माझी बालमैत्रीण आशा
 
Notifications
Clear all

माझी बालमैत्रीण आशा  

  RSS
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

बारमध्ये एक पेग एकदम मारून मी बेग घेऊन स्टेन्ड वर आलो आणि तिथे गाडीची चौकशी केली. गाडी सुटायला अजून एक तास अवकाश होता. आंपण बर मधून उगीच गडबडीत बाहेर पडलो. तिथेच अजून अर्धा तास बसलो असतो तर बर झाला असता अस आता वाटू लागला आणि मी मग तसाच तिथल्या बाकावर बसलो. अर्ध्या तासापुर्व्रीच मी घेतली होती आणि त्याचा परिणाम आता जाणवू लागला होता. थोड्या वेळात नाश पूर्ण भिनली. आता काही तरी हॉटेल मध्ये जावून खावे असे वाटू लागले म्हणून मी उठलो आणि त्याच वेळी माझ्या कानावर हक ऐकू आली. “आनंद”. मी वळून पाहिला आणि अशा अवस्थेतही मला धक्का बसला. समोर हातात सुटकेस घेवून आशा उभी होती.
ती माझ्या गावाद्ची एके कालची जिवलग मैत्रीण होती जिने प्रेमाची असंख्य चुंबन माझ्या गालावर उमटवली होती आणि भरभरून सुच मला दिला होता. कशात काही कमी पडून दिला नव्हता. कसला विचार करतोयस? तिच्या प्रश्नांनी मी भानावर आलो. आग आशा तू अचानक कशा काय आली? मी विचाला. अरे त्यांनी आपला ऑफिस आता इथेच थात्लाय. इथे? होय आताच त्यांना गाडीत बसवला आणि गाडी सुटताच मी घराकडे जायला वळले तर तुझ्याकडे लक्ष गेला. चाल आता घरी चाल. आशा ……आता कशाला? पुन्हा येईन कि मी म्हणालो. पण तिने माझ काही ऐकला नाही आणि तिने रिक्षाला हात केला. रिक्षा थांबतच मी तिच्या पाथोपात रिक्षात बसलो.
तिने पत्ता सांगितला आणि रिक्षा तुफान वेगानं चालू लागली. ती मला घटत चिकटून बासिल होती आणि तिच्या चेह्र्यावार्ल एक वेगळी ख़ुशी होती. तुला आठवण येती कि नाही रे माझी? तिने माझ्या मांडीला चिंता काढत म्हंटला. आसह सारखी येते असते मी म्हणालो. येणारच न. आपण एके काळी एकमेकांवर भरभरून प्रेम केलाय. अगदी न विसरता येण्यासारखा. असा म्ह्हून ती गोड हसली. तिच्या उबदार मांड्यांचा मला स्पर्श होवू लागला आणि मग माशी नाश माझ्यावर स्वर होवू लागली. मी लगेचच उत्तेजित झालो. नवर्याला कुठे सोडून आली? मी विचारला. वसुलीला गेला तो, ती म्हणाली. मग परत कधी येणार? जायलाच दुअप्र झालीये. आता परत यायला रात्रीचे आकार तरी सहजच होतील.
मग बर झाला . सहज आपल्याला ४ – ५ तास गप्पा तरी मारता येतील , मी म्हणालो. ती हसली आणि तिने माझ्या मांडीला चिंता काढला . आस होतीच तशी अवखळ होती जेव्हा तिची आणि माझी ओळख झाली . त्याच दिवशी तिने माझ्यावारली प्रेम जाहीर केला . मग हे चांगला वर्षभर सवड मिळेल तेव्हा चालू होता आणि मग तिचे लग्न झाले आणि जवळ जवळ चार वर्षांनी आमची भेट झाली . तुला मुलबाळ काही ? नाही , अजून नाही . ती म्हणाली . अजून नाही ? मी म्हणालो . नाही , तिने माझ्याकडे पाहत म्हंटले . एवढ्यात तिचे घर आले . पैसे बह्ग्वून ती मला घेवून घरासमोर आली . घर चांगे होते . दर उघडून आम्ही आत गेलो . तिने लगेच दर लावून घेतले आणि मस्त पैकी माझे एक चुंबन घेतले. आशा अजूनपण बदलली नव्हती. बोल, चहा घेणार कि थंड ? खायला चालेल , पण बाकी काही नको, मी म्हणालो. का ? खरा सांगू
मी तिला जवळ घेत म्हणालो. ती माझ्याकडे बघतच राहिली. आशा मघाशी मी प्यालो आहे त्यामुळे . अरे मग तर मज्जाच आहे न मग. असा म्हणून तिने मला जवळ ओढले आन आता नेवून मला बेड वर ढकलून दिले . आणि ती माझ्या अंगावर पडली. तिच्या मोठ्या स्तनानाचा स्पर्श माझ्या छातीला झाला . स्त्नानाचा दाब छातीवर पडला . मी हात तिच्या मागे टाकले . तिच्या निताम्बावरून माझे हात फिरू लागले. पूर्वी पेक्षा तिची काया कितीतरी भरलेली वाटत होती. मी तर तिला बघून वेडा झालो होतो.

Quote
Posted : 29/08/2012 11:34 pm