बसमधले बेधुंद क्षण
 
Notifications
Clear all

बसमधले बेधुंद क्षण

Page 1 / 2
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

वाचकहो, बस मधले माझे अनुभव मला तुमच्याशी शेअर करायचे आहेत. खरतर बसमध्ये काहीही करणे हे बहुतांश मुलींना आवडत नाही. कारण मी हे अनुभव काही "जवळच्या" मुलीना सांगितले तेंव्हा मला वाटले होते त्या एक्साईट होतील. पण त्यांनी तर चक्क नाके मुरडली. काहींनी तर माझ्याशी बोलणेच बंद केले. म्हणजे ज्या पोरी माझ्याशी झवाझवीच्या गप्पा करायच्या त्यांना मी "असे" करणे मात्र अपेक्षित नव्हते? मला फार आश्चर्य वाटले. असो! पण ज्या मुलींशी/बायकांशी मी बसमध्ये हे अनुभव घेतले त्यांनी ते खूप एन्जॉय केले हे तुम्हाला ते अनुभव वाचल्याअंतीच कळेल. त्यापूर्वी नेहेमीप्रमाणे एक गोष्ट नमूद करायला हवी कि:

ह्या कथनात शहराची/ठिकाणांची/व्यक्तींची नावे मूळची असतीलच असे नाही ह्याची नोंद घ्यावी. तसेच ह्या कथनात ज्या इमेजेस वापरल्या आहेत त्या इंटरनेट वरून घेतल्या असून केवळ कल्पनाविलासासाठी दाखविलेल्या आहेत व प्रत्यक्ष कथनाचा आणि इमेजचा काही एक संबंध नाही ह्याची नोंद घ्या.

तर पहिला अनुभव सांगतो. कोल्हापुरात असतानाची गोष्ट आहे. भवानी मंडप ते विद्यापीठ ह्या बसने मी बरेचदा जात असे. विद्यापीठात पी.जी. करत असतानाचे दिवस होते. तेंव्हा विद्यापीठाजवळच एका उपनगरात मी एक रूम भाड्याने घेऊन रहात होतो. विद्यापीठात जवान भरलेल्या पोरी तशा खूप होत्या. डिग्री किंवा पी.जी. करणाऱ्या पोरी अगदी मस्त वयात आलेल्या असतात. नुकत्याच परिपक्व होऊ पाहत असलेल्या कोऱ्या करकरीत पुच्चीच्या आणि टंच स्तनांच्या पोरी जाता जाता लंड ताठ करून जात असत. खरतर त्यांचीही कुणाकडून तरी लावून घ्यायची खूप इच्छा असायची. कारण ते वयच तसे असते. पण आपली थोर संस्कृती काही करू देईल तर ना? त्यामुळे त्यांना बघून रोज मुठ्या मारण्यापलीकडे मी काही करू शकत नव्हतो.

Quote
Posted : 05/03/2011 3:36 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

असो.तर एकदा असेच काही कामानिमित्त गावात गेलो आणि परतताना भवानी मंडप मधून विद्यापीठाची बस पकडली. सकाळी दहा साडेदहाचा सुमार असेल. ऑफिस, शाळा कॉलेजला जायची वेळ. त्यामुळे सुरवातीपासूनच बस तुडूंब भरली होती. बरेच जण दारात लोमकळत होते. पुढे अजून काही प्रवासी चढले आणि सगळी बस पॅकच झाली. मागच्या दरवाज्याजवळ उभे राहणे धोक्याचे होते म्हणून गॅंगवे मधून वाट काढत मी कसा बसा थोडा आत आलो.

एक पस्तिशीची गृहिणी तिथे उभी होती. तिच्या मागेच पण माझी एक बाजू तिच्या पाठीला लागेल असं उभा राहिलो. अंगात सलवार कमीज घातलेली ती बाई शरीरयष्टीने माझ्यापेक्षा बरीच मोठी पण प्रमाणबद्ध होती. दिसायला सुंदर होती. गोरीपान गर्द लांब केस. मागून चेहरा नीट दिसत नव्हता. अर्थात, माझ्या मनात काहीच नव्हते. इतकी गर्दी त्यात आणि कोल्हापूरसारख्या संवेदनशील गावात सार्वजनिक ठिकाणी असे काही करणे म्हणजे फार धोक्याचे होते. त्यात आणि ती कुण्या थोर घरची वाटत होती. तिला नुसता संशय जरी आला असता तरी माझी तिथे धुलाई झाली असती. त्यामुळे मी फार अंग चोरून उभा होतो. मला खरच तिथून निसटून पुढे जाऊन उभे राहायचे होते. पण गर्दी मी म्हणत होती. मी तर अक्षरशः एका पायावर उभा होतो. त्यात आणि उन्हामुळे उकाडा खूप वाढला होता व सारेच हैराण झाले होते.

बराच वेळ अवघडलेल्या अवस्थेत गेल्यानंतर शरीराला एक प्रकारची नैसर्गिक शिथिलता येते. तसेच काहीसे झाले आणि माझा उजवा हात आपसूकपणे आला व मी तिच्या पाठीवर एका बाजूनेच जवळ जवळ रेलूनच उभा राहिलो. तिला जाणवले. तिने तिरक्या डोळ्याने मागे हळूच माझ्याकडे पाहीले पण बाकी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मी ही आता जास्त काळजी करत नव्हतो कारण गर्दीच तशी होती. कूर्मगतीने चाललेल्या त्या बसच्या हलत्या डोलाऱ्यामुळे माझ्या हाताचा हलका स्पर्श आता चक्क नकळत तिच्या नितंबांना होऊ लागला होता. मला ते जाणवतच शॉक लागल्यासारखा मी हात आकसून घेतला. तिच्याकडे पाहीले ती निर्विकार उभी होती. पण त्यानंतर थोड्याच वेळात एक गोष्ट घडून आली ज्यामुळे मी पुढचे सारे धाडस करायला उद्युक्त झालो. झाले असे कि बसचा वेग थोडा अचानक वाढल्याचे निमित्त होऊन ती मागे सरकली आणि मघाशी मी मागे घेतलेल्या हाताला पुन्हा तिचे नितंब स्पर्शू लागले. मला बारीकसा संशय आला व मी मुद्दामहून हात पुन्हा अजून जरासा मागे घेतला. आणि अपेक्षेप्रमाणेच घडले. काही सेकंदात ती पुन्हा मागे आली व हाताला चिकटली. पण ह्यावेळी मात्र ती मुद्दामहून मागे आल्याचे मला स्पष्ट जाणवले.

झाले. मला मिळायचा तो सिग्नल मिळाला होता. तिच्या गांडीला हात मालीशची खूप गरज आहे मी ताडले. मग मात्र मी एकेक चाली खेळू लागलो. बसच्या धक्क्यांची योग्य साथ मिळत होती. सुरवातीला मी हात अजून पुढे केला आणि तिच्या दोन नितंबाना हलके हलके दाबू लागलो. ती काहीच प्रतिक्रिया देत नव्हती. माझी पूर्ण भीड चेपली व पाचेक मिनिटे त्या दोन गोळ्यांचे मी मनसोक्त मालीश केले. मग हळू हळू मी हात चोळत चोळत हळूच तिच्या दोन मांड्यांमध्ये सरकवला. मधले बोट जवळजवळ पुच्चीच्या खालच्या भागापर्यंत नेले व हलके हलके मी त्या बोटाने तिथे दाबू लागलो. माझे हृदय खूप धडधडत होते. एक आवंढा गिळून मी तिच्या गांडीभोवती पंजा आवळला आणि हाताने तिच्या त्या उबदार जागेचा स्पर्श अनुभवू लागलो. हळूच मधले बोट तिच्या चड्डीतून पुच्चीत घालायची फार इच्छा होत होती पण गर्दीमुळे धाडस होत नव्हते. मी तिच्याकडे पाहीले. ती अजूनही निश्चिंत उभी आहे असे लक्षात येताच मी पुढची चाल करायचे ठरवले कारण एव्हाना पॅंट्मध्ये माझा बाबुराव चांगलाच उठून बसला होता.

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:37 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

त्या अवस्थेत अजून जास्त वेळ उभा राहिलो असतो तर तिथे खाली सीटवर बसलेल्या व्यक्तीच्या कानाला किंवा नाकाला तो सहज लागला असता. त्यामुळे मी स्वत:भोवती फिरून तिला पाठीमागून बिलगून उभा राहिलो. खालून माझा ताठलेला लंड अगदी बिनधास्तपणे तिच्या घसघशीत कुल्ल्यांमधे दाबला. ती माझ्यापेक्षा उंचीने कमी असल्याने तिच्या खांद्यावरून तिच्या घनगोल वक्षांचे विलोभनीय दर्शन मला होत होते. तिचे सर्वांग अतिशय मऊ व उबदार होते. माझ्या दोन मांड्या मी तिच्या दोन्ही मांड्यांवर बाजूने घासत, मी अगदी कुत्र्यासारखा तिच्यावर येथेच्छ चढलो होतो. मागून माझे जोरजोरात बसणारे माझे धक्के ती नवऱ्याने झवताना मारलेले धक्के असावेत तसे सहन करत होती व काही न बोलता मला तिचे सुख घेऊ देत होती. तिचे गुबगुबीत अंग रगडताना मजा येत होती. तिचे उरोज माझ्या प्रत्येक धक्क्यानिशी असे हिंदकळत होते. हळूहळू तिने मला प्रतिसाद द्यायला सुरु केले व ती सुध्धा आपली कंबर मागे पुढे करू लागली. माय गॉड! काय फिलिंग येत होते. सारेच अफलातून. तिचे रसरशीत व टणक उरोज हाती घ्यावेत असे तीव्रपणे वाटू लागले पण गर्दीच्या बसमध्ये काहीच करू शकलो नाही. तरीही ताठला लंड तिच्या गांडीत सारून धक्के मारणे आणि तिने कंबर मागेपुढे करत प्रतिसाद देणे हा प्रकार बराच वेळ सुरु राहिला. त्या दरम्यान माझे तोंड मागून तिच्या गालाजवळ आले होते. तिचे मुसमुसले यौवन जवळून बघत बघत मी तिला पुरेपूर वरूनच झवून काढली.

अर्धा पाऊण तास असाच गेला असेल. मग तिचा बस स्टॉप आला. योगायोगाने मलाही तिथेच उतरायचे होते. तिच्या मागोमाग मी ही उतरलो व तिच्या पाठोपाठ चालू लागलो. आता मात्र ती थोडी घाबरल्यासारखी दिसू लागली. मग मी पण सावध झालो व बरेच अंतर सोडून तिच्यामागे जाऊ लागलो. तिला सेक्सची खूप गरज आहे हे मी जाणले होते. झाडाझुडपाच्या व घरांच्या आडोशाला तिच्या मागोमाग जात जात मी तिचे घर पाहून ठेवले. आश्चर्याची गोष्ट अशी कि ते माझ्या नेहेमीच्या पाह्ण्यातलेच घर होते व माझ्या रूमपासून अगदी जवळ. रूमवर गेलो आणि तिला डोळ्यासमोर आणत तीन चार वेळा लंड गाळला. पण तिला अंगाखाली घ्यायची इच्छा काही स्वस्थ बसू देत नव्हती. मनात कामाग्नी भडकला होता. कुठलाही धोका घ्यायची तयारी झाली होती. लंच केले आणि नंतर तास, दोन तास कसेतरी तळमळत काढले. जीवाला स्वस्थपणा नव्हता. शेवटी बाहेर पडलोच आणि काय होईल ते होईल म्हणत तिच्या घराची वाट धरली. इश्कासाठी जिवावरचे धाडस करायला निघालो होतो. यशस्वी झालो तर आयुष्यातले बेधुंद अविस्मरणीय क्षण वाट्याला येणार होते, ना झालो तर आयुष्यातून उठणार होतो. पण मला फिकीर नव्हती. विचारांच्या तंद्रीत धडधडत्या अंत:करणाने तिच्या घरापाशी आलो.

घर कसले एक छोटासा बैठा बंगलाच होता तो. एव्हाना दुपारचा एक वाजला असेल. त्या रणरणत्या माळरानावर असलेली बंगल्यांची ती रांग दुपारच्या वेळी सुन्न पडून होती. सर्वत्र सामसूम. कुठेच कसली हालचाल दिसत नव्हती. आजूबाजूचा कानोसा घेत मी मेन गेट अलगद उघडले आणि चोरपावलांनी बंगल्याच्या पोर्चमध्ये गेलो. त्या बंगल्यात तिच्याशिवाय बाकी कोण नसेल असं उगीचच मला वाटत होतं. केवळ तेवढ्या वाटण्यावर मी जिवावरचे धाडस करणार होतो. बंगल्याच्या पोर्चमध्ये आल्यावर माझे श्वास जोरजोरात आतबाहेर होऊ लागले. हृदयाची धडधड स्पष्ट ऐकू येत होती घशाला कोरड पडली होती. आयुष्यात प्रथमच असे काही करायला जात होतो. क्षणभर वाटले नको हा नाद. परत फिरावे. पण दुसऱ्याच क्षणी विचार केला इथवर आलो आहे आता इथून माघारी फिरलो तर नंतर खूप त्रास होईल. तेंव्हा आता आर या पार करूनच जावे.

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:39 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

विचारांच्या तिरमिरीत पुढे होऊन पटकन डोअर बेल दाबली. तिच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणीही दार उघडले तर काय सांगावे याचाही मनाशी विचार केला नव्हता. आणि तिने स्वत: उघडले तरी सुद्धा मी काय बोलणार होतो ? ... बराच वेळ गेला. आतून कसलाच प्रतिसाद आला नाही. मी मनाचा हिय्या करून पुन्हा एकदा दोनदा बेल वाजविली. क्षणभर वाटले याच घरात तर ती आली होती ना? काही क्षण भयाण शांततेत गेले आणि अचानक दरवाजामागे खडखड ऐकू आली. बापरे! कोण असेल? काय होईल? पळून जावे कि काय? अंगावर शहारे आल्यासारखे झाले आणि दार खाडकन उघडले गेले. तीच होती. तीच अगदी तीच. पण अर्धवट झोपेतून उठून आल्यासारखे डोळे किलकिले व चेहरा त्रासिक झाला होता. आमची नजरानजर झाली. मला समोर पाहताच तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव क्षणार्धात बदलले आणि भयचकित होऊन तिने दरवाजा खाडकन बंद केला. मी तसाच पुढे झालो आणि दरवाजावर हाताने नॉक केले.

"प्लीज दरवाजा उघडा मला मदत हवी आहे", मी काकुळतीला येऊन अंदाजे काहीही बोललो.

तरीही दार उघडले नाही. मी जणू इरेलाच पेटलो होतो. थोडा वेळ पुन्हा नॉक करून तशाच विनवण्या केल्या. मग मात्र तिने परत दार किलकिले करून अतिशय त्रासिक सुरात विचारले,

"कोण आहात तुम्ही? काय हवे आहे?"

"मी इथेच जवळ राहतो. माझ्या मित्राला रस्त्यावर अचानक चक्कर आली आहे. थोडे पाणी दिलेत तर बरं होईल" मी जे सुचेल ते पण विनवणीच्या सुरात बोललो. याचा योग्य तोच परिणाम झाला. तिने थोडा वेळ विचार केला आणि मग,

"ठीक आहे, मी आणून देते बाहेरच थांबा", असे म्हणून ती दार बंद करून पुन्हा आत गेली. थोड्या वेळात थंड पाण्याचा तांब्या घेऊन ती दरवाजात आली व काही न बोलता तिने तो तांब्या दरवाजाच्या फटीतून माझ्या हाती दिला. अतिशय अदबीने तो तांब्या घेऊन तिचे मनापासून आभार मानले व मी बाहेर आलो.

एक टप्पा पार पडला होता. त्या तांब्यातले पाणी स्वत:च घटाघटा प्यायलो. थोडा वेळ थांबून पुन्हा बेल वाजविली. तिने दार उघडले. पण ह्यावेळी ती मघापेक्षा जास्त कम्फर्टेबल दिसत होती. मी पुन्हा आदबीने बोललो,

"मी विद्यापीठात पी. जी. करतोय. तुमचे आभार मानावेत तेवढे थोडेच आहेत. उष्माघातामुळे मित्राला चक्कर आली होती. पाणी प्यायल्यावर थोडा शुद्धीवर आला. त्याला रुमवर पोहचवून आलो."

तिने मंद स्मित करत तांब्या घेतला. आतापर्यंत माझ्या सभ्यतेविषयी तिला विश्वास तयार झाला होता. म्हणजे मी एक डीसेंट तरुण आहे इतके तिला कळले होते. मला तेच हवे होते.

"मलाही थोडे पाणी हवे होते. घशाला खूप कोरड पडली आहे", मी अवचित बोलून गेलो.

"हो ठीक आहे. बसा ना आत" तीपण सहज बोलून गेली. तिचा आवाज पण अतिशय गोड व सेक्सी होता.

मला मनातल्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. आसक्तीला उधाण आले. मुठी आवळून "येस्स्स" असे मनातल्या मनात मी चित्कारलो. कारण मी जाणले होते "गड सर झाला आहे". तिने घरात घेणे हीच महत्वाची स्टेप होती. कारण आता इथून पुढचा मार्ग तुलनेने सोपा होता याची मला खात्री होती. आत जाऊन दिवाणखान्यात बसलो. ती पाणी घेऊन आली. पाणी पिता पिता मी गप्पा सुरु केल्या. बोलता बोलता पाणी तर कधीच संपले आणि आम्ही मित्र असल्यासारखे गप्पा मारू लागलो. आम्ही एकमेकाविषयी जाणून घेतले. मला तिने सांगितले कि तिचे नाव मृणाल होते. तिचा नवरा बिजनेसमन होता व तो तीन महिन्यासाठी बिजनेस टूरवर बाहेरगावी गेला होता. सध्या ती व तिची दोन वर्षाची मुलगी असे दोघेच घरी रहात होते. आणि अधूनमधून फक्त तिचा भाऊ भेटून जात होता. मला कळायचे ते कळले. नवरा नसल्याने शरीर सुखासाठी ती खूप आसुसलेली होती. अर्धा एक तास गप्पा मारून झाल्यानंतर आम्ही दोघेपण गप्प झालो. दोघानाही मघाशी बसमध्ये झालेला प्रकार राहून राहून मनात येत होता. पण त्यावर बोलत मात्र कुणीही नव्हते. दिवाणखान्यात एक प्रकारची विचित्र शांतता पसरली होती.

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:40 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

थोड्या वेळात ती मला म्हणाली,

"बस ना. अरे मी तुला चहा करून आणते. चहाची वेळ झालीच आहे" असे म्हणून ती आत वळली सुद्धा.

मला ही कशाची वेळ झाली आहे त्याचा साधारण अंदाज आला. कारण दुपारचे दोन ही चहाची वेळ तर नक्कीच नव्हती.

"अगं नको मृणाल", असे म्हणत थोड्या वेळात मीही तिच्या पाठोपाठ किचनमधे गेलो.

गाऊन घातलेली मृणाल किचनच्या कट्टयाशी दोन्ही हाताचे चाळे करत काही न करता उगाचच उभी होती. आत यायचे फक्त निमित्त होते ह्याची मला आता जाणीव झाली. दुपारच्या निरव शांततेत दोघानाही आता एकच गोष्ट हवी होती हे उघड होते. धडधडत्या अंत:करणाने मी पुढे झालो व तिला मागून गप्पकन मिठीत घेतले. तोंडातून एक दीर्घ उसासा टाकत तिने डोळे मिटले व "नको प्लीज" असे चित्कारून मला लटका विरोध केला. पण मी आता सोडणे अशक्य होते. कारण जिच्यासाठी आयुष्य पणाला लावून मी मघाशी बाहेर पडलो होतो ती आता माझ्या मिठीत होती. प्रथम तिचे केस मी मोकळे केले व आवेगाने तिच्या मुसमुसल्या देहावर चुंबनांचा वर्षाव करत सुटलो. मानेवर, गालावर, दंडावर, हनुवटीवर जिथे मिळेल तिथे. तिचेही भान हरले. मघाचा लटका विरोध पूर्ण मावळला आणि तिने स्वत:ला माझ्या स्वाधीन केले. मी चांगलाच पेटून धसमुसळेपणे तिच्या गुबगुबीत स्तनांवर व गोबऱ्या गालावर चावे घेत हाताने तिचे सर्वांग चापसत होतो.

"हळू.. हळू कर ना. सोनू आत झोपली आहे. आवाजाने जागी होईल", ती कुजबुजली.

"नको काळजी करू राणी", मी तिला माझ्या बाहूंवर थोडे आडवे करत बोललो. माझे श्वास गरम झाले होते.

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:40 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

बघता बघता मी तिला बाहेर दिवाणखान्यात घेऊन आलो व खालच्या गालिच्यावर आडवे केले. तिने माझ्या शर्टची बटणे काढली. आवेगाने मीही तिचा गाऊन भर्रकन वर घेतला. तिचे गोरे गोरे अनावृत्त शरीर अतिशय मादक दिसत होते. विशेष म्हणजे तिने आत काहीच घातले नव्हते त्यामुळे इष्काचा तो खजिना माझ्यासमोर अकस्मात खुला झाला होता. तिचे ते गिर्रेबाज घोटीव मोठाले स्तन मी अधाशीपणे चोखायला सुरु केले. आणि गोऱ्यापान लोण्यासारख्या मऊ मांडयामध्ये दिसणारा कोवळ्या केसांच्या लवेचा त्रिकोण मी हाताने कुरवाळू लागलो. ती चांगलीच चेकाळली. आपल्या मांडया अलगद विलग करून माझ्या हाताला तिने पुढची वाट मोकळी करून दिली. तिचे रसरशीत स्तन चोखत चोखत उजवा हाताने मी आता तिची ओलीशार योनी कुरवाळू लागलो. दोन बोटे पुच्चीच्या बाजूने घालून बोटांनी मी मालीश केले. त्यामुळे तिची आधीच फुगीर असली गुलाबी पुच्ची अजून छान फुलली व पाझरू लागली. तिला खूप अनावर झाले आहे ह्याची मला जाणीव झाली. कारण ती तोंडाने ’स्स्स स्स्स...’ आवाज करत कण्हत होती व कंबरेचा भाग वरखाली करू लागली. मलाही आता जास्त तग धरणे शक्य नव्हते. सकाळपासून लंड पिसाळला होता. त्याला तिच्या पुच्चीत घालून शांत करण्यासाठी तर एवढा खटाटोप केला होता. मी एका झटक्यात माझी सगळी वस्त्रे काढली. आता आम्ही दोघेही पूर्ण नग्न झालो होतो. आता दोघानाही वेळ घालवायचा नव्हता. माझ्या उघड्या छातीचे ती चुंबन घेत असताना तिचा उजवा स्तन हाताने मनसोक्त हवा तसा दाबत दाबत मी तिला पूर्णपणे अंगाखाली घेतली..

"मृणाल डार्लिंग, मांडया फाकव ना. अग, तुझ्या लुसलुशीत गुलाबी पुच्चीत मला माझा काळा तगडा लंड घालायचा आहे" मी तिच्या कानात कुजबुजलो.

"उम्म्म्म्म ह्म्म्म स्स्स स्स्स", तिच्या तोंडून हर्षोद्गार निघाले. ती खूप लाजत होती.

"घे ना हवी तशी. रगड चांगली", ती काकुळतीला येऊन म्हणाली व मांड्या फाकवून तिने मला तिच्या पुच्चीचा पूर्ण ताबा दिला.

तिच्या ओठांवर ओठ टेकवत प्रदीर्घ चुंबन घेत माझा कडक लंड मी तिच्या पुच्चीवर टेकवला व हलकेच दाबला. तापलेला जाडजूड पोलादी रॉड लोण्यात घुसावा तितक्या सहजतेने तिच्या ओल्याकंच बुळबुळीत पुच्चीची दारे फाकवून माझा लंड आत गेला. ती शहारली आणि डोळे झाकून उद्गारली, "ओ माय गुडनेस". तिच्या गोऱ्यापान अंगावर रोमांच उभे राहिले. श्वासोच्छवास दीर्घ झाला व त्यामुळे तिचे डौलदार स्तन वरखाली होऊ लागले.

मी तिचे ओठांचे लॉक न काढताच तिच्या योनीत माझे शिस्न पूर्णपणे आत दाबले व मागेपुढे करू लागलो. माझ्या लंडाने मी तिची पुच्ची पुरेपूर अनुभवत होतो. मऊ उबदार आणि बुळबुळीत पुच्चीमुळे लंड चांगलाच सुखावून जात होता. बघता बघता मी वेग वाढवला. माझे दोन्ही हात मी तिच्या दोन्ही बाजूला ठेऊन अगदी व्यवस्थितपणे तिला झवू लागलो. अगदी सकाळी जिला पहिलेही नव्हते अशा यौवनेला तिच्या बंगल्यात जाऊन तिच्या दिवाणखान्यात मी झवत होतो. तिच्या पुच्चीत होणारा माझ्या लंडाचा ’चुबुक चुबुक’ आवाज मला अजून उत्तेजित करत होता. तिच्या पुच्चीतून खुपच रस सुटला होता व एकेका धक्क्यानिशी तिच्या मांडीवर ओघळून आला होता.

जवळ जवळ दहा ते पंधरा मिनिटे तिची पुच्ची मी माझ्या लंडाने अक्षरश: घुसळून काढली. आणि शेवटच्या क्षणी पूर्ण खोल जाऊन एक वीर्याची गरम चिळकांडी तिच्यात सोडली. मी तिच्यात झड झड झडलो. तिची पुच्ची पूर्ण भरून गरम गरम वीर्य बाहेर ओघळले. थोडा वेळ तसेच पडून राहिल्यावर समाधानाने आम्ही दोघेपण एकमेकाकडे बघून हसलो.

"माझी बायको झालीस आज. रोज झवायला हवी आहेस मला." असे म्हणून तिचे चुंबन घेतले

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:41 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

"उम्म्म ." असा मादक आवाज काढत ती पण म्हणाली "कसला तगडा आहेस रे राजा. अगदी मला हवा तसा. खूप आसुसले होते रे मी. शांत शांत वाटत आहे आता. तुला हवे तेंव्हा येऊन घेत जा. तुझीच आहे ती" आणि मला ओढून तिने माझे दीर्घ चुंबन घेतले आणि माझ्याकडे प्रेमभराने हसून पाहू लागली.

"बसमधे अगदी कुत्र्यासारखा लागला होतास मला मागून तेंव्हाच मी तुला ओळखले होते", असे म्हणून ती लाजली.

मग थोड्या वेळाने आम्ही उठलो व बाथरूममधे जाऊन स्वत:ला स्वच्छ केले. नंतर तिला बाय करून मी रुमवर परतलो.

यानंतर आम्हा दोघांनाही एकमेकाची जणू चटक लागली. त्यानंतर मी तिला अनेकदा घेतले. रात्री तिचा भाऊ येत असल्याने मी शक्यतो दुपारच्या निवांत वेळेत जाऊनच तिला झवून येत असे. तिलाही मी त्यावेळीच हवा असायचो. आमची एक खूण ठरलेली असे. जेंव्हा जेंव्हा ती घरी एकटी असे तेंव्हा गुलाबी रंगाचा तिचा एक ठराविक गाऊन ती बंगल्याच्या खिडकीत वाळत टाकीत असे. जेणेकरून मी तिथून जाताना ती “अव्हायलेबल” आहे हे मला कळत असे.

दुपारच्या वेळी विशेषकरून ती दुपार रविवारची नसेल तर, जे एक सुन्न वातावरण असते त्यात सेक्स करण्यात एक वेगळेच थ्रील असते. कारण अशा वेळी सगळे कामावर गेलेले असतात, म्हातारी माणसे झोपलेली असतात तर मुले शाळा कॉलेजात. अशा वेळी घरी एकट्या असणाऱ्या माजावर आलेल्या बाईला पटवून झवण्यातले थ्रील मला मृणालमुळे कळाले.

दुपाई घरी गेल्या गेल्या तिला मी गच्च मिठीत घेत असे. ती पण दररोज वेगळा ड्रेस करून माझा लंड जास्तीत जास्त कसा ताठेल हे ती पाहत असे. एकदा तर मिनी स्कर्ट घालून तिने दार उघडले. तेंव्हा मृणाल फारच माजावर आली होती. मी पण बैलासारखा झालो होतो. तिच्या काखेतला व अंगाचा वासाने धुंद होऊन तिच्यावर मी अक्षरशः तुटून पडलो. दोघांच्या तोंडून निघणाऱ्या मादक आवाजाने दिवाणखाना भरून गेला होता.

“नको ना.. अह्ह्ह.. अयाई ग.. उईई मा... सोड... आह्ह्ह.. पुरे.. पुरे .. ओह्ह ..प्लीज.. ना.. अन्ह्ह ”

“हुम्म्म.. स्स्स... ओह्ह्ह .. मृणाल.. ऊम्म्म... ऊम्म्म... च्च्यू.प.. च्च्यू.प.... उम्ह्ह्ह.. “

तिच्या टॉप ची बटणे निघाली होती. केस मोकळे होऊन विखुरले होते. झिंगलेली मादक नजर आव्हान देत होती. दोन रसरशीत टरबूज ब्रा ला जुमानत नव्हते. मिनीस्कर्ट केंव्हाचाच वर आला होता. व गोऱ्या गुबगुबीत मांडया मध्ये मला घेऊन ती पहुडली होती. मग हळूच ब्रा खाली करून तिचे गोजिरवाणे तांबूस गुलाबी निपल तोंडात घेऊन मी चोखू लागलो. सुरवातीला हळुवार. मग धसमुसळेपणे अगदी हवे तसे. मग दुसरा ही स्तन ब्रा मधून काढून त्याला कुरवाळत.

“अयाई नको ना.. अहह.. ओह्ह खूप छान वाटतंय.. तोड मला.. कर मर्दन.. ओह्ह्ह राजा .. किती छळशील रे.. “

“खूप हवी आहेस मला डार्लिंग. कचकचून हेपलायची आहे”

“घे ना हवी तशी. चोख हवे तेवढे. खालचे पण मर्दन कर. रगडून टाक तुझ्या मऊ मऊ राणीला”

“ह्म्म्म करेन गं .. मला माहिती आहे तुला माझे काय हवे आहे..”

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:42 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

“हो. त्याचीच ओळख पहिल्यांदा करून दिलीस बसमध्ये. फार लांब नसला तरी चांगला धष्टपुष्ट आहे”

“अगदी तुला हवा तसाच आहे ना. मला कळाले. म्हणून तर सारखी चिकटायला येत होतीस बसमध्ये”

“हो.. असे वाटत होते कि बस मध्येच करावेस”

“मग सांगायचे नाहीस का. मलाही खूप इच्छा झाली होती. जवळ जवळ तुझ्या गांडीत गेलाच होता माझा लंड”, मी तिच्या कानात कुजबुजलो.

“हो. खरच अगदी हक्काने चढला होतास रे माझ्यावर. मजबूत लावले होतेस पाठीमागून”, तिच्या मादक आवाजात ती बोलली.

यावर मी धुंद होऊन तिला वेड्यासारखा झटलो. तिच्या ओठासं माझे ओठ चिकटले. दीर्घ चुंबन घेत आमच्या जीभा एकमेकाला भिडल्या. चुंबनाचे मादक आवाज आणि श्वासात मिसळणारे श्वास. दोघेही डोळे मिटून एकमेकाला अनुभवत होतो. आवेगाने हात एकमेकाच्या पाठीवर फिरवीत होतो. एकमेकाला अधिकाधिक जवळ ओढून घेत होतो. क्रेझी क्रेझी क्रेझी वाटत होते. इतक्या गोड फीलिंग्स कधीच अनुभवल्या नव्हत्या... थोड्या वेळाने तिने तोंड बाजूला केले आणि म्हणाली.

“तुझा ‘तो’ मला डोळे भरून पहायचा आहे. मला खालून रगडून माझी आग शांत करणारा कसा आहे ते पाहू दे तरी”, असे म्हणून ती उठून बसली.

मी क्षणाचाही विलंब न लावता सारी कपडे काढली व शेवटी चड्डी काढून माझे जाडजूड लिंग तिच्या चेहेर्यासमोर धरले. मंद हास्य करत ती प्रेमाने त्याच्याकडे टक लाऊन पाहत होती. लगेच तिने माझ्याकडून सोडवत आपल्या नाजूक गुलाबी बोटांमध्ये त्याला घेतले. तिच्या गोऱ्या गुलाबी उबदार तळव्याच्या नाजूक स्पर्शाने माझा काळाशार लंड फुलून थरथरू लागला.

“अह्ह्ह ... मृणाल .. खूप हवी आहेस त्याला...”, मी चीत्कारलो.

“उम्म्म . फार खटयाळ आहे सोनू “, असे म्हणून तिने पट्कन त्याचे चुंबन घेतले. मी उभा थरारलो. अंगात शेकडो वोल्ट ची वीज चमकून जावी तसा भास झाला. आपसूकच माझा हात तिच्या डोक्यावर गेला. ती चमकली. आम्हा दोघांसाठी हा पहिलाच अनुभव असावा. प्रेमभराने त्याकडे पाहत तिने पुन्हा एकदा त्याचे चुंबन घेतले.

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:42 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

“ओह्ह माय स्वीट हनी.. टेक इट ”, मी तिच्या केसांना धरून लंड अजून तिच्या ओठांजवळ नेला.

त्यावर तिने क्षणाचाही विलंब ना लावता आपल्या ओठांचा चंबू माझ्या लंडाच्या सुपाड्या भोवती तयार केला. मी तिच्या केसांना धरून अलगद लंड आत दाबला. आणि बघता बघता त्या अलिशान बंगल्याची मालकीण एका छोट्या रूम वर राहणार्या तरुणाचा लंड चोखू लागली. बहुदा तिच्या नवर्याने तिला हे सारे शिकविले असावे. मी तिचे केस हाती धरून माझा लंड तिच्या तोंडात हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. तिच्या तोंडातल्या उबदारपणामुळे माझा लंड परमोच्च सुखात न्हाऊन निघाला होता. मग मी हळूच मागे सोफ्यावर बसलो. मृणाल माझ्याकडे तोंड करून माझ्या पायाशी खाली गुडघे टेकून बसली. मी माझ्या दोन मांड्या मध्ये तिला घेतले. आणि मग आपले दोन्ही हात माझ्या मांड्यांच्या बाजूला ठेवून ती अगदी मनसोक्तपणे माझा लंड चोखू लागली.

“आऊं... उम्म्म्म.. उम्म्म्म... चुउप्प्प.. आउउम्म्म.... अआम्म्म्म... चुउप्प्प... उम्म्म्म... आउउम्म्म....”

“ओह्ह .. ओह्ह्ह.. ओह्ह्ह मृणाल माय हनी... माय स्वीट हार्ट... आर्र्ह्ह... अर्हाआं... डू इट मोअर... डू इट डार्लिंग ...”

ती माझा लंड चोखत असताना तिच्या तटतटलेल्या उरोजांचे मी डाव्या हाताने मर्दन करत होतो. तर उजवा हात पाठीमागून तिच्या नितंबांखालून मांड्यांमधून घालून तिच्या पुच्चीवर फिरवत होतो. मृणालची पुच्ची चांगलीच ओली झाली होती. बोटाने पुच्चीच्या पाकळ्या विलग करून मी मधल्या बोटाने तिचा मदन मणी रगडू लागलो. ती जोरजोरात चीत्कारू लागली. मला रहावले नाही. तिच्या मांडया फाकवून मी तिला खाली पाडले. तिच्या लालचुटूक पुच्चीवर माझे तोंड चिकटवले आणि उलटे होऊन माझा जाडजूड लंड पुन्हा तिच्या तोंडी दिला. क्षणार्धात आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. मृणालची लुसलुशीत गुलाबी पुच्ची मी जीभ घालून चाटू लागलो. व माझा तगडा जाडजूड काळा लंड आपल्या नाजूक ओठाने मृणाल चोखू लागली. दोघानीही आपली गुप्तांगे शेव केली होती. त्यामुळे ती गुळगुळीत पुच्ची व लंड चोखताना भान हरपले होते.

“औम्म्म .. हिस्स ... चुय्पुक्क्क .. उउम्म्म अह्ह्ह .. ओह्ह्ह ... आह्छ्ह “

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:43 am
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

थोड्या वेळाने आम्ही दोघेही मुखतृप्त झालो. मग मी जास्त वेळ ना दवडता उलटे फिरून तिच्या फाकवलेल्या मांड्यांमध्ये माझी कंबर घातली व तिच्यावर आरूढ झालो. आणि माझे तापलेले लिंग तिच्या फुललेल्या योनीवर टेकवून आत दाबले. एकदोन हलके झटके देवून मग मी माझ्या राणीला व्यवस्थित झवू लागलो. अगदी हक्काची पुच्ची असल्यासारखे. ती पण डोळे मिटून माझ्याकडून अगदी रॉयली झवून घेऊ लागली. कंबर जोमाने हलवून मी तिला जोर जोरात दणके देऊ लागलो. माझ्या कमरे भोवती आपल्या पायाची तिठी घालून ती पण प्रतिसाद देऊ लागली.

“हह... ह्हाआ... ह्हाआं... ह्हाआम्म्म... ह्हाआम्म्म... ह्हाआम्म्म... ओह्ह ओह्ह्ह ओह्ह ... “ मी ठोकत होतो.

“अहम्म... अन्ह्ह... अन्ह्ह अन्ह्ह... हुम्म हुम्म्म हुम्म्म नाह्ह नाह्ह्ह...” ती घुमत होती.

प्रणयाच्या हायवे वरून आता आमची गाडी अगदी सुसाट सुटली होती. आता तिला कुणाचेच बंधन नव्हते. अगदी कुणाचेच नव्हते. थोड्या वेळात एक जोराचा झटका देत मी तिच्या पुच्चीत झर्र झर्र झर्र झर्र झडलो. त्यानंतर अजून एक हलका धक्का.. मग अजून एक वीर्यधार... मग एक शेवटचा खोल धक्का... आणि काही सुवर्ण थेंब... मग सारे शांत शांत शांत शांत.... ती पण झडली... मिठ्या सैल. दोघांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान. मग एक चुंबन घेऊन आम्ही एकमेकापासून बाजूला झालो.

एक तृप्ती एक अनुभूती एक थ्रील एक प्रवास एक मंथन एक आवेग एक मस्ती .. त्या थोड्या वेळात आम्ही सारे सारे अनुभवायचो. बेधुंद आणि मंतरलेले असे ते दिवस होते. पण काळ एका जागी कधीच थांबत नाही. तीन-एक महिन्यांनी तिचा नवरा आला आणि नंतर आमच्या गाठीभेटी बंद झाल्या त्या आजतागायत. कारण त्यानंतर मृणाल मला कधीच भेटली नाही वा तिचा तो खिडकीत वाळत टाकलेला गुलाबी गाऊन पुन्हा कधीच दिसला नाही. मीही पुढे माझ्या कामाच्या व्यापात व्यस्त होऊन गेलो.

पण मृणालच्या बेधुंद आठवणी मनाच्या कुपीत मी आजही अगदी मोरापिसाप्रमाणे जपून ठेवल्या आहेत.

ReplyQuote
Posted : 05/03/2011 3:43 am
Page 1 / 2