बोलायची. मला कोणी काही विचारले तर मी 'हां' 'हूं' शिवाय फारसे काही बोलत नव्हतो. माझे त्यांच्या बोलण्याकडे फारसे लक्ष नव्हते. माझ्या मनात नीनाचा विचार होता....

नयनला जर कळले की मी त्याच्या बायकोबरोबर म्हणजे माझ्या सुनेबरोबर काय करतो तर त्याला काय वाटेल? त्या विचाराने मी अस्वस्थ होत होतो.... दोन आठवड्यापुर्वी माझ्यात आणि नीनात जे घडले होते त्यानंतर आता तिच्याशी नजर मिळवणे मला मुश्कील झाले होते. जेव्हा जेव्हा मी नीनाच्या निरागस, हसऱ्या चेहऱ्याकडे पहायचो तेव्हा तेव्हा मला तिचा चेहरा माझ्या विर्याने बरबटलेला दिसायचा. जेव्हा जेव्हा माझी नजर तिच्या अंगावर जायची तेव्हा तेव्हा मला तिच्यात त्या दिवशी सोफ्यावर पाहिलेली नागडी नीना दिसायची आणि मी उत्तेजीत व्हायचो.

'जरा आलो हं...' असे सांगून मी त्यांच्यातून उठलो व टॉयलेटला गेलो. मग पाणी पिण्यासाठी मी किचनमध्ये आलो तर नीना तेथे ऑलरेडी उपस्थित होती. ती फ्रूट कापत होती त्यावरून माझ्या लक्षात आले की जानवीने तिला फ्रूट कापून आणायला सांगितले असावे.... क्षणभर आमची नजरानजर झाली. मी केविलवाणे हसलो पण नीना दिलखुलासपणे हसली. मग ती खाली बघून फ्रूट कापू लागली.

"पप्पा, तुम्ही फारच शांत आहात..... माझ्याशीही जास्त गप्पा मारत नाही आहात...." तिने वर न पहाता हळुच म्हटले.

"वेल! दोन आठवड्यापुर्वी आपल्यात जे काही घडले त्यानंतर पुर्वीसारखे मोकळेपणे वागणे अशक्य आहे.... पुन्हा आपल्या खऱ्या नात्यात परतणे कठीण आहे...." मी तिला उत्तर दिले.

"पण, पप्पा.... आपण आपल्या खऱ्या नात्याप्रमाणे वागावे असे मी म्हणतच नाही.... उलट आपल्यात 'सासरा-सून' नात्याचा अडसर मलाच नकोय.... ऑल आय वॉन्ट इज..... धिसऽऽऽ!...."

असे बोलून ती माझ्याकडे वळली. तिने माझ्या पॅन्टवरून माझा अर्धवट कडक लंड पकडला आणि हळूच दाबला. मी पटकन मागे झालो आणि आश्चर्याने तिला म्हणालो,

"काय हे, नीना?... तुझे डोके वगैरे फिरले की काय?...." थोडेसे घाबरत मी म्हटले.

"नाही, पप्पा....," नीनाने नशिल्या डोळ्याने माझ्याकडे पहात मादक आवाजात म्हटले, "डोके नाही फिरले.... पण तुमचा लंड त्या दिवशी पाहून माझे मन फिरलेय.... तुमचा लंड आठवला की मी पाणी पाणी होते.... "

असे म्हणून तिने आपला मिडी स्कर्ट वर केला. तिने बॉडी कलरची स्टॉकींग्ज घातली होती आणि त्याची एंब्रॉयडरीची डिझाईन तिच्या मांडीवर दिसत होती. माझी नजर वर सरकली तर मला तिच्या पुच्चीच्या पाखळ्या चमकताना दिसल्या. आयला! ती चक्क नागडी होती आत..... तिने पँटीज घातलीच नव्हती. स्कर्ट वर करून तिने आपले बोट आपल्या पुच्चीच्या भेगेत घातले आणि बाहेर काढले. मग आपले ओलसर बोट माझ्या नजरेसमोर धरत ती म्हणाली,

"बघा, पप्पा.... तुम्ही मला किती 'गरम' करतात.... माझी पुच्ची नुसती पाझरत असते....."

नीनाच्या पुच्चीरसाचा उग्र गंध माझ्या नाकात शिरला आणि एक गोड शिरशिरी माझ्या अंगात शिरली. त्या गंधाचा परिणाम सरळ माझ्या मांडयांमध्ये झाला आणि माझा लंड ताठ व्हायला लागला. तिने आपले ओलसर बोट आपल्या ओठाजवळ आणले. मग आपली जीभ बाहेर काढून तिने बोटावरील रस चाटून घेतला.

"उंम्म्म्मऽऽऽ..... फार टेस्टी आहे..... पण तुमचे विर्य त्यात मिक्स असले असते तर अजून टेस्टी लागले असते...." तिने चावट स्वरात हळुवारपणे म्हटले.

आम्ही किचनमध्ये अगदी हळु आवाजात बोलत होतो तेव्हा कोणी ऐकण्याचा प्रश्न नव्हता पण जास्त वेळ आम्ही तेथे थांबलो तर कोणीतरी आम्हाला बघायला येतील या भितीने मी किचनमधून काढता पाय घेतला. मी हॉलमध्ये आलो आणि नयन आणि जानवी बसले होते त्या सोफ्याच्या विरुद्ध बाजूच्या सोफा चेअरवर बसलो. एक दोन मिनीटानंतर नीना फ्रूट कापून बाहेर घेवून आली. सोफ्याच्या मध्ये ठेवलेल्या सेंटर टिपॉयवर तिने डिश ठेवली आणि ती नयन आणि जानवीच्या मध्ये जावून बसली. आता नयन, नीना आणि जानवी माझ्यासमोर थ्री सिटर सोफ्यावर बसले होते आणि मी एकटा त्यांच्यासमोर बसलो होतो....

मग फ्रूट खाता खाता आमच्या गप्पा पुन्हा चालू झाल्या. आता मीही गप्पांमध्ये इंटरेस्ट घेवून बोलू लागलो. फ्रूटची एक खाप संपली की दुसरी घ्यायला मी पुढे व्हायचो व टिपॉयवर वाकून खाप घ्यायचो. एकदा मी पुढे वाकून खाप घेत असताना नीनाने सहज हालचाल करून आपले पाय विलग केले. माझी नजर क्षणभर तिच्या मांड्यांत गेली. मग मी पटकन उठून माझ्या जागेवर बसलो आणि फ्रूट खावू लागलो....

नीनाने पाय फाकवून माझे लक्ष वेधून घेतले होते. बोलताना, हसताना नीना आपल्या मांड्यांची हालचाल अश्या तऱ्हेने करू लागली की मला तिच्या स्कर्ट खालील 'नजारा' स्पष्टपणे दिसावा.... एखादा जोक झाला की ती खळखळून हसत होती व पाय फाकवून मला स्कर्टमधील उघडी पुच्ची दाखवत होती. माझी नजर वारंवार तिच्या मांडयांमध्ये जात होती आणि ते नयन किंवा जानवीच्या लक्षात येवून नये याची मला काळजी घ्यावी लागत होती.

पण नीनाला त्याची फिकीर नव्हती. बोलताना ती निरागसपणे हसत होती व आपल्या पायांची पोजीशन चेंज करत मला सगळ्या ॲन्गलने आपल्या पुच्चीचा नजारा दाखवत होती... थोडक्यात ती मला खेळवत होती आणि मी तिच्या खेळात भुलत चाललो होतो....

नयन मध्येच टॉयलेटला जायला उठला. मग नीनाने साळसूदपणे आपल्या मांडया जवळ घेवून आपला 'नजारा' बंद केला. जोपर्यंत नयन टॉयलेटला जावून आला आणि माझ्या मागे उभा राहिला तोपर्यंत नीनाने आपल्या एका मांडीवर दुसरी मांडी टाकून 'शो' पुर्ण बंद केला होता. नयनच्या गावीही नसेल की त्याची बायको काही क्षणापुर्वी त्याच्या बापाला आपली पुच्ची दाखवत होती....

शेवटी नयन आणि नीना जायला निघाले. नयन जानवीबरोबर बोलत पुढे निघाला. मी माझे हात पाठी घेवून त्यांच्या मागे चाललो होतो व माझ्या मागे नीना येत होती. नयन आणि जानवी बोलत बोलत काही पाऊले पुढे गेले. अचानक मागून नीनाने माझा हात पकडला. मी स्तब्ध झालो व वळून बघायला लागलो तर नीनाने मला वळू दिले नाही व तसेच सरळ उभे रहायला भाग पाडले.

मग मला जाणवले की नीना माझ्या जवळ आली होती. तिच्या कपड्याचा माझ्या हाताला स्पर्श झाला. माझ्या हाताला स्पर्श करत असलेला तिचा कपडा वर सरकल्याचे मला जाणवले. मग माझ्या हाताला थंड असा मऊ मऊ, ओलसर स्पर्श जाणवला. फटकन माझी टयुब पेटली!

नीनाने माझा हात पकडून आपला स्कर्ट वर करून माझ्या हाताची बोटे तिच्या नग्न पुच्चीला लावली होती. तिने माझी बोटे आपल्या ओलसर पुच्चीवर पटकन फिरवली व पुढच्याच क्षणी आपल्या पुच्चीच्या भेगेत खुपसली आणि मग पटकन बाहेर काढली. नंतर तिने माझा हात सोडून दिला. काही न सुचल्याने मी हात तसाच मागे ठेवून स्तब्ध उभा राहिलो. नीना झटकन पुढे आली आणि माझ्या कानात कुजबुजली,

"पप्पा.... बोटे चांगली चाटून घ्या...."

एवढे बोलून ती क्षणार्धात पुढे निघून गेली. मी पटकन भानावर आलो व हात तसाच मागे ठेवून पुढे निघालो. नयन आणि जानवी कोठल्या विषयावर एवढे बोलत होते कोणास ठाऊक पण दरवाज्याच्या बाहेर उभे राहून ते अजूनही बोलत होते. नीना नुकतीच त्यांच्याजवळ पोहचली होती आणि मग नयन आणि नीना आम्हाला 'बाय-बाय' 'सी यू' करू लागले. मी नीनाकडे पाहिले तर ती चावटपणे माझ्याकडे बघून हसत होती. इतरांच्या नकळत तिने आपल्या ओठांवरून जीभ फिरवली आणि मला हळुच डोळा मारला. मीही तिच्याकडे बघून गुढपणे हसलो आणि तीही सुचकपणे हसली.....

ते दोघे निघून गेल्यावर जानवीने दरवाजा बंद करून घेतला. मी पटकन वळून तिला म्हटले की 'टॉयलेटला जावून येतो' आणि मग मी टॉयलेटमध्ये आलो. आत आल्यावर मी पटकन माझी पॅन्ट खोलली आणि माझा कडक झालेला लंड बाहेर काढला. हे सगळे करत असताना मी नीनाच्या पुच्चीरसाने बरबटलेली दोन बोटे बाजूला पकडली होती जेणेकरून त्यावरील तिचा रस पुसला जावू नये....

मग माझ्या दुसऱ्या हाताने माझा लंड हलवत मी नीनाच्या पुच्चीरसाने ओली झालेली माझी बोटे माझ्या नाकाजवळ आणली आणि त्याचा मी मनसोक्तपणे वास घेतला. तिच्या पुच्चीचा वास मला धुंद करून गेला.... मग मी ती बोटे माझ्या तोंडात टाकली व चाटू लागलो. तिच्या पुच्चीरसाच्या पाणचट चवीने मी कामोत्तेजीत झालो. डोळे मिटून मी जोरजोराने लंड हलवत कल्पना करू लागलो की मी नीनाची पुच्ची चाटत आहे आणि तिच्या पुच्चीचा रस चाखत आहे.

त्या कल्पनेने मला कामोत्तेजनेच्या शिखरावर नेवून पोहचवले. पुढच्याच क्षणी माझा लंड गळू लागला आणि त्यातून विर्य बाहेर गळू लागले.... लंड जोरजोरात हलवत मी त्यातील विर्याचा थेंब आणि थेंब बाहेर काढू लागलो. नंतर मी शांत झालो व लंड हलवायचे बंद केले.....

पुढचे काही दिवस आमच्या घरातील फोनची घंटी वाजली की माझी छाती धडधडायला लागायची. न जाणो नीनाचा फोन असायचा आणि तिला पुन्हा काहितरी रिपेअर करण्यासाठी माझ्या मदतीची गरज लागायची. पण फोन तिचा नसायचा आणि माझी हूरहूर निराधार साबीत व्हायची. नंतर पुढच्या आठवडयात एके संध्याकाळी मी आणि जानवी टिव्ही पहात हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढयात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला.....

"हॅल्लो!" मी म्हणालो.

"हायऽऽऽऽ," नीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, "हाऊ आर यू, पप्पा?"

"फाईन!" मी चाचपत उत्तर दिले.

"तुम्हाला माहीत आहे का मी काय करतेय?"

"नाही, काय?"

"माझ्या पाझरणाऱ्या पुच्चीत बोटे घालतेय.... आणि कल्पना करतेय की तुमच्या जाडजूड कडक लंडातून विर्याच्या पिचकाऱ्या माझ्या चेहऱ्यावर उडतायत....." नीना नशिल्या आवाजात म्हणाली.

माझ्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडला

"ओह, आय सी!...." मी पुटपुटलो.

"जानवी मम्मी आहेत ना जवळपास?" तिने चावटपणे विचारले.

"हं.... हो!" बोलताना माझा आवाज किंचीत कापत होता.

"एक विचारू का, पप्पा?"

"विचार...."

"जानवी मम्मी खूप आवडीने चोखत असतील ना तुमचा लंड?.... तुमचा जाडजूड, लांब लंड..... अगदी शेवटच्या थेंबापर्यंत तुमचे विर्य त्या तोंडात घेत असतील...." तिने प्रश्न केला.

"हं.... वेल!.... नॉट रियली...." मी उत्तर दिले.

"काय? म्हणजे जानवी मम्मी तुमचा लंड चोखत नाही?...."

"नो.... आय मीन.... हल्ली बंद झालेय...." नीनाशी तसे चावट बोलताना माझी हालत खराब होत होती.... उत्तेजनेने माझा लंड कडक व्हायला लागला होता....

"मग ती तुम्हाला स्वत:ची पुच्ची चाटायला देते का?"

नीनाचा आवाज फोनमध्ये घोगरा होत चालला होता. इतर बारीक-सारीक आवाज तिच्या मागून येत होते त्यावरून मला जाणवत होते की ती कंबर मागे-पुढे हलवत असणार.....

"कधी कधी...."

"हां, मग ठिक आहे..... म्हणजे तुम्हाला अजून प्रॅक्टीस आहे तर.... म्हणजे माझी पाझरणारी पुच्ची तुम्ही व्यवस्थित चाटाल.... उम्म्म्मंऽऽऽऽ.... ओह्ह्हऽऽ.... तुम्ही माझी चाटाल या निव्वळ बोलण्याने माझी पुच्ची अजून पाझरत आहे..."

तेवढयात जानवीने वळून मला विचारले, "कोण आहे हो?.... कोणाबरोबर एवढे बोलताय?...."

मी रिसीव्हरच्या माऊथपीसवर हात ठेवत म्हटले, "अग, आमच्या ऑफीसमधील एक नवीन व्यक्ती आहे.... नुकताच जॉईन झाला आहे.... तो अकाऊंट्समधील काही आयडीया देत आहे...."

"अस्स्स!... मग त्याला उद्या तुम्ही ऑफीसमध्ये जाईपर्यंत वाट पहाता येत नाही का?... भलत्याच वेळेला फोन करतात..." असे काहीबाही बडबडत जानवी वळली आणि पुन्हा टिव्ही पाहू लागली....

"व्वा, पप्पा व्वा!....," नीनाने फोनवर माझी मस्करी करायला सुरुवात केली, "लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला.... जानवी मम्मीला असे खोटे सांगायला... त्यांनी जर खाली तुमच्या पॅन्टीचा फुगीरपणा पाहिला तर त्यांच्या लक्षात येईल 'ऑफीसमधील नवीन व्यक्ती' ने तुमची काय अवस्था करून ठेवतीय ते...."

"हं... खरी गोष्ट आहे....." मी माझा चेहरा कोरा ठेवत म्हणालो. आता मलाही नीनाबरोबर असे कोडयात बोलण्यात मजा वाटू लागली...

"हो!... मला माहीत आहे मी खरे तेच बोलतेय....," पलीकडे नीना दिलखुलासपणे हसली. मग ती पुन्हा नशिल्या, मादक आवाजात बोलायला लागली, "ओह्ह्ह.... जर मी तेथे असली असते.... तर तुमच्या काळपट लंडाचा तो लालसर सुपाडा मी तोंडात घेतला असता.... माझ्या तोंडात मी त्याला गरम केले असते, ओलसर केले असते.... आणि मग मी खालून-वरून चांगला चाटून त्यातील सगळा रस प्यायला असता....."

तिच्या बोलण्याने मी कमालीचा उत्तेजीत झालो व अचानक माझ्या तोंडून एक चित्कार बाहेर पडला. जानवीने पटकन वळून आश्चर्याने माझ्याकडे पाहिले व मी लगेच खोटे खोटे खोकायला लागलो.... असे दाखवायला की मला खोकल्याची उबळ आली व त्यामुळे माझ्या तोंडून चित्कार बाहेर पडला.... जानवी पुन्हा टिव्हीकडे पाहू लागली....

"ओहहह, पप्पा.... माझी पुच्ची एकदम गरम झाली आहे.... सतत पाझरत आहे.....," नीना पलिकडे चित्करायला लागली, "तुमची काही हरकत नाही ना मी तुम्हाला 'पप्पा' हाक मारते म्हणून?"

"नाही, अजिबात नाही...."

"म्हणजे तुम्हाला आवडते मी तुम्हाला 'पप्पा' बोलते ते...."

"हो!... फारच!...."

"हो ना.... मलाही आवडते.... मी कल्पना करत असते की तुम्ही माझे लाडके पप्पा आहात.... माझ्या पप्पांचा कडक लंड मी चाटतेय.... माझ्या पप्पांचा जाडजूड लंड मी माझ्या पुच्चीत घेवून झवून घेतेय... ओहह्ह्हऽऽ... आह्ह्ह्ह पप्पाऽऽऽऽऽ...."

"येस.... मला कळतेय.... ऐकायला बरे वाटतेय सगळे...." मी नीनाचा आवाज ऐकून उगाचच काहितरी बोलत होतो....

"ओहहह.... ऊंह्ह्हऽऽऽऽ... पप्पा.... पप्पा..... तुम्ही मला.... पेटवलेय.... मी झडतेय... मीऽऽऽऽ झऽऽडऽऽतेऽऽयऽऽऽ..... आह्ह्ह्हऽऽ....." पलिकडे नीना अक्षरश किंचाळली व रत होवू लागली.....

माझा लंड कमालीचा कडक झाला होता. माझ्या पॅन्टीचा फुगीरपणा जानवीला दिसू नये म्हणून मी हळूच फिरून तिच्याकडे पाठ केली. मी लक्ष देवून रिसीव्हरमधून नीनाच्या हालचालीचा आवाज ऐकत होतो व इमॅजीन करत होतो ती काय करत असेल..... तिचे चित्कार, धापा टाकल्याचे आवाज ऐकून मी ताडले की ती जोरात झडत होती.... मग ती हळु हळू शांत झाली आणि तिचा आवाज मुळ पदावर आला.....

"वाऊ, पप्पा.... किती छान झडले मी.... ऊफ!...." तिच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडला आणि मग काहितरी चाटल्याचा स्पष्ट आवाज आला, "आणि माझा रसही एकदम चवदार लागतोय..... थँक्स, पप्पा!.... मला फोनवर साथ दिल्याबद्दल...."

"यू ऑलवेज वेलकम!...." मी हसत हसत म्हटले.

"बाय, पप्पा....."

असे बोलून नीनाने फोन कट केला.... मग मी फोन ठेवून दिला आणि तडक टॉयलेटमध्ये गेलो.... खसाखस लंड हलवून मी मूठ मारली. फोनवर नीना जे काही बोलली ते शब्द न शब्द आठवून मी कामोत्तेजीत झालो आणि माझे विर्य गाळले. विर्य सत्खलनाच्या भरातून शांत झाल्यावर मी विचार करू लागलो.... नीनामुळे मी हल्ली जास्तच हस्तमैथून करायला लागलो होतो. मला जानवीला, माझ्या ऑफीसमधील बायकांना झवायला मिळत होते पण तरीही नीनाची आठवण झाली की मला मूठ मारावी असे वाटू लागायचे....

आमच्या फोनच्या संभाषणानंतर त्या रात्री मी फार कामोत्तेजीत होतो. मी जानवीला चाळवून झवायला सुरुवात केली. तिला मी इतक्या त्वेशाने झवत होतो की तिनेही म्हटले 'फार दिवसांनी तुम्ही असे जोमाने मला झवत आहात'.... आता तिला काय सांगू? तिला काय सांगू की मी तिला नाही तर नीनाला झवत होतो.... तिला नीना समजून तिची पुच्ची चोदत होतो.....

दोन तीन दिवसांनी एके दुपारी मी ऑफीसमध्ये काम करत होतो. माझी सेक्रेटरी, मिसेस माथूरने मला इंटरकॉमवरून सांगितले की माझ्यासाठी कुरीयरने एक पार्सल आले आहे. मी तिला ते आत आणायला सांगितले. ती माझ्या केबीनमध्ये आली व तिने मला ते छोटेसे पार्सल दिले. पार्सल देताना तिने माझा हात हळूच दाबला. मी तिच्याकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून मादकपणे हसली. तिच्या मादक हसण्यावरून मी ओळखले की तिला काय हवे होते ते..... ऑफीसमध्ये असताना मिसेस माथूर मला बऱ्याचदा झवायला द्यायच्या. तिचा नवरा तिला व्यवस्थित लैंगीक सुख देत नव्हता हे मला तिच्याशी मैत्री झाल्यावर कळले होते. त्याचा फायदा घेवून मी तिच्याशी जवळीक वाढवली व तिला माझ्याशी लैंगीक संबंध ठेवायला भाग पाडले. अर्थात! तिने अगदी खूषीत माझ्याशी लैंगीक संबंध ठेवले होते कारण जे सूख मी तिला देत होतो ते तिला तिच्या नवऱ्याकडून मिळत नव्हते.

आत्ताही तिच्या हसण्यावरून तिला झवायची 'तल्लफ' आली असावी असे दिसत होते पण मी कामात फारच बिझी असल्याने आत्ता काही करण्याच्या मूडमध्ये नव्हतो. तेव्हा पार्सल दिल्यावर तिला मी जायला सांगितले. थोडयाश्या पडेल चेहऱ्याने ती बाहेर निघून गेली. मी मॅनेजरच्या पदावर असल्याने कुरीयरने असे एखादे पार्सल मला येणे नवीन नव्हते तेव्हा काही महत्वाची कागदपत्रे मी चेक करत होतो म्हणून मी ते पार्सल बाजूला ठेवले व माझे काम चालू ठेवले. जवळ जवळ तासाभरानंतर माझे काम संपत आले होते तेवढयात माझ्या टेबलवरील प्रायव्हेट टेलिफोन लाईनची बेल वाजली.

ReplyQuote
Topic starter Posted : 18/07/2019 3:39 am
(@downloads)
Member Admin

"हॅल्लो!" मी रिलॅक्सपणे फोन घेतला.

"हॅल्लो, पप्पा...." नीनाचा मंजूळ आवाज माझ्या कानात शिरला.

"ओह, हाय बेटा!..." तिचा आवाज ऐकून मी खूष झालो व म्हणालो.

"तुम्हाला पार्सल मिळाले का, पप्पा?"

"पार्सल?"

"हो! मी एक पार्सल पाठवले होते काल.... जे तुम्हाला आज मिळालेच असणार...." नीनाने ठामपणे म्हटले.

"अरे हो!.... एक पार्सल आलेय खर.... मी कामात जरा बिझी होतो तेव्हा पाहिले नाही....."

"मग आता मोकळे झालात का?" तिने मिश्कीलपणे विचारले.

"हो!..."

"मग उघडा ते पार्सल आणि मजा करा.... क्लिक!"

आणि नीनाने फोन ठेवून दिला... आता त्या पार्सलने माझे लक्ष वेधून घेतले. ते पार्सल नीनाने पाठवले आहे म्हणजे त्यात 'काय' असेल याची मला उत्सुकता वाटू लागली. पार्सल घेवून मी लगबगीने त्याचा रॅपींग पेपर फाडून काढला. आतमध्ये एक छोटा बॉक्स होता. मी बॉक्स उघडला तर त्यात एक गुलाबी जाळीदार कपडा होता. मी तो उचलला तर माझ्या लक्षात आले की ती एक पारदर्शक लेसी पँटीज होती. बॉक्समध्ये एक इन्व्हलप होते जे मी घेवून उघडले. आतील पेपर मी बाहेर काढले तर ते ४/५ फोटो होते. वरचा फोटो पाहिला तर एका ओलसर पुच्चीचा तो क्लोजप शॉट होता.... नग्न पुच्चीचा फोटो पाहून मी हडबडलो. पटकन उठून मी जावून माझ्या केबीनचा दरवाज आतून लॉक केला. मग परत येवून मी माझ्या सीटवर बसलो आणि फोटो पाहू लागलो.

दुसरा फोटो नीनाच्या चेहऱ्याचा होता. म्हणजे फोटो तिच्या डोळ्यापासून खालचा होता तेव्हा इतर कोणी ओळखू शकले नसते की तो फोटो नीनाचा आहे पण मी बरोबर ओळखला.... तिच्या गालावर ओठावर विर्याचे थेंब होते आणि जीभेने ती विर्य चाटतेय असे फोटोत दिसत होते. तिसऱ्या फोटोत तिच्या तोंडात जाडजूड लंड होता व तिच्या ओठाच्या कोपऱ्यातून विर्य गळत होते. पुढच्या फोटोत एक लंड मुळाशी धरलेला दिसत होता. त्यातून विर्याची एक पिचकारी उडालेली होती आणि अर्ध्या फूटावरील नीनाच्या चेहऱ्यावर पडत होती....

सगळे फोटो क्लोजप होते आणि ओरिजनल फोटोमधून असे एक़्स्ट्रॅक्ट करून प्रिंट केले होते की एकाही फोटोत नीनाचा चेहरा पुर्ण दिसत नव्हता व कोणी ओळखू शकत नव्हते की ती मुलगी नीना आहे.... ते फोटो पाहून मी उत्तेजीत व्हायला लागलो व माझा लंड टाईट व्हायला लागला. मी पँटीज उचलली आणि तिचे निरीक्षण केले. पँटीजचा पुच्चीकडचा भाग हात लावून पाहिले तर मला ओलसर लागला.

मी पँटीज माझ्या नाकाजवळ नेवून तिचा वास घेतला. नीनाच्या पुच्चीरसाचा उग्र गंध त्यातून येत होता. ती पँटीज नीनाचीच होती हे मी सहज ओळखले कारण तिच्या पुच्चीरसाचा वास आता मलाही परीचयाचा होता. तिची पँटीज आणि नग्न फोटो पाहून माझा लंड कडक झाला होता... मी तिच्या पँटीजचा वास घेत घेत ते फोटो पुन्हा पुन्हा पहात होतो....

तेवढ्यात माझ्या केबीनच्या दारावर टकटक झाली..... मी 'वन मिनीट' असे बोलून भराभर ते फोटो, पँटीज, रिकामा बॉक्स आणि रॅपींग पेपर वगैरे सगळे माझ्या टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये टाकले. माझा कडक लंड पॅन्टमध्ये असा एडजस्ट केला की त्याचा फुगीरपणा पॅन्टवरून लक्षात येणार नाही. मग मी जावून दरवाजा उघडला. माझी सेक्रेटरी मिसेस माथूर आत आली. मी पुन्हा येवून चेअरवर बसलो.

मिसेस माथूर एक फाईल घेवून माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचीत वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझिनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते. मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर तिचे गोलाकार नितंब मागच्या बाजूने उचलल्यासारख्रे वाटत होते.....

ते पाहून माझी कामोत्तेजना अजून चाळवली. एकतर पार्सलमधून आलेल्या नीनाच्या फोटोने व पँटीजने मी आधीच उत्तेजीत होतो त्यात मिसेस माथूरच्या छातीचे गोळे आणि नितंबाची गोलाई माझ्या कामभावना अजूनच चाळवू लागल्या. रिपोर्ट पाहिल्यानंतर मी त्यावर सही केली व मिसेस माथूर 'थँक्स' म्हणून बाहेर जावू लागल्या. तिला थांबवत मी म्हटले,

"मिसेस माथूर.... तुम्ही फार बिझी नसाल तर.... या माझ्या केबीनमध्ये पुन्हा.... मी फ्री झालो आहे...." असे बोलून मी तिला डोळा मारला.

"ओह! श्युअर, सर..... आलेच हं मी.... माझी पर्स घेवून...."

आनंदाने असे बोलत मिसेस माथूर बाहेर निघून गेली व साधारण दोन मिनीटांनी पर्स घेवून परत आली. जोपर्यंत ती केबीनचा दरवाजा आतून लॉक करत होती तोपर्यंत मी उठून माझ्या टेबलासमोर आलो. जेव्हा ती माझ्याजवळ पोहचली तेव्हा मी तिला मिठीत घेतले आणि तिच्या ओठांचे मी चुंबन घेवू लागलो. तिने आपल्या हातातील पर्स बाजूच्या चेअरवर टाकली. तिने आपली शेंडेदार जीभ माझ्या तोंडात सारली आणि मी तिची जीभ चोखू लागलो.

तिच्या गरम श्वासाचे उसासे माझ्या चेहऱ्यावर फवारले जात होते. मी तिचे दोन्ही नितंब धरून तिला किंचीत वर उचलली आणि तिची पुच्ची माझ्या कडक लंडावर दाबली. माझ्या तोंडात मादक चित्कार टाकत तिने पाठीचा बाक केला आणि माझ्या लंडावर आपली पुच्ची अजून घासण्याचा प्रयत्न केला....

"आहहहऽऽ... आई गऽऽऽऽ!" तिने चित्कारत म्हटले, "सकाळपासून मी तापलेले होते.... तुमच्याकडून पुच्चीची खाज भागवावी असे फार वाटत होते...."

"का आज एवढी तापलेली होतीस?...." मी तिचे नितंब चिवडत विचारले.

"रात्री माझा नवरा मला झवला.... पण मला त्याने तृप्त केलेच नाही.... तशीच गरम सोडून झोपून गेला...."

"अच्छा!.... मग अजूनही तू गरम आहेस?" मी तिचे ओठ चावत विचारले.

"हात घालून स्वत: चेक करा ना....!"

चावटपणे असे बोलून ती मागे झाली आणि तिने माझा हात पकडून आपल्या स्कर्टमध्ये घातला. तिच्या जांघेमधील नायलॉनची पँटीज चांगली ओली झाली होती. तिच्या पुच्चीचा फुगीरपणा आणि भेग मी चाचपू लागलो आणि ती माझ्या हातावर आपली पुच्ची दाबू लागली. त्याचवेळी तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घालून माझा लंड अंडरवेअरच्या स्लीटमधून बाहेर काढला. मग ती माझा कडक लंड हलवू लागली....

मी तिच्या तोंडात जीभ घालून तिची जीभ चाटत होतो व त्याचवेळी एका हाताच्या बोटांनी तिच्या पुच्चीची भेग आणि वरील दाणा घासत होतो आणि दुसऱ्या हाताने तिचे नितंब आळेपाळीने कुस्करत होतो आणि नितंब कुस्करताना माझे एखादे बोट तिच्या नितंबामधील फटीत घालून घासत होतो..... काही सेकंदातच ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली व माझ्या दोन्ही हातावर मागे-पुढे दाब देत पहिली वेळ झडली.....

मिसेस माथूरच्या पँटीजला स्पर्श केल्यावर मला नीनाची पँटीज आठवली होती व माझ्या डोक्यात तिची पँटीज आणि पुच्चीचे फोटो येत होते. तेव्हा मिसेस माथूर झडल्यावर मी तिला माझ्या टेबलवर ढकलले. तिला पाठीवर मागे झोपायला लावून मी तिचा स्कर्ट मागे सारला आणि तिचे पाय फाकवले. तिची पँटीजने आच्छादलेली पुच्ची माझ्यासमोर उघडी पडली. एका विजीटर चेअरवर बसत मी खाली वाकलो आणि माझे तोंड मी तिच्या पँटीजमधील पुच्चीवर ठेवले....

मग मी तिची ओलसर पँटीज तोंडात घेवून चोखू लागलो व तिच्या पुच्चीवर माझ्या तोंडाचा दाब देत राहिलो. माझे केस पकडून मिसेस माथूर तडफडू लागली व माझ्या तोंडावर आपली पुच्ची घासू लागली. तिच्या तोंडातून हलके चित्कार आणि हुंकार बाहेर पडत होते.... मी तिच्या पँटीज तिच्या पुच्चीवरून बाजूला सारली आणि माझी जीभ सरळ तिच्या भेगेत घातली. मग मी तिचा पुच्चीरस तिच्या पुच्चीतून डायरेक्ट पिऊ लागलो... तिच्या रसाने माझे गाल आणि नाक ओले झाले......

तिला पुन्हा एकदा पटकन कामतृप्त करण्यासाठी मी माझे तोंड तिच्या दाण्यावर वळवले. जीभेने तिचा दाणा चाटत आणि दाणा ओठात पकडत मी चोखू लागलो.... माझ्या तोंडावर आपली पुच्ची घासत ती तडफडू लागली आणि पुन्हा काही सेकंदात ती रत होवू लागली. आपला आवाज बाहेर जावू नये याची काळजी घेत ती घुसमटल्यासारखे स्वर काढत दुसऱ्यांदा झडू लागली.... ती पुर्णपणे तृप्त होवून रिलॅक्स होईपर्यंत मी तिचा दाणा आणि पुच्ची चोखत होतो, चाटत होतो....

जेव्हा ती शांत झाली तेव्हा तिने माझे डोके आपल्या पुच्चीवरून वर केले आणि ती टेबलवरून उठली. मग खाली माझ्या मांडीवर बसून तिने आपल्या हाताचा विळखा माझ्या मानेभोवती घातला आणि माझे तोंड आपल्या तोंडावर ओढले. मग ती माझ्या तोंडातील आपला पुच्चीरस चाटून घेवू लागली. माझ्या गालावरील, नाकावरील, ओठांवरील आपल्याच पुच्चीचा ओलसरपणा ती चाटून घेवू लागली.....

सगळा रस चाटून-पुसून घेतल्यावर मिसेस माथूर तृप्तपणे हसली आणि माझ्या मांडीवरून उठली. मी पटकन चेअरवरून उठलो आणि टेबलवर बसलो. माझा कडक लंड माझ्या पॅन्टच्या झिपमधून वर ताठ उभा होता. ती माझी जागा घेत चेअरवर बसली. त्याचवेळी माझ्या टेलीफोनची बेल वाजली. मी तसाच मागे वाकलो आणि मी रिसीव्हर उचलला.

"हॅल्लो!" धापा टाकत मी म्हणालो.

"काय पप्पा!.... तुम्ही एकदम जोराने उसासे घेताय..... माझे फोटो पाहून तुम्ही हस्तमैथून करत आहात का?" नीनाने विचारले.

"हं?..." मी गोंधळलो पण पटकन उत्तर दिले, "नाही!"

"नाही?.... मग माझी पँटीज चोखत लंड हलवत आहात का?" पुन्हा तिने मिश्कीलपणे विचारले.

त्याचवेळी काहितरी गरमपणा आणि ओलसरपणा मला माझ्या लंडाभोवती जाणवला! मी खाली पाहिले तर मिसेस माथूर माझा लंड तोंडात घेवून हसत होत्या....

"आह!... न... तसे काही नाही!" मी उत्तेजीत स्वरात म्हणालो.

"नाही??... कमाल झाली!.... मी तुम्हाला इतका 'खजाना' पाठवला आणि तुम्ही त्याच्याबरोबर काही नाही करत आहात? आणि तरीही तुम्ही धापा टाकत आहात??... अच्छा!.... मग माझा अंदाज चुकत नसेल तर तुम्ही आपल्या सेक्रेटरीला चोदत असाल...." पुन्हा तिने चावटपणे म्हटले.

त्याचवेळी मिसेस माथूरने माझा लंड मुळापर्यंत गिळला आणि आपले ओठ माझ्या लंडाच्या मुळाशी दाबले. त्याने माझ्या तोंडून दबका चित्कार बाहेर पडला...

"ती तुमचा लंड चोखतेय का, पप्पा?" नीनाने उत्तेजीत स्वरात विचारले.

"ऊं?... मला एक अर्जंट काम आहे.... मी तुझ्याशी नंतर बोलतो..." मी विषय बदलत बोललो.

"ओके, पप्पा... जेव्हा तुम्ही तिच्या तोंडात आपले विर्य गाळाल तेव्हा माझी आठवण काढा.... मी तुमचा लंड चोखतेय अशी कल्पना करा...."

असे बोलून नीनाने फोन ठेवून दिला. मीही रिसीव्हर ठेवून दिला आणि खाली मिसेस माथूरकडे पाहिले. ती आवडीने माझा कडक लंड चोखत होती. आता मला तिच्या जागी नीनाचा भास होवू लागला. नीना माझा लंड चोखतेय अशी मी कल्पना करू लागलो आणि मला जाणवले की माझी कामोत्तेजना वेगळ्याच लेवलला पोहचलीय..... मी तिच्या तोंडातून माझा लंड बाहेर काढला आणि वर माझ्या पोटाच्या दिशेने तिरपा धरला व हलवू लागलो.

मिसेस माथूर हावऱ्यासारखी माझ्या गोट्या चोखू लागली, चाटू लागली. झिपच्या ओपनींगमधून तिला पुर्ण गोट्या चोखता येत नव्हत्या तर तिने माझ्या गोट्या झिपच्या बाहेर काढल्या आणि एका हाताने तोलून धरत जीभेने ती माझ्या गोट्या आणि त्याची सुरकतलेली कातडी चघळू लागली..... त्याने माझी कामोत्तेजना अजून भडकली.....

तिला माहीत होते मला असे केलेले जाम आवडते आणि नंतर जेव्हा मी तिच्या तोंडात गळतो तेव्हा नेहमीपेक्षा जास्तच गळतो. म्हणूनच ती मुद्दाम तसे करत होती. थोडा वेळ तिला तश्या गोट्या चाटून दिल्यावर मला रहावेना. मी तिचे केस धरून खसकन तिचे डोके वर केले आणि माझा लंड तिच्या उघड्या तोंडात गपकन घातला. लंड मुळापर्यंत तिच्या तोंडात घालून मी तिचे केस धरून तिचे डोके माझ्या लंडावर वर-खाली करायला लागलो. माझा स्पीड वाढला! मी गपगप करत तिच्या तोंडात लंड आत-बाहेर करून तिचे तोंड झवू लागलो.

पुढच्याच क्षणी माझा बांध फुटला. एक जोराचा धक्का मारत मी लंड तिच्या तोंडात मुळापर्यंत घातला आणि तिच्या घश्यात विर्य गाळू लागलो. प्रत्येक पिचकारीला मी तिचे डोके माझ्या लंडावर दाबत होतो व तिच्या घश्यातच पिचकारी जाईल याची काळजी घेत होतो. अश्या प्रकारे मिसेस माथूरच्या तोंडात गळताना मी रानटी जनावरासारखे तिला ट्रिट करतो.... ती कितीही तडफडली तरी मी तिला सोडत नसे व तिच्या तोंडात विर्याचा थेंब न थेंब गाळूनच तिला सोडत असे....

असा पाशवीपणा मी जानवीबरोबर करू शकत नसे कारण ती माझी बायको होती. पण मिसेस माथूरना मी लैंगीक संबंधाबाबत एखाद्या रांडेसारखे वागवत असे. तिला मी झवत होतो त्याबदल्यात तिला लैंगीक सुख मिळत होते व त्याचबरोबर माझ्याकडून आर्थिक मदतही मिळत असे. त्या आर्थिक मदतीचा मी पुरेपूर मोबदला वसूल करत असे.... तेव्हा आत्ताही मी तिला रांडेसारखे ट्रिट करत तिच्या तोंडात माझे सगळे विर्य गाळले. अर्थात! तिच्या तोंडात गळत असताना मी डोळे बंद करून घेतले होते आणि नीनाच्या तोंडात मी गळतोय अशी कल्पना करत होतो. मी पुर्णपणे गळल्यावर मिसेस माथूरचे डोके सोडून दिले व धापा टाकत तसेच टेबलवर बसून राहिलो. तीही आपला श्वास नॉर्मल होईपर्यंत चेअरवर बसून राहिली. जेव्हा आम्ही दोघेही शांत होवून भानावर आलो तेव्हा प्रथम मी उठून

माझ्या चेअरवर जावून बसलो. मग मिसेस माथूर उठल्या आणि आपला ड्रेस वगैरे ठिक करू लागल्या. ड्रेस ठिक करून झाल्यावर तिने माझ्या टेबलवरील टिश्यु बॉक्समधून २/३ टिश्यु घेत आपला चेहरा, ओठ वगैरे साफ केले. मग आपली पर्स घेवून तिने त्यातून छोटा मिरर, लिपस्टीक, पाऊडर पॅड वगैरे काढले आणि मग मिररमध्ये बघून आपल्या चेहऱ्यावरचा मेक.अप करू लागली. त्याचवेळी मी टिश्यु घेवून माझा ओला झालेला लंड पुसून घेतला आणि मिसेस माथूरकडे पहात माझा लंड झिपच्या आत घालू लागलो.

मिसेस माथूर मेक.अप करता करता तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पहात लाडात हसायची आणि मीही हसून तिला प्रतिसाद द्यायचो. तिचा मेक.अप झाल्यावर तिने मला नजरेने खुणवून विचारले 'काय? कशी दिसते मी? सगळे ठिक ठाक आहे ना?' मग मीही नजरेनेच तिला खुणावले की 'व्वा! फारच छान!' खूष होवून मिसेस माथूर बाहेर निघून गेली आणि मी हश्श करत माझ्या चेअरमध्ये आरामात विसावलो....

काही मिनीटे मी नुसताच डोळे मिटून पडून राहिलो. थोड्या वेळापुर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, नीनाचा विचार येत होता. तिची पँटीज, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे रहात होते. मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली.... मी डोळे बंद ठेवूनच हात लांब केला आणि रिसीव्हर उचलला.

"हॅल्लो..."

"हाय, पप्पा!...." नीनाचा मिश्कील आवाज माझ्या कानात शिरला आणि मी झटकन डोळे उघडले.... जणू काही ती माझ्या समोरच आली होती व माझ्याशी बोलत होती....

"हं... हाय..." मी थोड्याश्या थकलेल्या स्वरात म्हटले.

"तुमची सेक्रेटरी गेली का?" नीनाने विचारले पण मी गप्प राहिलो.

"तिने तुमचा लंड व्यवस्थित चोखला का??" पुन्हा तिने चावटपणे विचारले तरीही मी गप्प राहिलो.

"पप्पा!.... तुम्ही रागावलात का??"

"नं... नाही...." मी शेवटी बोललो.

"मग बोलत का नाहीत?...."

"एक विचारू, नीना?" मी विचारले.

"अहो एक काय दोन विचारा..." तिने लाडीकपणे म्हटले.

"व्हाय आर यू डुईंग धिस टू मी?" मी अगतिकपणे तिला विचारले.

"व्हाट?" तिने साळसूदपणे मलाच विचारले.

"हेच.... असे पँटीज पाठवणे..... नग्न फोटो पाठवणे..... फोन करून चावटपणे बोलणे...."

"कारण.... मला माहीत आहे तुम्हाला ते आवडते.... त्याने तुम्ही उत्तेजित होता...." पुन्हा तिने चावटपणे हसत उत्तर दिले.

"हो!... मला आवडते ते.... मी उत्तेजितही होतो.... पण हे असे किती दिवस चालणार?.... किती दिवस तू मला अशी तडफडवत ठेवणार?" मी तिरीमिरीत विचारले.

"हांऽऽ हांऽऽ हांऽऽऽ हांऽऽऽ...." नीना पलीकडे खळखळून हसूं लागली.

"आय एम सिरीयस, नीना.... मला आता नाही रहावत ...." मी काकुळतीला येवून म्हटले.

"खरच?..." पुन्हा तिने मिश्कीलपणे विचारले.

"तुला मस्करी वाटतेय ना?"

"नाही.... तसे नाही... पण तुमचा अधीरपणा पाहून मजा वाटतेय...." कसेबसे हसू आवरत तिने म्हटले.

"अग, तू अशी मला नुसते दाखवून दाखवून खेळवतेयस.... मी अधीर होईल नाही तर काय होईल? असे वाटतेय आत्ता तुझ्याकडे यावे आणि तुला नग्न करून झवावे...."

"ओह रियली?.... मग या ना.... अडवलेय कोणी?" तिने हसत हसत म्हटले.

"खरच येवू आत्ता?.... कोठे आहेस तू आता? नयन कोठे आहे?" मी भराभर तिच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला.

"मी ना.... आत्ता माझ्या ऑफीसमध्ये आहे.... आणि नयन त्याच्या ऑफीसमध्ये आहे....." नीनाने उत्तर दिले.

"ओह शीट!... मला वाटले तू घरी आहेस एकटी...." मी हताशपणे म्हटले.

"अच्छा!... जर मी घरी असली असते... एकटी... तर तुम्ही काय केले असते....? नीनाने मला चावटपणे विचारले.

"काय केले असते?.... ते मी तुला प्रत्यक्ष करूनच दाखवले असते...." मी उत्तेजीत स्वरात म्हटले.

"हो का?.... मग दाखवा ना आत्ता...."

"आत्ता?... कोठे?.... तुझ्या ऑफीसमध्ये?...." मी पुन्हा पटापट प्रश्न विचारले.

"नाही नाही.... माझ्या ऑफीसमध्ये नाही.... तुमच्या ऑफीसमध्ये...." नीनाने हसत म्हटले.

"माझ्या ऑफीसमध्ये??... नको नको.... येथे आपल्याला प्रायव्हसी मिळणार नाही...."

"का?... तुमच्या सेक्रेटरीला संशय येईल का?.... ती आपला कानोसा घेईल का?" तिने चावटपणे विचारले.

"तसे समज हवे तर.... पण येथे नाही जमणार...."

"मग दुसरीकडे कोठेतरी जावू...."

"कोठे?...." मी उत्सुकतेने विचारले.

"कोठेही... जेथे आपल्याला प्रायव्हसी मिळेल... तुम्हाला माहीत असेल ना एखादी जागा... जेथे तुम्ही आपल्या सेक्रेटरी वगैरेल नेत असाल..." नीनाने हसत हसत म्हटले.

"वेल!.... सेक्रेटरीला कोठे न्यायची मला गरज पडत नाही.... ती मला येथेच अवेलेबल होते.... पण येस!... एक जागा आहे.... जेथे आपल्याला प्रायव्हसी मिळेल...."

"अच्छा?.... कोठे बरे...??" नीनाने उत्सुकतेने विचारले.

"सांगण्यापेक्षा ती जागा दाखवतो तुला.... पण आपल्याला कारमध्ये करावे लागेल...."

"ओह रियली!... इंटरेस्टींग!... मीही अजूनपर्यंत कारमध्ये केले नाहीय... मजा येईल करायला..." नीनाने उत्साहाने म्हटले.

"हो ना.... मग येशील आत्ता?" मी लगेच नीनाला विचारले.

"हो!.... व्हाय नॉट?...." नीना आनंदाने तयार झाली.

"व्हेरी गूड!....," नीनाला झवायला मिळणार ह्या आनंदाने मी ताडकन उठलो आणि पुढे म्हणालो, "मग मी येथून आत्ता निघतो... साधारण १५/२० मिनीटांनी मी तुझ्या ऑफीसच्या एरीयात पोहचतो.... तुझ्या एरीयातील त्या सिनेमा थिएटरसमोर मी कारमध्ये असेल.... तू येवून कारमध्ये बैस आणि मग आपण पुढे जावू...." मी नीनाला माझे प्लानींग सांगितले.

"ओके!... डन!...." असे बोलून नीनाने फोन ठेवून दिला.

मी लगबगीने उठलो आणि टॉयलेटमध्ये जावून फ्रेश वगैरे झालो. मग मी मिसेस माथूरला सांगितले की आज मी लवकर निघत आहे कारण एका क्लायंटबरोबर तातडीची मिटींग करायची आहे... ती मला विचारत होती 'कोठला क्लायंट' वगैरे पण मी तिला उत्तर द्यायला थांबलो नाही आणि भरभर ऑफीसच्या बाहेर पडलो. पार्कींग लॉटमधून मी माझी प्रिमीअर पद्मिनी फियाट कार बाहेर काढली आणि नीनाच्या ऑफीस एरीयात निघालो. तिला सांगितल्याप्रमाणे मी तिच्या एरीयातील सिनेमा थिएटरच्या समोर तिची वाट पहात थांबलो आणि काही क्षणातच नीना माझ्या कारचा दरवाजा उघडून आत येवून बसली.....

माझ्याकडे पाहून ती दिलखुलासपणे हसली आणि मी कार चालू केली. मेन रोडवर लागल्यानंतर मी तिला विचारले.

"तुला काही खायचे वगैरे आहे का? चहा, कॉफी किंवा कोल्ड-ड्रिंक्स घ्यायचे का??"

"नको.... मला काहीही नको....," नीनाने माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पहात म्हटले, "मला तुम्ही त्या एकांत जागी न्या आणि जे तुम्हाला द्यायचेय ते मला द्या.... मला तुमचा जाडजूड लंड माझ्या पुच्चीत घ्यायचाय.... तो मला द्या...."

"बस्स तेवढेच करू?.... अजून काही नको?...." मी चावटपणे तिला विचारले.

"अजून बरेच काही.... तुम्ही माझी छाती चोखा, दाबा, कुस्करा.... माझी पुच्ची चोखा आणि चाटा.... माझी पुच्ची चोळा, माझा दाणा घासा.... कामतृप्तीने अगदी मी किंचाळेपर्यंत मला करा...."

"वाऊ!.... एकाच वेळेत सगळे करायचे?.... पण केअरफूल हं.... त्या जागी आरडाओरडा केलास तर आपण गोत्यात येवू.... तेव्हा काळजी घे...."

"डोन्ट वरी, पप्पा.... मी काळजी घेईन...." नीनाने मला डोळा मारत म्हटले.

मग मी ड्रायव्हींगवर लक्ष केंद्रीत करायचा प्रयत्न केला पण माझी नजर बाजूला बसलेल्या नीनावर जावू लागली. तिने नेव्ही ब्लू कलरचा मिनी स्कर्ट घातला होता आणि वर स्काय ब्लू कलरचा लेडीज शर्ट घातला होता. शर्ट तिच्या अंगाला सेकंड स्कीनसारखा चिकटला होता व त्यावरून तिच्या छातीच्या उभारांची गोलाई पुर्णपणे दिसत होती. गाडीच्या हादऱ्याने तिच्या छातीचे गोळे डुचमूळत होते व माझी नजर त्यावर जात होती. खाली तिच्या मिनी स्कर्टच्या कडेपासून तिच्या मांड्यांचा बराचसा भाग दिसत होता.....

माझी नजर वारंवार तिच्यावर जातेय हे तिच्या लक्षात आले होते. माझ्याकडे पाहून मादकपणे हसत तिने आपला उजवा पाय थोडा वर घेवून मांडया फाकवल्या. म्हणजे थोडेसे वळून ती आता माझ्याकडे एक टक पाहू लागली. फियाट कार असल्याने त्याची पुढची सीट म्हणजे एकच पुर्ण सीट होती. कारचा गिअर स्टेअरींगच्या मागे असल्याने ड्रायव्हर आणि पॅसेंजरच्या मध्ये गिअरचा अडसर नव्हता. तेव्हा जेव्हा तिने पाय फाकवून उजवा पाय थोडा वर घेतला तेव्हा तिची उजवी मांडी माझ्या डाव्या मांडीला भिडली.....

जरी नीनाने पायात स्टॉकींग्ज घातलेली होती तरी तिच्या मांसल, गरम मांडीचा स्पर्श मला सुखावत होता. त्याने मी उत्तेजीत व्हायला लागलो व माझा लंड कडक व्हायला लागला. माझी नजर तिच्या मांडीवर जातेय हे तिच्या लक्षात आले आणि तिने थोडी हालचाल केली. जेव्हा ती हालचाल करत होती तेव्हा मी पुढे रोडवर लक्ष देत होतो तेव्हा तिने काय केले ते मला कळले नाही. पुढच्याच क्षणी नीना मला म्हणाली,

"पप्पा, खाली बघा ना...."

मी एक क्षण खाली पाहिल्यासारखे केले आणि पुन्हा समोर पाहू लागलो तर ती पुन्हा मादकपणे म्हणाली,

"ओह कम ऑन, पप्पा.... जरा नीट निरखून पहा ना...."

शेवटी मी खाली नजर करून नीट पाहिले आणि माझ्या कडक होत असलेल्या लंडाने आचका दिला!.... ती सीटवर थोडी खाली सरकली होती आणि तिने आपले पाय अजून फाकवून आपला मिनी स्कर्ट जांघेपेक्षा वर सरकवला होता. तिने आत पँटीज घातलेली नव्हती ज्याने तिची पुच्ची उघडी पडली होती..... तिच्या पुच्चीची सुरकतलेली पटले ओलसर झाली होती व उजेडात चमकत होती. पुच्चीच्या भेगेच्या वरील तिचा दाणाही चमकत होता.... पुच्ची भोवतालचे तिचे काळेभोर केस तिने व्यवस्थित ट्रिम केले होते जेणेकरून तिची पुच्ची उठून दिसत होती....

संध्याकाळची वेळ होती आणि कारला रिफ्लेक्टीव सन कंट्रोल फिल्म लावलेली असल्याने बाहेरून कोणाला आतले स्पष्ट दिसायचा प्रश्न नव्हता. समोरील क्लिअर ग्लासमधूनही काही दिसायचा प्रश्न नव्हता कारण तिच्या छाती खालचे अंग बाहेरून दिसू शकत नव्हते. तेव्हा आता माझी नजर वारंवार तिच्या उघड्या पुच्चीवर जावू लागली आणि त्याने तिला मजा वाटू लागली. तिने आपली लांबसडक बोटे आपल्या पुच्चीवरून फिरवायला सुरुवात केली. नीनाला माहीत होते माझे तिच्या पुच्चीवर लक्षा आहे तेव्हा ती मुद्दाम तसे काही करत होती....

थोडावेळ पुच्ची वरून चोळल्यावर तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट आपल्या पुच्चीच्या भेगेत सारले. ते पाहून पुन्हा माझ्या कडक लंडाने पुन्हा आचका दिला!.... आणि मग ती आपली दोन्ही बोटे आपल्या ओलसर पुच्चीत घालून आत-बाहेर करू लागली. आपले डोके सीटच्या बॅक रेस्टवर टेकवून ती त्वेशाने आपल्या पुच्चीत बोटे घालू लागली आणि ड्रायव्हींग करता करता मी अचंब्याने तिची ॲक्शन बघत होतो.....

"नीना, बेटी..... वेड्यासारखे असे काही करू नकोस.... नाहीतर नखे-बिखे लागतील आतमध्ये कोठेतरी...."

"ओह डोन्ट वरी, पप्पा..... मला चांगली प्रॅक्टीस आहे असे करायची....." नीनाने हसत हसत उत्तर दिले आणि ती अजून जोराने बोटे आत-बाहेर करू लागली.

"अग... नको करू असे जोरात....."

असे बोलून मी माझा हात खाली नेला आणि तिचा हात पकडून तिची बोटे तिच्या पुच्चीतून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तिने आपली बोटे पुच्चीतून बाहेर काढली आणि माझा हात पकडला. मग माझा हात पकडून तिने माझी दोन बोटे माझ्या पुच्चीवर ठेवली आणि आपल्या बोटाने माझी बोटे तिच्या पुच्चीच्या भोकात जबरदस्ती खुपसली. मी हात ओढायचा हलकासा प्रयत्न केला पण तिने तो घटट पकडून ठेवला होता तेव्हा मला माझा हात बाजूला घेता आला नाही....

ReplyQuote
Topic starter Posted : 18/07/2019 3:40 am
(@downloads)
Member Admin

"ओह, पप्पा...," नीनाने माझ्या वरच्या हाताचा भाग आपल्या छातीवर दाबून धरत मादकपणे म्हटले, "किती छान वाटतेय तुमची बोटे माझ्या पुच्चीत घालून घ्यायला....."

शेवटी नाईलाजाने मी हात ढिला सोडला आणि माझे मधले जाडेभरडे बोट तिच्या पुच्चीत आत-बाहेर करू लागलो. मी स्वखुशीने तिच्या पुच्चीत बोट घालतोय हे पाहून तिने माझा हात सोडून दिला आणि ती स्वत: बोटाचा आनंद घेवू लागली. मध्ये मध्ये मला गिअर चेंज करावा लागायचा तेव्हा मी हात वर घेवून गिअर चेंज करत होतो आणि मग पुन्हा खाली घेवून तिच्या पुच्चीत बोट घालत होतो.....

अचानक नीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, "वाऊ, पप्पा.... चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड.... असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला.... काढा बाहेर त्याला...."

असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या अंडरवेअरच्या स्लीटमध्ये हात घालून तिने कसाबसा माझा कडक लंड बाहेर काढला. मग आपली मूठ माझ्या लंडाभोवती आवळून तिने वर-खाली करायला सुरुवात केली. जेव्हा ती मूठ वर करायची तेव्हा माझ्या लंडाची पातळ कातडी लंडाच्या सुपाडयावर चढायची व जेव्हा ती मूठ खाली करायची तेव्हा कातडी खाली होत माझा सुपाडा उघडा पडायचा. आता मी एका हाताने ड्रायव्हींग करत दुसऱ्या हाताने तिच्या पुच्चीत बोटे घालत होतो व ती माझ्या लंडावर मूठ मारत होती.....

येथपर्यंत जे चालले होते ते ठिक होते पण नंतर नीना दरवाज्याच्या साईडला सरकली आणि खाली वाकली. त्याने तिची पुच्ची माझ्या हातापासून दूर झाली आणि मी दोन्ही हाताने स्टेअरींग पकडत ड्रायव्हींगवर लक्ष देवू लागलो. सीटवर अर्धवटपणे झोपत तिने आपले डोके माझ्या लंडावर आणले आणि खाली होत माझा लंड तोंडात घेतला. माझा लंड तोंडात घेवून ती चोखू लागली आणि मी चलबिचल झालो.

"नीना, बेटी..... हे करायची गरज आहे का आत्ता?...." मी जोरजोराने?उउxउ घेत म्हणालो.

"का, पप्पा?... तुम्हाला आवडत नाही का मी चोखतेय ते??" नीनाने क्षणभर लंड तोंडातून बाहेर काढत मला विचारले.

"नाही, तसे नाही, नीना.... पण आपण त्या जागी पोहचल्यावर करू शकतो ना हे सगळे...." मी तिला समजावत म्हणालो.

"हो!... पण तेथे पोहचेपर्यंत मला नाही रहावत.... तेव्हा मी आत्ताच सुरुवात करतेय.... तुम्हाला आवडतेय ना माझे चोखणे?... तुमच्या सेक्रेटरीपेक्षा नक्कीच चांगला चोखतेय मी तुमचा लंड.... हो की नाही?" पुन्हा तिने मला विचारले.

"अं... ह... होऽऽ! नक्कीच.... आणि मेन म्हणजे तुझ्या चोखण्याने मी जास्त कामोत्तेजीत होतोय.... तुझ्या चोखण्याने मला एक वेगळीच उत्तेजना जाणवतेय.... का बरे असे??" मी तिला प्रश्न केला.

"कारण, पप्पा.... मी तुमचा लंड चोखतेय.... मी.... नीना.... तुमच्या मुलाची बायको.... तुमची सून.... तुमचा लंड चोखतेय.... आपल्या ह्या नात्याने आपल्या लैंगीक संबंधाला एक वेगळीच खुमारी मिळतेय... एक वेगळ्याच पातळीवरील कामोत्तेजना.... ओह, पप्पा.... मलाही किती उत्तेजना वाटतेय म्हणून सांगू.... तुमचा लंड चोखायला...."

असे बोलून नीना माझा लंड जास्तच उत्कटतेने चोखू लागली. तिच्या चोखण्यात इतका त्वेष होता, इतकी तिव्रता होती की माझा लंड कोठल्याही क्षणी गळायला लागेल असे फिलींग मला होत होते.... पण मला एवढ्यात गळायचे नव्हते. तेव्हा मी तिच्या चोखण्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत माझे लक्ष ड्रायव्हींगवर जास्त केंद्रीत करत होतो.....

शेवटी एकदाचे आम्ही त्या एकांत स्थळी पोहचलो. शहराच्या एका भागात थोडा डोंगराळ भाग होता व येथे धनीक लोकांचे बंगले होते. रस्त्याला वर्दळ अजिबात नसते व फक्त गाड्या आणि कार पास होत असतात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गर्द झाडी होती ज्याने रस्त्यावर सावली आणि अंधार याचे साम्राज्य पसरलेले होते. रस्त्याच्या कडेला गाडी पार्क करून थांबले तर कोणी बघायला किंवा विचारायला ही येत नसत. तेव्हा हा स्पॉट ज्यांच्याकडे गाड्या आहेत अश्या लोकांना एकांत उपलब्ध करून देत होता व अनेक गाड्या आणि कार त्या रस्त्याला पार्क केलेल्या असायच्या. मग प्रेमी युगूल एकांताचा फायदा घेत गाडीत बसून मनसोक्तपणे चाळे करत असतात....

म्हणूनच मी नीनाला, माझ्या सुनेला येथे घेवून आलो होतो.... मी कार एका ठिकाणी पार्क केली. संध्याकाळ झाली होती तेव्हा अंधार पडत होता. आमच्या पुढे अन मागे उभी असलेल्या कारमध्ये चांगले ८/१० फूटाचे अंतर होते. कारचे इंजीन बंद केल्यावर मी मागच्या सीटवर ठेवलेली सन-ब्लॉकींग-स्क्रिन उचलली आणि पुढच्या क्लिअर ग्लाससमोर लावली. आता पुढच्या क्लिअर काचेचा व्हिवू ब्लॉक झाला. साईड ग्लास आणि रिअर ग्लासला रिफ्लेक्टिव फिल्म लावलेली असल्याने तेथून आतले काही दिसतच नव्हते. पटकन मी आतून सगळे दरवाजे लॉक केले. अश्या तऱ्हेने माझ्या फियाट कारमध्ये मी माझ्या सुनेला झवायला प्रायव्हसी निर्माण केली आणि तिच्याकडे पाहिले. माझ्याकडे पहात मिश्किलपणे हसत नीनाने विचारले,

"अच्छा!.... येथे तुम्ही कोणा कोणाला गुपचूप घेवून येता तर...."

"हो!..." मी छद्मीपणे हसत म्हणालो.

"म्हणजे येथे तुम्ही तुमच्या त्या सेक्रेटरीला झवता होय?"

"नाही, सेक्रेटरीला नाही... ती तर मला माझ्या केबीनमध्येच झवायला देते. येथे मी इतर बायका आणि मुलींना घेवून येतो..."

"आणि आता तुमच्या सुनेला घेवून आलात.... झवायला..... हो ना?"

"ऑफकोर्स!.... झवायलाच...." मी अभिमानाने उत्तर दिले.

"अच्छा!.... पण ज्या कोणाला तुम्ही येथे घेवून आलात त्या बायका माझ्यासारख्या सेक्सी होत्या?"

मी तिच्याकडे बघून सुचकपणे हसलो पण माझे उत्तर 'हो' की 'नाही' हे तिला कळले नाही तेव्हा तिने पुन्हा विचारले,

"त्यांची फिगर माझ्यासारखी मादक आणि सेक्सी होती?.... मला नाही वाटत....."

असे बोलून नीनाने आपल्या स्कर्टमध्ये इन केलेला आपला शर्ट ओढून काढला आणि त्याची बटणे काढायला सुरुवात केली. सगळी बटणे काढल्यावर तिने शर्टच्या दोन्ही बाजू साईडला पकडल्या आणि आपल्या छातीचे दोन्ही उभार उघडे केले.

"तुमच्या त्या बायका, मुलींची छाती माझ्यासारखी पुष्ट आणि उन्नत होती?"

असे बोलून तिने आपल्या छातीचे उभार दोन्ही हाताने खालच्या बाजूने उचलून तोलून धरले. त्याने तिच्या छातीच्या उभाराची पुष्ट गोलाई तिने घातलेल्या आकाशी रंगाच्या अर्ध्या कपाच्या ब्रेसीयरमधून ओसांडून जावू लागली. तिच्या छातीवरचा डार्क अरोला तिच्या निप्पलपर्यंत मला स्पष्ट दिसत होता. माझ्या सुनेची ती भरदार छाती मला खुणावू लागली आणि माझा लंड कासावीस झाला. अंधूकश्या प्रकाशातही मला तिची छाती हेडलाईट मारल्यासारखी स्पष्ट दिसत होती. मला अधाश्यासारखा तिच्या छातीकडे पहाताना बघून नीना हळूच पुटपुटली,

"तुम्हाला माझी छाती चोखायचीय का, पप्पा?"

आता माझी सहनशक्ती संपली! झटकन पुढे होत मी माझे हात वर नेले आणि नीनाच्या दोन्ही छातीचे उभार तिने पकडले होते तसेच खालून वर तोलून धरले आणि हावऱ्यासारखी माझी जीभ मी तिच्या दोन्ही उभारांच्या मधल्या घळीत फिरवली.

"सस्स्स्सऽऽऽ आऽऽऽहऽऽऽऽ.." असे करत नीना चित्कारली आणि तिने माझ्या केसांत हात फिरवला.

मग मी तिच्या छातीचे पुष्ट उभार ब्रेसीयरवरूनच कुस्करू लागलो व तिच्या उभारांमधील घळीत जीभ फिरवू लागलो. तिचा श्वास तालबद्धपणे होत होता आणि त्याच्या तालावर तिची छाती वर-खाली होत होती. मी तिची छाती दाबत होतो, चाटत होतो तोपर्यंत तिने आपला राहिलेला शर्ट अंगातून काढून टाकला. मग तिने मागे हात नेत आपल्या ब्रेसीयरचा हूक काढला.

हूक निघाल्याबरोबर तिची ब्रेसीयर ढिल्ली झाली आणि तिचे उभार उसळत माझ्या तोंडावर आले. खांद्यावरून ब्राच्या पटट्या खाली सरकवत तिने ब्रा सुद्धा काढून टाकली आणि तिची छाती मुक्त झाली. तिच्या छातीवरील निप्पल चांगलाच ताठरला होता व कमीत कमी अर्धा इंच लांब झाला होता. मी अधाश्यासारखा तिच्या निप्पलवर झेपावलो आणि तिचा ताठर निप्पल माझ्या तोंडात घेवून चघळू लागलो....

"ओऽऽऽहऽऽऽऽ पऽऽऽप्पाऽऽऽ.... चोखाऽऽऽ माझेऽऽऽ निप्पलऽऽऽ...... तुम्हीऽऽऽ कितीऽऽऽ छानऽऽऽ चोखतायऽऽऽ.... मीऽऽऽ एकदमऽऽऽ वेडीपिसीऽऽऽ होतेयऽऽऽ"

असे नीना बडबडू लागली... उत्तेजनेच्या भरात तिने माझ्या अंगाखाली हात घातला आणि तिच्या हाताला माझा कडक लंड लागला. पटकन माझा लंड आपल्या मुठीत पकडत ती म्हणाली,

"बाप रे!.... तुमचा लंड लोखंडासारखा कडक झालाय, पप्पा....," मग माझी पॅन्ट खोलायचा प्रयत्न करत ती पुढे म्हणाली, "पप्पा, तुमची पॅन्ट काढा.... पटकन काढा.... मला तुमचा लंड पुन्हा चोखायचा आहे...."

हातघाईला आल्यासारखा मी पटकन मागे झालो. माझ्या पॅन्टची बटणे उघडून मी माझे बोचे उचलले आणि माझी पॅन्ट अंडरवेअरसकट खाली सरकवली. माझा कडक लंड टणकन ताठ उभा राहिला! माझा लंड इतका ताठ आणि कडक झालेला मी कधी पाहिला नव्हता. कदाचित माझ्या सुनेला झवायचेय या विचाराने माझी उत्तेजना शिगेला पोहचली होती. वेळ न वाया घालवता मी नीनाचा हात धरला आणि तिला खाली ओढले,

"चोख माझा लंड, बेटी....."

माझे वाक्य संपायच्या आधीच माझ्या सुनेने माझा लंड गपकन आपल्या तोंडात घेतला होता.... मग माझा लंड मुळाशी घटट पकडून ती वरचा अर्धा लंड ओठांचा चंबू करत घटटपणे चोखू लागली. मध्ये मध्ये ती लंड तसाच तोंडात ठेवत आपले तोंड उघडत होती व आपल्या तोंडातील लाळ माझ्या लंडावर ओघळून देत होती. मग पुन्हा ती त्वेशाने माझा लंड चोखत होती. मला असे वाटत होते माझा लंड एखाद्या गरम गरम भटटीत टाकलाय.... कामोत्तेजनेने माझ्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडत होते..... एका क्षणी तिने आपले तोंड वर उचलले आणि म्हणाली,

"बाप रे, पप्पा.... तुमचा लंड तर मघापेक्षाही जास्त कडक आणि लांबलचक झालाय.... वाटतच नाही इतक्या वयस्कर पुरुषाचा लंड आहे.... ज्यांनी ज्यांनी तुमचा लंड चोखला असेल त्या सगळ्या तृप्त झाल्या असतील तुमच्याकडून....

"हो झाल्यात ना..... बऱ्याच जणींनी खाल्ला आहे माझा लंड....." मी पुन्हा अभिमानाने म्हटले.

"अच्छा.... मग कोणी तुमचा लंड असा तोंडात घेतला आहे का?"....

असे बोलत नीनाने एक दिर्घ?उउxउ घेतला आणि माझ्या लंडावर आपले तोंड दाबले. हळु हळू एक एक इंच करत ती माझा लंड तोंडात घेवू लागली. मला जाणवले की माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घश्यात शिरला होता. मला वाटले की ती गुदमरून जाईल किंवा तिला उलटीसारखे फिलींग होईल पण तिने आरामात माझा पुर्ण लंड तोंडात घेतला आणि आपले ओठ माझ्या लंडाच्या मुळाशी टेकवले. तिच्या खालच्या ओठाखाली माझ्या गोट्या होत्या आणि तिने आपला खालचा ओठ हलवत आपली जीभ त्याखालून बाहेर काढली आणि ती माझ्या गोट्या चाटू लागली....

'रांडेची..... माझी सुन काय पटटीची लंड चोखणारी होती!.....' आजपर्यंत कोणी माझ्या लंडाला असे सेंशेशन दिले नव्हते.... माझा लंड स्फोट झाल्यासारखा तिच्या घश्यात गळायला बघत होता पण महत्प्रयासाने मी ते रोखून धरत होतो.... माझ्या थोड्याश्या स्थूल पोटावर प्रचंड ताण पडला होता कारण मी माझे सत्खलन रोखून धरत होतो.

"मायऽऽ गूडनेसऽऽ, नीनाऽऽ.... माझाऽऽ पुर्णऽऽ लंडऽऽ खाल्लासऽऽ कीऽऽ तूऽऽ.... माझाऽऽ विश्वास बसतऽऽ नाहीऽऽ.... तूऽऽ इतकीऽऽ झवाडीऽऽ रांडऽऽ असशीलऽऽ म्हणूनऽऽ.... चोखऽऽ अजूनऽऽ चोखऽऽ माझाऽऽऽ लंडऽऽऽ....."

मग एक दोन सेकंद माझ्या गोट्या तसे चाटल्यावर नीनाचे तोंड माझ्या लंडावरून हळु हळू वर होवू लागले. मग माझ्या सुपाड्यापर्यंत पोहचल्यावर तिने माझा सुपाडा तोंडात धरत एक दिर्घ श्वास घेतला. आणि मग ती माझ्या लंडचा सुपाडा घटटपणे चोखू लागली. मी डोळे घटट मिटून घेवून तिच्या तोंडाचा गरमपणा आणि नरमपणा माझ्या लंडाने अनुभवू लागलो. तिचे मन भरेपर्यंत तिने माझा लंड चोखला आणि ती वर झाली. मी डोळे उघडून तिच्याकडे पाहिले.

"बाप रे!.... तुमचा लंड चांगलाच मोठा आहे.... नयनच्या लंडाला असे चोखताना मला कधी त्रास झाला नाही पण तुमचा लंड चोखताना माझी कसरत होत होती...."

"खरच?... पण नयन भाग्यवान आहे... त्याला तुझ्यासारखी चोखणारी बायको मिळाली...." मी धापा टाकत म्हटले.

"आणि मी म्हणेन... जानवी मम्मी किंवा त्या इतर सगळ्या मुलीं भाग्यवान आहेत.... ज्यांना तुमचा लंड झवायला मिळाला.... आता मलाही रहावत नाही.... तुमचा हा अजस्त्र लंड केव्हा पुच्चीत घेतेय असे झालेय...."

"बेटी, मलाही रहावत नाहीय.... चल आपण मागच्या सीटवर जावू म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित झवता येईल...."

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले. आता मी माझ्या सुनेसमोर पुर्ण नागडा होतो. पण नीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी हपापल्यासारखा तिच्या छातीच्या गोळ्यांकडे पहात होतो. पुन्हा एकदा तिची छाती चोखायचा मला मोह झाला आणि मी तिला जवळ ओढत तिची छाती चोखायला लागलो...

"अहो, पप्पा.... तुम्ही मला झवताना माझी छाती चोखू शकता....," तिने माझे डोके वर उचलत म्हटले, "माझा स्कर्ट काढा आणि मला नागडी करा.... माझ्या पुच्चीत तुमचा लंड घाला आणि झवता झवता चोखा ना मला...."

असे बोलून ती मागे झाली आणि सीटच्या कोपऱ्यात पडली. आपले नितंब सीटच्या कडेला आणून तिने आपली कंबर वर उचलून धरली. अंधूक प्रकाशात तिचे सपाट पोट आणि खोलगट बेंबी मादक वाटत होती. मी हात लांब करून तिच्या स्कर्टचा हूक काढला व तिची झिप खाली सरकवली. मग मी तिच्या स्कर्टच्या पटटीत बोटे खुपसली आणि तिचा स्कर्ट खाली खेचू लागलो. स्कर्ट तिच्या नितंबावर इतका टाईट बसला होता की मला खाली खेचताना बराच त्रास होत होता. तिचे नितंब तिच्या कंबरेपेक्षा बरेच मोठे होते कारण हूक आणि झिप काढून स्कर्ट ढिल्ला केला तरी नितंबावरून खाली सरकत नव्हता.

"गॉड!.... तुम्ही बायका असे टाईट स्कर्ट कसे काय घालता कोणास ठाऊक..... खालीच सरकत नाहीये...." मी हतबल होत म्हणालो.

"अहो, पप्पा.... तो व्यवस्थित मापात आहे... पण तुम्ही खेचताना तिरका खेचताय.... म्हणून खाली सरकत नाहीय...."

"अग पण इतका टाईट?.... खेचताना फाटून जायचा...."

"वेट पप्पा!.... उगाच जास्त कसरत करू नका... नाहीतर मला नागड्याने घरी जावे लागेल... एकतर मी पँटीजही घातलेली नाही.... तुम्ही एक काम करा.... स्कर्ट नाही काढला तरी चालेल.... स्कर्ट वर माझ्या कंबरेवर सरकवा..."

नीनाने असे म्हटल्यावर मला हायसे वाटले आणि मी तिचा स्कर्ट तिच्या नितंबावरून वर कंबरेवर सरकवायला लागलो. पुन्हा थोड्याश्या कसरतीनंतर मी तिचा स्कर्ट तिच्या कंबरेवर सरकवण्यात यशस्वी झालो.... आता तिची पुच्ची माझ्यासमोर उघडी पडली. तिची पुच्ची चांगलीच ओलसर झाली होती व अंधूक प्रकाशात चमकत होती. पण तिचा स्कर्ट सरकवण्याच्या कसरतीमध्ये मी तिचे नितंब चांगलेच हातळले होते ज्याने तिच्या मांसल, गरगरीत नितंबाचा मऊ मऊ स्पर्श मला मोहवून गेला. तिच्या नितंबाना पुन्हा व्यवस्थित कुस्करायचा मला मोह झाला आणि मी तिला म्हणालो,

"नीना बेटी, तू उलटी फिरशील का?... मला तुझे.... नितंब.... मागून...."

"मला मागून झवायचेय का, पप्पा?... डॉगी स्टाईलने...."

"त... ते... येस.... जर तुझी काही हरकत नसेल तर...." मला काय करायचे होते आणि तिने काय विचारले?... पण तेही माझ्या फायद्याचे होते...

"मग झवा ना.... मागून काय आणि पुढून काय.... दोन्हीकडून मला पुच्ची झवून घ्यायचीय...."

असे बोलून नीना उठली आणि पटकन उलटी झाली. आपले गुढगे सीटवर रोवत ती खाली झाली आणि आपले अंग तिने सीटच्या बॅकवर विसावले. मी पटकन माझा एक गुढगा सीटवर दुमडून ठेवत तिच्या नितंबाच्या मागे सरकलो. मग तिचे नितंब थोडेसे मागे-पुढे करत मी माझ्या लंडाच्या रेषेत आणले. मग माझा एक हात मी तिच्या नितंबामधील फटीत घातला. मधली दोन बोटे मी तिच्या ओलसर पुच्चीवरून फिरवली आणि त्याचवेळी माझा अंगठा तिच्या सुरुकुतलेल्या गुद्द्वारावर ठेवला. मग मी माझी दोन बोटे तिच्या पुच्चीच्या भेगेत घालून तिच्या भोकाच्या डायरेक्शनचा अंदाज घेतला. तसे करताना मी माझा अंगठा मुद्दाम तिच्या गुद्द्वारावर दाबत होतो. त्याने नीना अजून उत्तेजीत झाली व आपले नितंब वरच्या दिशेने उठवू लागली. तिच्या तोंडून सुस्कारे बाहेर पडत होते.

मग मी माझा कडक लंड दुसऱ्या हातात पकडला आणि मागून तिच्या पुच्चीच्या भेगेला टेकवला. ज्या क्षणीची मी आतुरतेने वाट पहात होतो तो क्षण आला होता.... माझ्या लाडक्या सुनेची, नीनाची पुच्ची मला झवायला मिळत होती....एक हलकासा धक्का देत मी तिच्या पुच्चीत मागून लंड सारला. तिची पुच्ची अपेक्षेपेक्षा जास्तच टाईट होती किंवा असे म्हटले तरी चालेल की मी मागून घालत होतो म्हणून जास्तच टाईट वाटत होती....

"ओहऽऽ पप्पाऽऽऽ.... कितीऽऽ छानऽऽ वाटतेयऽऽऽ....," नीनाने मादकपणे चित्कारली....

माझा लंड नीनाला आवडला हे पाहून मला हुरूप आला! मी तिचे नितंब पकडत हळु हळू तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करत तिला झवू लागलो. काही क्षणात नीनाही रंगात आली आणि ती आपले नितंब मागे ढकलत माझ्या धक्क्यांना साथ देवू लागली. मध्ये मध्ये माझे हात तिच्या उघड्या तुकतूकीत पाठीवरून फिरत होते. तिच्या नितळ आणि मुलायम त्वचेच्या स्पर्शाने माझी उत्तेजना वाढत होती. मग मी तिचे नितंब दोन्ही हाताने कुस्करायला लागलो. तिच्या गरगरीत मांसल नितंबांना दाबत, चिवडत, कुस्करत मी माझी कामोत्तेजना वाढवू लागलो....

मी पुच्चीत लंड सारून धक्का देत असताना ती मागे होत माझ्या लंडावर आपले नितंब ढकलत होती. जेव्हा ती मागे येत होती तेव्हा मी तिचे नितंब पकडून तिला माझ्या लंडावर अजून ओढत होतो. त्याने तिचे नितंब माझ्या लंडाभोवतालच्या भागावर, जांघेवर दबले जात होते. खाली तिच्या मांडीचा मागचा भाग माझ्या मांडीच्या पुढच्या भागाला पुर्णपणे चिटकत असे. त्याने मला तिच्या लांबसडक मांडीचे स्पर्शसुख मिळत होते....

मग नंतर मी नीनाला वर खेचले. तिच्या बगलेत हात घालून मी पुढे नेले आणि तिच्या छातीचे उभार पकडत तिला माझ्या अंगावर मागे ओढले. तिच्या पुर्ण पाठीवर माझी छाती, पोट चिटकवत मी तिला मागून मिठी मारली होती. खाली माझा लंड अजून तिच्या पुच्चीत आत-बाहेर होत होता आणि ती मागे-पुढे होत मला साथ देत होती. आता तिचे मागचे पुर्ण अंग माझ्या पुढच्या पुर्ण अंगाला भिडले होते आणि आम्ही जोमाने झवत होतो. बगलेत हात घालून मी तिच्या छातीचे उभार कुस्करत होतो आणि तिच्या मानेवर माझे गरम?उउxउ सोडत होतो. आमच्या दोघांच्याही तोंडातून हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडत होते.....

नीनाला रहावले नाही आणि तिने आपली मान फिरवून माझ्याकडे पाहिले. तिचे ओठ माझ्या ओठांच्या जवळ आले म्हणून मी पटकन तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले. मग लोहचुंबकासारखी आमची तोंडे एकमेकांवर लॉक झाली व आम्ही किसींग करू लागलो. आमचे ओठ विलग होवून आम्ही एकमेकांची जीभ कधी चोखू लागलो हे कळलेच नाही..... वर आम्ही एकमेकांना चुंबत होतो आणि मध्ये मी तिच्या छातीचे उभार चिवडत होतो व खाली मी तिच्या पुच्चीत मागून लंड घालून झवत होतो.... एकाच वेळी तीन तीन ठिकाणी मी तिच्या अंगावर झोंबत होतो व तिला झवण्याची माझी सगळी खुमारी शमवत होतो.....

मग असे झवता झवता नीनाने माझा हात पकडून खाली आपल्या मांड्यांमध्ये नेला. थोड्याश्या प्रयत्नाने माझी बोटे तिच्या पुच्चीवर पोहचली. तिने माझे मधले बोट पकडून आपल्या पुच्चीदाण्यावर टेकवले आणि ती माझ्या बोटांनी आपला दाणा घासू लागली. तिला काय हवे आहे ते मी ओळखले. मग तिने माझा हात सोडून दिला व मी आवडीने तिचा दाणा घासू लागलो.... पण त्या पोजीशनमध्ये तिला मागून झवता झवता पुढे हात घालून तिचा दाणा घासताना मला बराच त्रास होत होता.... तिलाही त्यातून म्हणावे तेवढे सेंशेशन मिळत नव्हते तेव्हा काही क्षणानंतर ती माझ्या कानात पुटपुटली,

"पप्पा, मला तुमच्या वर यायचेय.... तुमच्या लंडावर बसायचेय..."

"अग मग बस ना.... हक्काने बस, बेटी...."

असे म्हणत मी नीनाच्या पुच्चीतून माझा लंड बाहेर काढला. तिच्या पुच्चीरसाने माझा लंड पुर्ण माखला होता. नीना थोडी साईडला झाली आणि मी सीटवर बसलो. मागे रेलून मी सीटच्या बॅकला माझी पाठ विसावली. मग नीना माझ्या अंगावर झुकली आणि तिने आपला एक पाय माझ्या पायांच्या पलिकडे टाकला व ती माझ्यावर झुकून उभी राहिली. ती खाली झुकल्याने तिच्या छातीचे गुबगुबीत उभार माझ्या तोंडावर घासत होतो. माझे हात आपोआप तिच्या कंबरेवर गेले आणि तिची कंबर धरत मी तिला माझ्या अंगावर ओढली.

माझ्या नितंबाच्या दोन्ही बाजूला आपले गुढगे रोवत ती सीटवर चढली. माझ्या मानेमागे आपला एक हात टाकून तिने माझ्या तोंडावर आपल्या छातीचे उभार दाबले. मग दुसरा हात तिने खाली नेला आणि माझा उभा ताठ लंड पकडला. आपले अंग हलवत तिने आपल्या पुच्चीचे भोक माझ्या लंडाच्या रेषेत आणले. मग माझ्या लंडाचा सुपाडा आपल्या पुच्चीच्या भेगेत घुसवत ती खाली होवू लागली. तिची पुच्ची माझ्या लंडावर दबली जावू लागली व एक एक सेंटीमीटर करत करत माझा लंड तिच्या पुच्चीत गडप होवू लागला.....

एकदाचा माझा पुर्ण लंड तिच्या पुच्चीत शिरला आणि ती माझ्या मांडीवर बसली. मग मी आवडीने तिच्या छातीचे उभार चोखू लागलो आणि ती वर-खाली होत होत माझ्याकडून झवून घेवू लागली. तिच्या उभारावरील ताठ निप्पल मी दातात पकडत होतो, ओठात दाबत होतो. मध्येच मी तो जोराने चोखत होतो तर कधी त्यावर जीभ फिरवत होतो.... मनसोक्तपणे मी तिच्या छातीचे रसपान करत होतो. तीही माझ्या खांद्यावर हात रोवून वर-खाली होत होती... मध्येच ती माझ्या मांडीवर बसायची आणि माझा लंड आपल्या पुच्चीत ठेवत आपली कंबर गोलाकारपणे हलवायची. दही भरलेल्या मडक्यात रवी घुसळावी तसा ती माझा लंड आपल्या पुच्चीत घुसळायचा प्रयत्न करत होती....

मग मी तिच्या दोन्ही नितंबाखाली माझे दोन्ही हात सारले आणि तिचे नितंब उचलून उचलून तिला झवण्यात मदत करू लागलो. मध्येच ती मागे-पुढे होत माझ्या लंडावरील भागावर आपला दाणा घासत होती. तिचा दाणा घासला जावून ती अजून उत्तेजीत होत होती आणि तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर होवून मी उत्तेजीत होत होतो पण आम्ही दोघेही झवण्यात अनुभवी असल्यामुळे आपापले सत्खलन रोखून धरत होतो.... मध्येच नीना मला विचारू लागली,

"माझी पुच्ची टाईट आहे का, पप्पा?"

"हो, फारच!..... असे वाटतेय माझा लंड तू पुच्चीने जखडलाय...." मी कबूल करत म्हणालो.

"तुम्ही झवलेल्या बायका अन मुलींपेक्षा जास्त टाईट आहे का माझी पुच्ची??"

"हो नक्कीच!...."

"खरोखर मी टाईट आहे का आत्ता मला झवताय म्हणून मला खूष करण्यासाठी 'हो' बोलताय?"

"अग मी खरेच बोलतोय..... इतर कोणापेक्षा तुझी पुच्ची नक्कीच टाईट आहे.... मला फरक स्पष्टपणे जाणवतोय....."

"ओह, पप्पा.... तुम्ही मला खूष केलेत.... फार मजा वाटतेय.... तुमच्याकडून झवून घ्यायला...."

असे बोलून ती अजून जोमाने झवून घेवू लागली. तिच्या पुच्चीतून पाझरत असलेल्या रसाने माझा लंड ओला झाला होता व माझ्या लंडावरून खाली ओघळत होता. आता वर-खाली होवून होवून ती थकल्यासारखी वाटू लागली. तिच्या गळ्यावरून घामाचे थेंब खाली ओघळत होते व तिच्या दोन्ही उभारांच्या घळीत शिरत होते. मध्ये मध्ये मी तिचे ते घामाचे थेंब माझ्या जीभेने चाटत होतो....

नंतर नीनाला काय वाटले कोणास ठाऊक?.... ती पटकन माझ्या लंडावरून उठली आणि म्हणाली, "मी खाली झोपते आता.... तुम्ही वर या...."

मी पटकन उठत बाजूला झालो आणि नीना एका कोपऱ्यात पाठीवर झोपली. तिने एक पाय वर सीटच्या बॅकवर टाकला व दुसरा पाय सीटखाली रोवून ती आपले पाय फाकवून पडली. माझ्या सुनेला तशी रांडेसारखी पुच्ची फाकवून पडलेली पाहून माझ्या लंडाने आचका दिला. पटकन तिच्या अंगावर रेलत मी खाली वाकलो व तिच्या ओठांवर ओठ ठेवून मी तिचे चुंबन घेवू लागलो.

ती माझ्या माने मागे हात टाकून मला आपल्या अंगावर ओढून घेवू लागली व मला चुंबनात साथ देवू लागली. खाली माझा कडक लंड तिच्या ओलसर पुच्चीवर घासत होता आणि ती आपली कंबर हलवून माझ्या लंडाखाली आपला दाणा रगडून घ्यायचा प्रयत्न करत होती. मग तिने मला आपल्या अंगावरून दूर केले व माझ्याकडे पाहून ती नशिल्या स्वरात म्हणाली,

"या, पप्पा!... घाला माझ्या पुच्चीत तुमचा लंड...."

"ओके, बेटी... तुझी पुच्ची जरा फाकव ना...."

मी तिला असे म्हटल्यावर तिने आपल्या डाव्या हाताची दोन बोटे आपल्या पुच्चीच्या पटलाच्या दोन्ही बाजूवर टेकवली आणि बोटाच्या कैचीने आपल्या पुच्चीच्या पाखळ्या फाकवल्या... अंधूक प्रकाशात तिच्या पुच्चीच्या आतील ओलसर भाग चमकत होता व मला दिसत होता.... मी माझा कडक लंड माझ्या हातात पकडून तिच्या भोकाजवळ आणला. पण तिच्या भोकात माझा लंड घालण्याऐवजी मी तो थोडा वर नेला आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या दाण्यावर घासला.... त्याने नीना चित्कारली व आपली कंबर उचलून माझ्या सुपाड्यावर आपला दाणा घासू लागली. काही क्षण तसे केल्यावर मी लंड खाली सरकवला आणि तिच्या भोकात घालणार तितक्यात नीना म्हणाली,

ReplyQuote
Topic starter Posted : 18/07/2019 3:40 am
(@downloads)
Member Admin

"थांबा, पप्पा.... आधी माझी पुच्ची चोखा.... माझा दाणा चांगला चाटा.... तुमच्याकडून माझी पुच्ची चाटून घ्यायला मी आसुसलेली आहे.... ती माझी इच्छा पुर्ण करा....."

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसऱ्या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी नीनाच्या डाव्या गुढग्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पुर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे सरकलो. माझ्या जीभेने मी तिच्या पुच्चीच्या भोवतालचा सगळा भाग चाटून काढला. जेव्हा मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीच्या पटलावर टेकवली तेव्हा तिच्या शरीराला एक मादक झटका बसला.

मग मी तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटले खालून-वर आणि वरतून-खाली चाटून काढली. मग शेवटी मी माझ्या जीभेचा शेंडा तिच्या पुच्चीच्या भोकात घातला आणि लपक लपक करत तिची पुच्ची चाटू लागलो. मी जे काही करत होतो ते नीनाला आवडत होते व ती आपली कंबर हलवून, तोंडातून चित्र-विचित्र आवाज काढत माझ्या चाटण्याचा आनंद घेत होती.... मग मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीवरून उचलले आणि तिला विचारले,

"काय!.... कसे वाटतेय?....."

"ओह, पप्पा!..... तुम्हाला पुच्ची कशी चाटावी हे चांगले माहीत आहे.... .... अगदी तृप्त करून सोडता...."

अभिमानाने हसत मी पुन्हा खाली वाकलो व माझे तोंड मी सरळ नेवून नीनाच्या पुच्चीदाण्यावर ठेवले आणि मी तिचा दाणा ओठात पकडून चोखू लागलो.... तिच्या दाण्याला माझ्या तोंडाचा स्पर्श झाल्याबरोबर ती केवढी तरी दचकली! मग जसे जसे मी तिचा दाणा चोखत राहिलो तसे तसे तिचे अंग जास्तच कंप पावू लागले. ती खालून कंबर हलवून माझ्या चाटण्याला साथ देवू लागली. माझे केस धरून ती माझे तोंड आपल्या दाण्यावर रगडू लागली. काही सेकंदातच ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली.

"ओहऽऽऽऽ पप्पाऽऽऽ..... मीऽऽऽऽ झऽऽडऽऽलेऽऽऽऽ...... आहऽऽऽ आहऽऽऽ आहऽऽऽऽऽ आहऽऽऽऽऽ...." आणि नीना झडू लागली..... माझ्या तोंडावर आपली पुच्ची घासत घासत ती कामतृप्त झाली....

नीनाच्या कामतृप्तीचा भर ओसरल्यावर तिचे अंग ढिल्ले पडले आणि तिने माझे डोके सोडून दिले. मी वर झालो आणि तिच्याकडे अभिमानाने पाहू लागलो. माझ्याकडे पाहून ती तृप्तपणे हसली. मग मी माझा लंड पकडून पुढे झालो आणि एक गुढगा दुमडून सीटवर ठेवत तिच्या पुच्चीजवळ आलो. पुन्हा तिने बोटांच्या कैचीत आपल्या पुच्चीची पटले पकडून पुच्ची उघडी केली आणि मी माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या भोकात घातला. हळु हळू दाब देत मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड मुळापर्यंत घातला आणि निश्वास टाकला....

मग मागे-पुढे होत मी नीनाला झवू लागलो. माझ्या प्रत्येक धक्क्याने तिचे अंग वर उसळत होते आणि तिच्या छातीचे उभार डुचमूळत होते. कधी मी तिच्या कंबरेला धरून तिला झवत होतो तर कधी तिचे खांदे धरून.... मध्येच मी तिच्या छातीचे उभार दाबत होतो तर मध्ये मी तिच्या ओटीपोटावरून हात फिरवत होतो.... जेव्हा मी तिच्या बेंबीत मधले बोट घालत अंगठ्याने तिचा दाणा घासू लागलो तेव्हा ती वेडीपिसी व्हायला लागली.

माझाही स्पीड वाढला आणि मी जोमाने तिला झवू लागलो. तिने सीटच्या बॅकवर ठेवलेला आपला पाय मागून माझ्या कंबरेवर आणला आणि मला पायाने जखडून टाकले. तरीही मी त्वेशाने तिला झवत होतो.... लंडाखालील माझ्या गोट्या टाईट झाल्या आणि एक संवेदनशील चमक माझ्या लंडातून वर माझ्या डोक्यात गेली...

"मीऽऽ पुन्हाऽऽ झडतेयऽऽ पप्पाऽऽ!...." नीनाने घुसमटत म्हटले.

"मीऽऽऽ पणऽऽ गळणारऽऽ आताऽऽ...."

"झवाऽऽ मलाऽऽ, पप्पाऽऽ..... येस्स्सऽऽऽऽ जोरातऽऽऽ झवाऽऽऽऽ आहऽऽऽ ओहऽऽऽ आहऽऽऽऽ मीऽऽऽ झडतेयऽऽऽऽ..."

"मीऽऽऽ पणऽऽऽ.....!" असे ओरडून मी एक जोराचा धक्का मारला, मग दुसरा आणि मग एक शेवटचा धक्का मारला.....

"गाळाऽऽऽ.... गाळाऽऽऽ.... माझ्याऽऽऽ पुच्चीतऽऽऽ तुमचाऽऽऽ रसऽऽऽ...."

"आरऽऽ यूऽऽ श्युअरऽऽ?" मी तिला विचारले.

"ऑफकोर्सऽऽऽ! आयऽऽ एमऽऽ श्युअरऽऽ..... मीऽऽ गोळ्याऽऽ घेतेयऽऽऽ.... बिनधास्तऽऽऽ माझ्याऽऽऽ पुच्चीतऽऽऽ गाळाऽऽऽ...."

नीनाने असे बोलल्यावर पुढच्याच क्षणी मी मोकळा झालो!.... माझ्या गोट्या आत आकसल्या गेल्या आणि माझ्या लंडातून पहिली पिचकारी तिच्या पुच्चीत उडाली... मग दुसरी... मग तिसरी.... एका मागोमाग एक अश्या विर्याच्या पिचकाऱ्या मी माझ्या सुनेच्या पुच्चीत सोडल्या.... माझ्या वयाच्या मानाने ते विर्य-सत्खलन इतके पॉवरफूल होते की मला हार्ट-अटॅक येईल की काय असे मला वाटू लागले. कामतृप्तीच्या भावनेने माझे मन भारावून गेले. जिला झवायची माझी तिव्र इच्छा होती त्या माझ्या सुनेला झवण्यात मी यशस्वी झालो होतो.... शेवटी मी तिच्या अंगावर झोपलो आणि तिने मला हाताच्या विळख्यात जखडून घेतले.

"थँक्स!.... थँक्स, नीना....!" मी तिला म्हटले.

"यू आर वेलकम!.... यू आर ऑलवेज वेलकम, पप्पा....."

आम्ही दोघेही आमच्या प्रदिर्घ झवण्याने थकलो होतो तेव्हा बराच वेळ तसेच एकमेकांच्या मिठीत पडून होतो. असे वाटत होते उठूच नये व असेच एकमेकांना आवळून पडून रहावे.....

काही क्षण गेल्यावर अचानक दरवाज्याच्या काचेवर टकटक झाले आणि बॅटरीचा एक प्रकाशझोत कारच्या आत आला.... आम्ही दोघेही ताडकन उडालो!... पण जेव्हा माझ्या लक्षात आले की आम्ही दोघेही नग्न आहोत तेव्हा मी पुन्हा नीनाच्या नग्न शरीरावर पडून मान वर करून काचेच्या बाहेर पाहिले. फूटपाथच्या बाजूने एक हवालदार मला इशारा करत होता व काच खाली करायला सांगत होता.... मी पटकन हात पुढच्या सीटवर नेवून माझा शर्ट उचलला आणि माझ्या अंगाखालील नीनाच्या अंगावर टाकला. मग त्याला नीनाचा चेहरा आणि नग्न अंग दिसणार नाही याची खात्री करत मी काच २/३ सेंटीमीटर खाली करत एक फट पाडली. त्या फटीला आपले तोंड लावून बाहेरून तो हवालदार म्हणाला,

"चला!.... जरा कपडे वगैरे घालून बाहेर या....."

"हं?... ह.... हो!.... एक मिनीट हं...." असे म्हणत मी पटकन काच बंद केली आणि नीनाच्या अंगावरून उठलो.

नीनाही घाबरली आणि तिने मला विचारले, "पप्पा.... ही काय भानगड आहे?... येथे पोलीस पण येतात?... तो आपल्याला पकडून नेणार?.... मग अश्या जागी आपण का आलो?...."

तिने घाबरत घाबरत मला अनेक प्रश्न विचारले.

"ओह नो!.... डोन्ट वरी, नीना.... असे काही होणार नाही... नॉर्मली येथे पोलीस येत नाही... एखाद वेळेस स्पेशल चेकींग असेल.... पण ते काही पकडून नेणार नाहीत... त्यांना रुपयाची लाच दिली की ते निघून जातील.... मी बोलतो त्यांच्याशी..... चल, पटकन कपडे घाल!...."

असे बोलून मी भराभर माझे कपडे घालू लागलो. नीनाने ही आपला स्कर्ट खाली करून ठिकठाक केला आणि मग पटपट ब्रेसीयर घालून शर्ट अंगावर चढवला. जेव्हा आमच्या दोघांचेही कपडे घालून झाले तेव्हा आम्ही सीटवर बसलो आणि मी माझ्या बाजूची काच वीतभर खाली केली आणि हवालदारला म्हणालो,

"नमस्कार, साहेब!... काही विशेष?..."

"विशेष आमचे काय?.... विशेष तुमचे... जे आत चालले होते... आम्ही काय... आपली डयुटी करतोय... राऊंड मारत होतो... तर तुमची गाडी खूपच हलत होती... तेव्हा म्हटल बघाव... काही 'जोर-जबरदस्ती' तर चालली नाही ना..."

असे बोलून त्याने हातातील बॅटरीच्या प्रकाशाचा झोत माझ्या चेहऱ्यावर मारला.... माझे डोळे थोडे दिपले पण मी त्याच्याकडे पहात राहिलो.

"नं.. नाही... तसे काही नाही.... आम्ही... जरा.... एकांतात.... प्रेम... करत... होतो...." मी लगबगीने उत्तर दिले.

"हो का!.... फारच जोरात प्रेम करत होता..... चांगलेच वयस्कर दिसता..... आणि ही कोण?...."

असे बोलून त्याने माझ्या बाजूला बसलेल्या नीनाच्या चेहऱ्यावर बॅटरी मारली.... नीना थोडी बेसावध होती पण जेव्हा तिच्या लक्षात आले की तो हवालदार तिचा चेहरा पहातोय तेव्हा तिने मान फिरवली. पण तेवढ्यातल्या तेवढ्यात त्याने तिचा चेहरा पाहून घेतला.

"ही ना.... ही माझी सेक्रेटरी...." मी पटकन त्याला उत्तर दिले.

"हो का.... अरे व्वा!... चांगलीच तरणी सेक्रेटरी आहे तुमची..... तुमची मुलगी म्हणून शोभेल...."

असे बोलून त्याने पुन्हा नीनाच्या अंगावर बॅटरीचा प्रकाश मारला. तिने तोंड फिरवले होते पण त्याने तिच्या गळ्यावर, छातीवर, खाली मांड्यांपर्यंत बॅटरी मारून तिचे निरीक्षण केले....

"काय हो, मॅडम.... हे साहेब सांगतायत ते खरे आहे का?... ते तुमचे बॉस आहे का?" हवालदारने नीनाला विचारले.

"हं?.. ह... हो!.... ते आमचे बॉस आहेत.... मी त्यांची सेक्रेटरी आहे...." नीनाने घाबरत, लाजत उत्तर दिले....

"व्वा! सांगायला लाजही वाटत नाही.... अहो, मॅडम.... तुमच्या वडिलांसारखा आहे हा थेरडा.... लाज नाही वाटत त्याच्याबरोबर असे 'चाळे' करायला?.... लग्न झालेय ना तुमचे?...."

असे बोलून त्याने नीनाच्या गळ्यातील छोट्याश्या फॅन्सी मंगळसुत्रावर बॅटरी मारली व पुढे म्हणाला, "घरी नवरा सुख देत नाही का?.... का ऑफीसमध्ये प्रमोशन पाहिजेय... तेव्हा ह्या म्हाताऱ्याला चाळे करून देताय.... अहो असल्या थेरड्यांपासून सावध रहायचे असते.... त्यांना म्हातारचळ लागलेला असतो.... त्यांच्या जाळ्यात पडायचे नसते.... कधी रंगेहाथ पकडला गेलात तर बदनामी होते.... आयुष्यातून उठून जाल...."

"हे बघा, हवालदार साहेब..... तुम्ही जरा सभ्यपणे बोला....," मी त्या हवालदारला दरडावत म्हणालो.

"अहो गप्प बसा!.... सभ्यपणाच्या गोष्टी करताय.... आत्ता थोड्यावेळापुर्वी ह्या तरण्याबांड सेक्रेटरी बरोबर उघडे-नागडे होवून काय भजन करत होता?.... रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी.... सेक्रेटरीला गाडीत नागडी करून.... म्हातारचाळे करत होता.... तो काय सभ्यपणा होता?... पोलीस स्टेशनला नेवून चार पोकळ बांबूचे फटके दिले तर सगळा सभ्यपणा बाहेर येईल... चला बाहेर या...."

हवालदार थोडासा चिडलाय हे माझ्या लक्षात आले आणि मी नीनाच्या कानात पुटपुटलो,

"डोन्ट वरी, नीना.... मी त्याला बाजूला नेवून 'पटवून' येतो.... तू गाडीतच बस..... आणि रिलॅक्स!...."

नीनाने नुसती मान डोलावली. मी कारचा दरवाजा उघडून बाहेर पडलो. मग त्या हवालदारचा हात पकडून त्याला मी बाजूला नेवू लागलो.

"साहेव, चिडता कशाला?.... जरा इकडे या... आपण शांतपणे बोलू...."

असे काही-बाही बडबडत मी हवालदारला बाजूच्या कोपऱ्यात नेले व त्याची मनधरणी करू लागलो.... आधी तो थोडे आढेवेढे घेत होता पण नंतर मामला तेथेच संपवून टाकायला तयार झाला.... आधी त्याने हजार रुपयाची मागणी केली मग घासघिस करत करत पाचशे रुपयावर 'मांडवली' झाली. मग मी त्याला पाचशे रुपये दिले आणि तो चूप झाला. शेवटचा सलाम-नमस्कार झाल्यावर मी कारकडे आलो आणि ड्रायव्हींग सीटवर बसलो. मी गाडी चालू करणार इतक्यात तो हवालदार पुन्हा कारजवळ आला. त्याने मागच्या सीटवर बसलेल्या नीनाला काच खाली करायचा इशारा केला. तिने अर्धी काच खाली केल्यावर तो तिला म्हणाला,

"मॅडम, तुमच्याकड बघून ह्यांना सोडून देतोय आज.... नाहीतर पोलीस स्टेशन नक्कीच दाखवले असते.... पण तुमच्या सारख्या साध्या-भोळ्या बाईचा विचार केला... मला माहीत आहे... तुम्ही हे राजी-खुशीने करत नसणार.... ह्या म्हाताऱ्याने तुम्हाला जाळ्यात ओढले असणार नाहीतर तुमची काहितरी आर्थिक अडचण असणार..... पण पुन्हा असे सार्वजनिक ठिकाणी असल्या म्हाताऱ्यांबरोबर चाळे करू नका.... त्यांना म्हातारचळ लागलाय पण तुम्ही आपली 'इज्जत' सांभाळायची असते.... मला काही देणे-घेणे नाही तुमच्याबद्दल.... पण एक शहाणपणाचा सल्ला द्यावासा वाटला... जा आता घरी.... नवरा वाट बघत असेल.... त्याला माहीत पण नसेल तुम्ही ह्या थेरड्याबरोबर चाळे करत बसलाय.... जावा आता...."

असे बोलत त्याने माझ्या दरवाज्यावर थाप मारत मला जाण्याचा इशारा केला. मी गुपचूप कार स्टार्ट केली आणि तेथून निघालो. तो एरीया मागे पडल्यावर मी कार एका बाजूला थांबवली आणि मग नीना पुढे येवून माझ्या बाजूला बसली. क्षणभर आम्ही दोघे गंभीरपणे एकमेकांकडे पहात राहिलो....

आणि पुढच्याच क्षणी आम्ही दोघेही खळखळून हसू लागलो.... हसता हसता मी कार चालू केली आणि नीनाला सांगू लागलो की त्या हवालदारला बाजूला नेवून मी काय काय बोललो आणि त्याने काय काय म्हटले... मग तो कसा पाचशे रुपयात तयार झाला आणि ते प्रकरण मी कसे मिटवले..... नीनाची हसून हसून पुरेवाट लागली. हसता हसता ती मला चिडवू लागली...

'थेरडा... म्हातारचळ....'

तुर्तास समाप्त

ReplyQuote
Topic starter Posted : 18/07/2019 3:41 am